All Day, Tüm iş Süreçlerini Live ERP ile yönetecek.