Toplu Adisyon Faturalaştırma İşlemi

Ürün Live Rest
Modül Restaurant Yönetim Sistemi
Konu Toplu Adisyon Faturalaştırma İşlemi
Düzenleme Tarihi 03.08.2011
RESTMGR uygulamasında Fatura / Fişler / Fatura / Toplu Adisyon Faturalaştırma menüsünden açılmaktadır. Adisyon listesinde seçme kutucuğu aktif hale getirildi. Faturalama işlemi sırasında seçili olan satırların tamamının faturalaştırılması sağlandı.

Toplu Adisyon Faturalaştırma İşlemi