Stok Kod Üretici Eklendi

Ürün Sentez VOGUE
Modül Konfeksiyon Yönetimi
Konu Stok Kod Üretici Eklendi
Düzenleme Tarihi 31.07.2009


Stok kod üretici eklendi. Stok gruplarına göre otomatik stok kartı açılması sağlandı.