SentezVogue Konfeksiyon Programı Web Rapor Uygulaması Kuruluş İşlemleri

Web Rapor Uygulaması Kuruluş İşlemleri
Ürün Sentez VOGUE
Modül Konfeksiyon Yönetimi
Konu SentezVogue Konfeksiyon Programı Web Rapor Uygulaması Kuruluş İşlemleri
Düzenleme Tarihi 20.10.2009


SentezVogue Konfeksiyon Programı Web Rapor Uygulaması’nı çalıştırabilmek için yapılması gerekenleri anlatan teknik bir dökümandır.
Internet Information Services (IIS) Ayarlarının Yapılması
VogueRapor projesinin kullanılabilmesi için internet üzerinden yayınlanması gerekmektedir. Bunun için Internet server olarak kullanılan makine de IIS ayarlarının yapılması gerekmektedir. Projenin yayınlanacağı server’in işletim sisteminin en az Windows 2000 Server ve üzeri olması gerekmektedir. Yine server bileşenlerinde IIS bileşeninin de yüklü olması gerekmektedir. Bu bileşen server’de yüklü değil ise Denetim Masası\ Program Ekle Kaldır\ Bileşen Ekle Kaldır ekranından yüklenmelidir. Bu özelliklerin yüklü olduğunu varsayarak VogueRapor projesinin IIS ayarlarının detaylarını anlatmaya başlayalım.
VogueRapor Klasör Ayarları
Sentez Yazılım tarafında gönderilen dosyalar, C:\Inetpub\wwwroot\VogueRapor klasörü altına kopyalanır.
Not: C:\Inetpub\wwwroot klasörü IIS bileşenin kurulumundan sonra otomatik olarak Windows tarafından oluşturulmaktadır.
Bu klasörler mevcut değil ise IIS bileşeni yüklü değildir veya yükleme sırasında bir sorun yaşanmıştır. Böyle bir durumda bu bileşenin tekrar yüklenmesi gerekmektedir. Bu işlem yapıldıktan sonra Denetim Masası\ Yönetimsel Araçlar\ Internet Information Services (IIS) ekranı açılarak VogueRapor klasörü için gerekli ayarlama işlemlerinin yapılması gerekmektedir. Bu işlem için Internet Information Services (IIS) à (Yerel Bilgisayar) à Web Siteleri à VogueRapor klasörü seçilir. Bu klasör üzerinde sağ fare tıklanır ve açılan menüden Özellikler ekranı çalıştırılır. Karşımıza gelen ekranda Dizin sekmesi seçilir bu alanda seçili olması gereken ayarlar aşağıdaki gibi olmalıdır.
 • Dizin Sekmesi
  • Bu kaynağa bağlanırken içeriğin alınacağı yer
   • Belirtilen dizin
  • Yerel Yol bilgi giriş alanının altında yer alan seçeneklerden aktif edilmesi gerekenler
   • Okuma
   • Ziyaretleri günlüğe yaz
   • Bu kaynağı dizine ekle
  • Uygulama Ayarları bölümüne ait işlemler
   • Uygulama adı bu alan ayarlama ilk defa yapılıyor ise pasif olarak gelecektir. Bölümün yan tarafında bulunan Oluştur butonuna tıklayarak klasör adının ön değer olarak bu alana gelmesini sağlarız. Bu alana ön değer olarak gelen isim istenirse değiştirilebilinir.
   • Çalıştırma İzinleri (Yalnızca Komut Dosyaları) olarak seçilmelidir.
   • Uygulama Koruması (Orta Havuzda Çalıştırılır) olarak seçilmelidir. Bu alan Oluştur butonu tıklandıktan sonra aktif hale gelmektedir.
 • Belgeler Sekmesi
  • Varsayılan Belgeyi Etkinleştir alanı aktif hale getirilir ve belge isimlerinin listelendiği bölümde Default.aspx adında dosya ismi yoksa Ekle butonuna tıklanarak bu dosya adı listeye ilave edilir.
 • Dizin Güvenliği
  • Bu sekmede herhangi bir değişiklik yapmaya gerek yoktur. Ön değer ayarlar gerektiğinde değiştirilmelidir.
 • HTTP Üstbilgileri
  • Bu sekmede herhangi bir değişiklik yapmaya gerek yoktur. Ön değer ayarlar gerektiğinde değiştirilmelidir.
 • Özel Hatalar
  • Bu sekmede herhangi bir değişiklik yapmaya gerek yoktur. Ön değer ayarlar gerektiğinde değiştirilmelidir.
 • ASP.NET
  • ASP.NET Versiyonu 2.0 veya üzeri olmalıdır.
  • Edit Configration butonu tıklanarak açılan ekranda gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Bu düzenlemeler projenin sağlıklı çalışması açısından çok önemlidir ve bu alanda hata yapılmaması gerekmektedir. Bu ekrana ait düzenlemeler ileriki aşamalarda detaylı olarak anlatılacaktır. Bu ekranda yapılan düzenlemeler doğrudan web.config dosyasını güncellemektedir.
 • Server Extensions
  • Bu sekmede herhangi bir değişiklik yapmaya gerek yoktur. Ön değer ayarlar gerektiğinde değiştirilmelidir.

Kullanıcı Bazında Order Girişi

Oluştur butonuna tıklamadan önce ekran görüntüsü yukarıdaki gibidir. Bu alana tıklandığında ekran görüntüsü aşağıdaki gibi olacaktır.

Vogue Rapor Özellikler Ekranı

VogueRapor Klasörüne Ait Edit Configuration Ayarları
Bu ekran üzerinde yapılacak ayarlamalar çok önemlidir. Bu ayarların doğru bir şekilde yapılması gerekmektedir. Bu alan ayarlarında yapılacak en küçük bir hata projenin çalışmasını engelleyecektir. VogueRapor Özellikleri Ekranında ASP Net. Ekranında yer alan Edit Configration butonuna tıkladığımız zaman karşımıza ASP.Net Configuration Settings ekranı açılacaktır. Ekran üzerinde yapılması gereken tüm ayarlar Application Settings bölümünde yapılacaktır. Bu alanda ilk yüklemede ön değer olarak gelen Key ve Value değerleri yer almaktadır. Bu alnın boş olarak gelmemesi lazımdır. Eğer bu alanlar ilk yüklemede boş geliyorsa ya web.config dosyası kopyalanmamıştır ya da dosya yapısında bozulma olmuştur.
Application Settings alanında yer alan Key değerleri ve üstlendiği görevler şu şekildedir.
 • ConnStr_GENEL   : Bu anahtar değer Sentez Vogue programının kullanıcı, şirket ve genel parametre bilgilerinin kaydedildiği database’e ait bağlantı ayarlarının saklandığı bilgiler yer almaktadır. Bu değerler şu şekildedir.

  • Server  : MSSQL Server Adı
  • Database  : Kullanılan Sentez Genel Database İsmi
  • UID  : MSSQL Kullanıcı Adı
  • Password  : MSSQL Kullanıcı Şifresi
 • ConnStr_VOGUE   : Bu anahtar değer Sentez Vogue programının order, kesim, dikim vb. bilgilerinin kaydedildiği database’e ait bağlantı ayarlarının saklandığı bilgiler yer almaktadır. Bu değerler şu şekildedir.

  • Server  : MSSQL Server Adı
  • Database  : Kullanılan Sentez Vogue Database İsmi
  • UID  : MSSQL Kullanıcı Adı
  • Password  : MSSQL Kullanıcı Şifresi
 • SeverLang   : Bu anahtar değeri MSSQL dilinin ne olduğunu belirlemektedir (Ön değer 2 olarak gelmektedir ve değiştirilmemelidir).

  • 1   :  İngilizce
  • 2   :  Türkçe
 • AppAdmin   : Bu alana proje sorumlusuna ait mail adres bilgisi girilmektedir. Bu mail adresine proje çalışma esnasında meydana gelen hatalar mail yolu ile rapor edilmektedir.

 • SmtpServer   : Bu alana firmada aktif olan mail server’in adı veya IP adresi girilmelidir.
  Mailler belirtilen SmtpServer üzerinden gönderdilecektir.

ASP.NET Configuration Setting.gif

C:\Inetpub\wwwroot\VogueRapor Klasör Özellikleri
C:\Inetpub\wwwroot\VogueRapor klasörü üzerinde sağ fare tıklanır ve açılan menüden Özellikler ekranı çalıştırılır. Karşımıza gelen ekranda Güvenlik sekmesi seçilir bu alanda seçili olması gereken ayarlar aşağıdaki gibi olmalıdır.
İnternet Konuk Hesabına Tam Denetim verilmelidir.
Launch IIS İşlem Hesabını Başlatmaya Okuma yetkisi verilmelidir.

Ayrıca C:\Inetpub\wwwroot\VogueRapor\ XML klasörü üzerinde sağ fare tıklanır ve açılan menüden Özellikler ekranı çalıştırılır. Karşımıza gelen ekranda Güvenlik sekmesi seçilir bu alanda seçili olması gereken ayarlar aşağıdaki gibi olmalıdır.
Launch IIS İşlem Hesabını Başlatmaya Tam Denetim verilmelidir.
Users için izin verilmelidir.
Listede ASP.NET yoksa Ekle->Gelişmiş->Şimdi Bul->ASP.NET seçilerek Tam Denetim verilmelidir.
Web.Config Ayarları
C:\Inetpub\wwwroot\VogueRapor\ Web.config dosyası açılarak aşağıdaki server ve database bölümleri Server ve Database ayarlarına göre değiştirilmelidir.

add key=”ConnStr_GENEL” value=”server=TUGBA\SQL2005;database=Vogue2genel;UID=sa;PASSWORD=s”

  • Server   :  MSSQL Server Adı
  • Database   :  Kullanılan Sentez Genel Database ismi
  • UID   :  MSSQL Kullanıcı Adı
  • Password   :  MSSQL kullanıcı şifresi

add key=”connStr_Vogue” value=”server=TUGBA\SQL2005;database=Vogue2;UID=sa;PASSWORD=s”

  • Server   :  MSSQL Server Adı
  • Database   :  Kullanılan Sentez Vogue Database ismi
  • UID   :  MSSQL Kullanıcı Adı
  • Password   :  MSSQL kullanıcı şifresi
Sentez Yazılım Demo Talebi Telefon 0212 452 1515
Bizimle İletişime Geçin ! Sizi yerinizde ziyaret edelim. İşletmenize en uygun çözümü sunalım.

[recaptcha theme:dark]