Özelleştirmeler

Özelleştirilebilen yapısı ile işletmelerin tam istedikleri sisteme dönüşebilmektedir. Tanımlanabilir kullanıcı arayüzleri, iş kuralları, raporları ve formları ile esnek bir platformdur. İşletmenin iş süreçlerine tam olarak uyum sağlayabilmek için gerekli her türlü teknolojik ve mimari altyapıya sahiptir. SentezLIVE, sadece gerekli olan bilgiyi içerecek şekilde düzenlenebilen kullanıcı arayüzleri ile, iş süreçleriniz gereği hazırlanan ek modülleri, ihtiyacınıza göre tanımlanabilen veri alanları ile, ihtiyaçlarınıza göre düzenlenmiş veya eklenmiş rapor ve formlar ile tam işletmenize göre uyarlanabilen bir çözümdür.

Parameterik Yapı

Sadece gerektiği kadar iş kuralı tanımlanır. Parametrik yapı sadeleştirilerek sadece gerekli olan işlemler bırakılabilmektedir. İş çözümlerinin esnekliği ve uyarlanabilirliği önemli ölçüde parametrik yapısı sayesinde gerçekleşir. İş süreçlerinin gereklerinin sağlanabilmesi için çok sayıda parametre ve varsayılan ön değer tanımlarına ihtiyaç duyulur. Hemen hemen sistemin her yerinde kullanılabilen bu parametrelerin karmaşaya yol açmadan, birbirlerini etkilemeden çalışabilmesi için mantıksal bir yapıda organize edilmiş olması gerekir. SentezLIVE, iş süreçlerinize uyum sağlayabilmek üzere gerekli olan çok sayıdaki parametre ve varsayılan değer mantıksal bir yapıda düzenlenmiş ve kurulum karmaşası en aza indirilmiştir bir çözümdür.

Geliştirilebilir Yapı

Sürekli bir değişimin içinde olan iş hayatı sistemin yeni şartlara ve yeni iş kurallarına ayak uydurmasını gerektirir. Sistemin hiçbir zaman sona ermeyecek olan bu değişime göre tasarlanmıştır. İş yaşamının kaçınılmaz değişimlerine, gelişmelerine ayak uydurabilmek, bu amaçla tasarlanmış mimari gerektirir. Yükselen rekabet ortamında işletmelerin hızlı ve doğru karar verip uygulamaya geçmeleri gerekir. Alınan kararların başarıya ulaşabilmesi sistemin aynı doğrultuda uyarlanabilmesine bağlıdır. Özellikle ülkemizin şartları gereği rekabetçi, hızlı ve verimli olmamız bir zorunluluktur. SentezLIVE, sistem mimarisi bu bakış açısı ile hazırlanmış bir çözümdür.

Mobil Yapı

İnternet iş modellerini tamamen değiştirmekte, mobil iş yaşamı vazgeçilmez olmaktadır. SentezLIVE 7/24 çalışabilmesi sayesinde sistemin zaman ve mekan gözetmeksizin kullanılabilir olmasını sağlamaktadır. İnternetin yaygınlaşması ve maliyetinin düşmesi iş modellerinin de buna paralel değişmesini sağlamıştır. İşletmenin satış-pazarlama, servis, dağıtım ekibi gibi sahada olması gereken kullanıcıları sisteme rahatça erişip ihtiyacı olan bilgileri sağlayabilmeli, kendilerine atanmış görevleri alabilmelidir. Yeni iş modellerinde çalışanlar gerekmedikçe ofiste durmayıp, sahada daha aktif olup müşterilerine daha çok zaman ayırabiliyorlar. İnternet, çalışanlarınızın mobil olmasını sağlamasının yanı sıra, müşterilerinizin veya potansiyel müşterilerinizin de size her an ulaşabilmesini sağlamaktadır. SentezLIVE, dünyanın her yerinden ve her zaman size ulaşmak isteyen çalışanlarınıza, müşterilerinize veya tedarikçilerinize bu olanağı sağlayan bir çözümdür.

Entegre Yapı

SentezLIVE iş çözümleri platformu, işletmeler için gerekli olan bütün modülleri içeren entegre bir platformdur. Geleneksel ticari iş çözümlerinde sunulan modüller sadece evrakları sisteme kaydetmek ve sonrasında raporlamak üzerine kurulmuştur. Günümüzde sadece bu kadarı yeterli gelmemekte, sistemin akıllı olması, her seviyedeki karar verme sürecini desteklemesi beklenmektedir. Geleneksel ticari uygulamaların kapsamı dışında tutulan Müşteri İlişkileri Yönetimi ve İş Zekası gibi modüller ayrıca satın alınıp, mevcut sisteme entegre edilmeye çalışılmıştır. Kimi zaman iki, kimi zaman daha fazla sayıdaki farklı çözümden oluşan sistemler, veri girişlerinin birçok kez tekrarlanmasından, çözümler arasındaki veri alış verişinin yeterince sağlıklı ve hızlı olamayışından kaynaklanan nedenlerden dolayı, beklenen performansı sağlayamazlar. SentezLIVE, iş süreçlerinin hemen hemen hepsinde müşteri ilişkileri yönetimi ve iş zekası modülleriyle bir bütün olarak tasarlanmış bir çözümdür.

Teknoloji

Ar-Ge faaliyetleri TÜBİTAK tarafından onaylanmıştır. Microsoft.Net Framework 4.0 platformu üzerine kurulmuş, C# ve ASP.NET dilleri ile geliştirilmiştir. Mimari tasarımında günümüzün modern yazılım modelleri olarak kabul edilen MVP / MVVM kullanılmıştır. Microsoft SQL Server, Oracle gibi endüstri standartı ilişkisel veritabanları (RDBMS) ile uyumlu, performans, veri güvenliği ve tutarlılığı ön planda tutularak tasarlanmıştır. Gerekli kaliteyi ve çevikliği sağlayabilmek için amacıyla “Ekstrem Programlama” yöntemleri uygulanmaktadır.

Güvenlik

Güvenlik sistemi ile kullanıcı bazında her işleme yetkilendirme yapılabilmektedir. Kullanıcıların hangi zaman diliminde ve hangi bilgisayardan veya hangi IP aralığından sisteme girebilecekleri belirlenebilmektedir. LOG sistemi ile kullanıcıların yaptığı her işlem, girdiği veya değiştirdiği kayıtlar veya aldığı raporlar anında takip edilebilmektedir.

Esneklik

Masaüstü kullanıcı arayüzleri MS Windows Presentation Foundation (WPF) teknolojisi kullanılarak hazırlanmıştır. Dinamik veri tabanı alan tanımlamaları sayesinde işletmenin veri tanımlamaları bazında gereksinim duyduğu bütün özelleştirmeler yapılabilir. %100 Microsoft .Net uyumlu script dili desteği sayesinde işletmeye özel kurallar belirlenebilir, özel işlemler yaptırılabilir. Raporlar ve formlar yazıcıya ve ekrana alınabildiği gibi, MS Excel, MS Word, MS PowerPoint, Adobe pdf, Open Office dosyası olarak veya metin dosyası, xml veya html formatında alınabilir, arşivlenebilir veya e-posta olarak gönderilebilir. Kişiye ve işletmeye özel sonsuz sayıda rapor ve form tasarımı yapılabilir.

Verimlilik

İş süreçleri modülü (BPM) sayesinde tanımlanan görevler, servisler, raporlar veya analizlerin belirlenen zamanlarda otomatik olarak çalışması ve çıktılarının istenilen ortamda hazırlanması sağlanabilir. Uyarı sistemi sayesinde işletmenin çalışma sistemi doğrultusunda gerekli kontroller tanımlanabilir ve istenilen kullanıcıların uyarılması sağlanabilir. Kullanıcı dostu çalışma listeleri sayesinde işlemlerin daha hızlı, daha pratik ve daha güvenli gerçekleştirilmesi sağlanabilir. İş zekası modülü sayesinde işletme bütünüyle karar verme sürecinin kapsamına alınmış olmaktadır. Erişilebilirlik Web ara birimi sayesinde dünyanın herhangi bir yerinden, herhangi bir zamanda, herhangi bir işletim sistemi ile firmanızın veri tabanına online erişerek, durumu her an izleyebilirsiniz. Web servisleri sayesinde 3.parti yazılımlar ile sorunsuz entegrasyon sağlanabilir. Mobil el terminalleri için hazırlanan uygulamalar kullanılarak işlemlerinizi yapabilirsiniz. İşin özelliklerine göre on-line veya off-line çalışabilen uygulamalar sayesinde depo çözümleri, mobil sıcak satış çözümleri veya lojistik çözümleri oluşturulabilmektedir.


Ön Maliyet

Ön Maliyet

SentezLIVE KNIT Kumaş Üretim Takip Programı, Müşterinizin vermiş olduğu sipariş için fire, kâr ve komisyon oranları belirterek ön maliyet hazırlayabilme imkanı sunar. Yapılan maliyetleri, kumaş, tarih ve müşteri bazında arşivleyerek, filtreler sayesinde kolayca ulaşabilirsiniz.

Hazırlamış olduğunuz ön maliyeti istediğiniz bir iş Emri (parti) ile ilişkilendirebilirsiniz.

Kumaşa ait reçete bilgilerini (Kullanım oranı vb.) Ön Maliyet ekranına otomatik aktarabilirsiniz.

Kopyalama yöntemi ile daha önce hazırladığınız bir ön maliyet kartından taşıma yaparak yeni bir maliyet hazırlama işlemini kolayca yapabilirsiniz.

Proforma kumaş maliyet tablolarında otomatik kâr analizi yapabilirsiniz. Ekran üzerinden kumaşa ait reçeteye otomatik olarak ulaşabilirsiniz.

Kumaşa ait reçete (kumaş iplik kartı) üzerinden otomatik proforma maliyet oluşturabilirsiniz. Kumaşa ait yapılan tüm maliyet çalışmalarını kumaş iplik kartı üzerinde izleyebilirsiniz.

Değişik döviz türlerine göre maliyet yapabilirsiniz. Maliyet çalışmalarınızı değişen kur ve fiyatlara göre tek tek veya toplu olarak güncelleyebilirsiniz.

Pazarlama ve Satış

Pazarlama ve Satış

SentezLIVE KNIT Kumaş Üretim Takip Programı, Müşteri sipariş bilgilerini detaylı olarak girebilme imkanı sunar.

Müşteri sipariş girişlerinde, parti numaralarını, renk kodlarını ve üretim prosesini belirtebilirsiniz.

Siparişin işletmedeki üretim durumunu (partilenen, sevk olunan şeklinde) takip edebilirsiniz.

Açık-kapalı sipariş dağılımını, stok ve cari hesaplar bazında takip edebilirsiniz.

Müşteri siparişlerini otomatik olarak iş emrine aktarabilirsiniz.

Müşteri siparişleri üzerinden parti (iş emri) bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Müşteriye ait tüm talimatları girebilirsiniz.

Sipariş Formunu istenilen şekilde dizayn edebilir, Sipariş Formunun müşteri okeyi için direkt olarak faks çekebilirsiniz.

Müşteri ve stok bazında detaylı raporlar alabilirsiniz.

LiveKNIT platformu ile müşteri, stok ve renk bazında sipariş dağılımlarını takip edebilirsiniz.

Müşteri siparişi üzerinden satın alma ve fason talimatlarını otomatik olarak hazırlayabilirsiniz.

Sipariş üzerinden iş emri bilgilerine ulaşabilirsiniz.

İş emri oluşturulan siparişlere ve ilgili iş emirlerine müdahale edilmesini engelleyebilirsiniz.

İş emri oluşturulmamış siparişleriniz için iş emri numarası ataması yapabilirsiniz.

Sipariş ve ilgili dokümanları ilişkilendirebilir istenildiği zaman bu dokümanlara ulaşılabilmesini sağlayabilirsiniz.

Kumaşa ait sipariş, satış, maliyet analiz bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Müşterilerinize ait renk çalışma taleplerini detaylı olarak takip edebilirsiniz.

Müşteri siparişleri ile oluşturduğunuz renk çalışma kartlarını ilişkilendirebilirsiniz.

Renk çalışmalarına ait hareketleri (boyahane giden/gelen, müşteri giden/gelen) detaylı olarak takip edebilirsiniz.

Müşteriden gelen renklerin durumlarını (okeyli, kritik, okeysiz, iptal) detaylı olarak takip edebilirsiniz.

Renk takip kartına ait detaylı tarihçe alabilirsiniz.

Boyahanede bekleyenler, müşteride bekleyenler, firmada unutulanlar, okeyli renkler vb. durumların hepsini detaylı olarak raporlayabilirsiniz.

Müşteri tarafından okeylenen rengi müşteri siparişi ve fason boya talimatına otomatik olarak aktarabilirsiniz.

Siparişe aktarımı yapılan renk ile ilgili olarak sipariş tarihi ve renk okey tarihini takip edebilirsiniz.

İş Emri Takibi

İş Emri Takibi (Parti Kartı)

SentezLIVE KNIT Kumaş Üretim Takip Programı sayesinde üretime ait tüm bilgileri detaylı olarak tanımlayabilirsiniz.

Müşteri siparişlerinden otomatik iş emri hazırlayabilirsiniz.

Barkodlu ve barkodsuz iş emri dökümü alabilirsiniz.

İş emri üzerinde işletmeye özel alanlar tanımlayabilirsiniz.

İşletmeye uygun birden fazla parti refakat kartı dizaynı yapabilirsiniz.

Müşteri parti numarasına göre üretim aşamalarını takip edebilirsiniz.

Sınırsız iş akış prosesi tanımlayabilirsiniz. Tamir partileri (iç+dış) takip edebilirsiniz.

İş emri üzerinde kumaş bazında üretim detay bilgilerini tanımlayabilirsiniz.

Farklı ürünleri aynı iş emrinde takip edebilirsiniz.

Parti sipariş tarihçesinde parti ve siparişe ait her tür üretim hareketini detaylı olarak takip edebilirsiniz.

Üretimin herhangi bir aşamasında partiyi, alt partilerine bölebilirsiniz.

Partilere ait hareketleri tek bir form üzerinde takip edebilirsiniz.

Terazi bağlantısı ile parti miktarını terazi üzerinden alabilirsiniz.

Hammadde Tedarik

Hammadde Tedarik

Kart üzerinde iplik kullanım oranı ve fire tanımlayarak iplik ihtiyacınızı hesaplatabilirsiniz.Belirlenen ihtiyaç veya müşteri siparişi doğrultusunda otomatik satın alma siparişi verebilirsiniz.

İplik ihtiyaç planlaması yapabilir ve bu doğrultuda satın alma siparişi verebilirsiniz.

Satın Alma Yönetimi

Satın Alma Yönetimi

SentezLIVE KNIT Kumaş Üretim Takip Programı, satın alma sipariş bilgilerini detaylı olarak girebilirsiniz.

Müşteri siparişleri doğrultusunda otomatik iplik satın alma siparişi verebilirsiniz.

Satın alma siparişini otomatik olarak irsaliye üzerine aktarabilirsiniz.

Stok bazında kritik ve optimum stok miktarları tanımlayabilir ve kritik stok miktarı altındaki stoklarınıza tek bir ekran üzerinden ulaşarak otomatik sipariş verebilirsiniz.

Açık-kapalı sipariş dağılımı, stok ve cari hesaplar bazında takip edebilirsiniz.

Müşteri, tedarikçi ve stok bazında detaylı raporlar alabilirsiniz.

Seri Takibi

Seri (Top) Takibi

Parti Kartı üzerinden otomatik seri (top) kartı üretebilirsiniz.

Sınırsız hata tipi kartları tanımlayabilirsiniz. Hata puanlarını kart üzerinde belirleyebilirsiniz.

Detaylı seri (top) kartı tanımlayabilirsiniz.

Seri (top) kartı üzerinde hataları ve bu hataların başlangıç metresi ve uzunluklarını tanımlayabilirsiniz.

Seri (top) kartının toplam hata puanına göre kumaş kalitesini belirleyebilirsiniz.

Seri (top) kartına ait hataları içeren barkodlu döküm alabilirsiniz.

Tanımlanan seri (top) kartlarını sevk irsaliyesine aktarabilirsiniz.

Barkodlu ürün etiketi hazırlayabilirsiniz.

Terazi bağlantısı sayesinde serilere ait miktar bilgilerini terazi üzerinden alabilirsiniz.

Seri bazında dara tanımı yapabilir bu sayede net miktarların otomatik olarak hesaplanmasını sağlayabilirsiniz.

Sınırsız etiket tanımı yapabilirsiniz.

Kalite kontrolü yapan personel ve zaman bilgisinin seri (top) kartına otomatik olarak aktarılmasını sağlayabilirsiniz.

Seri (top) bölme ve birleştirme işlemlerini yapabilirsiniz.

Kalite kontrolü yapılan/yapılmayan seriler (top) ile ilgili raporlar alabilirsiniz.

Depo Yönetimi

Depo Yönetimi

SentezLIVE KNIT platformunun depo yönetim modülü ile müşterilerin depo bazında iplik ve kumaş stoklarını takip edebilirsiniz.

Tahsis işlemleri sayesinde rezerv ve free stok takibi yapabilirsiniz.

Stoklarınızı varyantlı olarak (Renk-lot numarası vb.) takip edebilirsiniz.

Depo bazında iade işlemlerinizi takip edebilirsiniz.

İade tahsisleri yaparak irsaliye bazında kullanılabilir miktarı takip edebilirsiniz.

Stokları üretim işlemleri ile ilişkilendirebilirsiniz.

Stoklarınızın depo durumlarını istenilen bazda (lot, varyant, üretici, tarih vb.) takip edebilirsiniz.

İş emri (parti) bazında stok durumlarını varyantlı olarak takip edebilirsiniz.

Üretim Planlama

Üretim Planlama

SentezLIVE KNIT Kumaş Üretim Takip Programı, Makine/İş Emri bazında planlama imkanı sunar.

Tüm partileri tek bir ekranda izleyebilirsiniz.

Tek bir tablo üzerinde saat bazında makine planlaması yapabilir, işletmenin 24 saat üretim durumunu görebilirsiniz.

İşletmeye üretim talimat programı hazırlayabilirsiniz.

Bugüne kadar açılan tüm partilerin kartlarına erişebilir ve önceki tarihlerdeki parti durumlarını görebilirsiniz.

Partilerin tüm üretim aşamalarını detaylı olarak izleyebilirsiniz.

İşletme durumu ekranında işletmenizin şu anki durumunu takip edebilirsiniz.

Tekstil Programı ile makine grupları oluşturarak planlama ve üretim formları üzerinde ayrı olarak takip edebilirsiniz.

Standart zamanları detaylı (işlem, makine, ürün grubu vb.) olarak işleyebilirsiniz.

Planlama çıkış tarih ve saat bilgilerinin standart zaman bilgileri doğrultusunda otomatik olarak hesaplatılmasını sağlayabilirsiniz.

Planlama listesi ekranı sayesinde işlemlere ait toplu planlamalar gerçekleştirebilirsiniz.

Planlama bilgilerini (makine, tarih vb.) değişikliklerini kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

Üretimi başlamamış planlama kayıtlarını sonraki günlere otomatik olarak aktarabilirsiniz.

Planlama esnasında makine kapasite kontrolü yapabilirsiniz.

Çakışan planlama kayıtları için zaman bilgisinin otomatik olarak düzenlenmesini sağlayabilirsiniz.

İşlem makine grupları oluşturarak işlemlerin yanlış makinelere planlanmasını engelleyebilirsiniz.

Partinin route harici işlemlere planlanmasını engelleyebilirsiniz.

Planlaması yapılıp üretimi başlamamış partilerin raporlarını alabilirsiniz.

Planlama ve üretim bilgilerini karşılaştıran raporlar alabilirsiniz.

Üretim Takibi

Üretim Takibi

SentezLIVE KNIT Kumaş Üretim Takip Programı ile detaylı fason takibi (Boya, Baskı, Yıkama vb.) yapabilirsiniz.

Dahili ve harici üretim işlemlerini parti bazında takip edebilirsiniz.

Üretim hareketlerini parti numarası bazında yaparak hatalı stok hareketlerini engelleyebilirsiniz.

Partili fason takibi yapabilirsiniz. Parti bazında kümülatif ve detaylı raporlar alabilirsiniz.

Fasoncudaki partileri açık/kapalı olarak takip edebilirsiniz.

Üretime giden, gelen, iade ve fire oranlarını takip ederek detaylı raporlar alabilirsiniz.

Parti bazında fireleri tespit edebilirsiniz.

Üretimdeki kısmi ve genel iplik hareketlerini kümülatif ve detay bazda takip edebilirsiniz.

Üretimde kalan iplik takibini yapabilirsiniz.

Fiş üzerinden fason kartına ulaşarak detaylı takip sağlayabilirsiniz.

Günlük kumaş üretim durumu, fason takip ve parti/sipariş tarihçesi raporlarını alabilirsiniz.

LiveKNIT ile İş Emri, sicil ve makine barkodu alabilirsiniz.

Kendi belirleyeceğiniz standart zamanlar doğrultusunda personel ve makine verimliliğini ölçebilirsiniz.

Parametrik yapısı sayesinde üretime ait detay bilgiler takip edebilirsiniz.

Barkodlu üretim sayesinde makine, sicil ve işletme üretim durumu takip edilebilir.

Route kontrolü sayesinde hatalı üretim hareketlerinin oluşmasını engelleyebilir ve üretimin sağlıklı yürümesini sağlayabilirsiniz.

İşlem bazında route kontrolü imkânı ile sadece belirli işlemlerin takibini sağlayabilirsiniz.

İşlem makine grupları oluşturarak işlem makine uyumluluğu kontrolü sayesinde üretim bilgilerinin doğru ve sağlıklı olarak oluşturulmasını sağlayabilirsiniz.

Üretimin devam ettiği makineye yeni üretim girişi yapılmasını engelleyebilirsiniz.

Özel barkod yapıları oluşturarak partiye ait ek işlemlerin üretim bilgilerini route kartına müdahale etmeden gerçekleştirebilirsiniz.

Grup partilerin üretim bilgilerini ayrı ayrı veya birlikte takip edebilirsiniz.

Son işlemden çıkmayan partinin sevkiyatını engelleyebilirsiniz.

Partilerin şu anki üretim durumları ve daha sonraki üretim aşamalarını raporlayabilirsiniz.

Makinelere ait kayıp zaman ve duruş bilgilerini detaylı olarak takip edebilirsiniz.

Üretim esnasında barkodlu/barkodsuz detaylı formlar basabilir bu form üzerine iş emri ve üretime ait detaylı bilgilerin çıkmasını sağlayabilirsiniz.

Gerçekleşen üretim ve fason hareketlerini farklı partilere bölebilir böylelikle sipariş fire değerlerini sağlıklı bir şekilde takip edebilirsiniz.

Günlük kumaş üretimleriniz ve kumaş iplik kartı bilgileri doğrultusunda otomatik sarfiyat işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

Kalite Kontrol Yönetimi

Kalite Kontrol Yönetimi

SentezLIVE KNIT platformunun kalite kontrol yönetimi ile partideki ürünlere ait kalite kontrol bilgilerini detaylı olarak girebilirsiniz.

İş Emri (Parti Kartı) satırından tek bir tuş ile kalite kontrol bilgileri formuna ulaşabilirsiniz.

Kalite değerleri uygun olmayan ürünlerin sevkiyatını engelleyebilirsiniz. İşlem bazında kalite kontrol değerlerini detaylı olarak takip edebilirsiniz.

Kalite kontrol test kartları oluşturabilirsiniz.

Partiye ait test bilgilerini işlem bazından detaylı olarak (metot, standart vb.) işleyebilirsiniz.

Kalite kontrol test rapor dökümlerini alabilirsiniz.

İşletmeye özel kalite kontrol formları dizayn edebilirsiniz.

Ürünlere ait kalite kontrol formu dökümü alabilirsiniz.

Sevkiyat ve Faturalama

Sevkiyat ve Faturalama

SentezLIVE KNIT ile müşteri sevkiyatlarınızı parti veya sipariş bazında gerçekleştirebilirsiniz.

Hangi partilerin müşteriye sevk edileceğini seçip sevkiyat planlaması yapabilirsiniz.

Sevkiyat planlama raporunu alarak, depoya talimat verebilirsiniz. Kısmi sevkiyat yapabilirsiniz.

Barkodlu sevkiyat yapabilirsiniz.

Üretimi biten partilerin sevkiyat irsaliyesini oluşturabilirsiniz.

Partilerin net miktarlarını yazarak firelerinin otomatik hesaplanmasını sağlayabilirsiniz.

Partilerin net miktarlarını seri (top) kartından alabilirsiniz.

Firelerin stoktan düşümünü yapabilmek için otomatik fire fişi kesebilirsiniz.

İstenilen şekilde sevkiyat fişi dizayn edebilirsiniz.

Otomatik iş emri kapama işlemini yapabilirsiniz.

Partiden otomatik irsaliye hazırlayabilirsiniz.

İrsaliye üzerinde iş emri bilgilerini tanımlayabilirsiniz.

Çeki listesi hazırlayabilirsiniz.

İstenilen bazda (Müşteri, stok, gün, hafta, ay vb.) sevkiyat raporları alabilirsiniz.

Fatura bağlantısı yapabilirsiniz.

Partiye ait sevkiyat hareketlerinin tarihçesine ulaşabilirsiniz.

Terazi bağlantısı ile sevk miktar bilgilerini terazi üzerinden otomatik olarak sevk fişine aktarabilirsiniz.

Maliyet

Maliyet

Tekstil programı sayesinde gerçek maliyeti otomatik olarak hesaplayabilirsiniz.

Tahsisler sayesinde parti/sipariş maliyetini otomatik olarak alabilirsiniz.

Gelir-gider ve kâr-zarar analizleri yapabilirsiniz.

Proforma maliyet ve gerçek maliyet tablosunu parti bazında karşılaştırmalı olarak alabilirsiniz.

Döviz ve Türk Lirası bazında maliyet raporları alabilirsiniz.

Parti bazında sabit ve genel gider/gelir tanımlama (dağıtım) yapabilirsiniz.

Üretimin her aşamasında gerçekleşen maliyeti proforma maliyet ile karşılaştırabilirsiniz.

Grup partilerin maliyetini ayrı ayrı veya birlikte takip edebilirsiniz.

Finans Yönetimi

Artan rekabet koşullarında işletmenizin taşıdığı riski doğru ölçerek, gerekli tedbirleri almanızı ve finansal kaynaklarınızı daha verimli kullanmanızı sağlar.


İşletmenizin aldığı kararlarda başarıya ulaşmasında en önemli fonksiyon olan Finans Yönetiminin önemi her geçen gün daha da artmaktadır.

SentezLIVE KNIT ile Finans Yöneticileri, geleceği öngörmede ve geçmişi değerlendirmede, yatırımlarla veya finansmanla tüm finansal kararların alınmasında rasyonelliği yakalayabilmek ve doğru karar verebilmek için ihtiyaç duyacakları veri analizlerine kolaylıkla ulaşabilmektedirler.

Aynı zamanda işletmenin finansal analizinin yapılması, işletmenin faaliyet sonuçlarının değerlendirilmesi, planlar yapılabilmesi ve kaynakların doğru alanlara yönlendirilebilmesi açısından gerekli tüm verileri SentezLIVE KNIT Finans Yönetimi size sunar.

İşletmenizin olumsuz ekonomik şartlarda, dengeli bir büyüme ile varlığını sürdürebilmesi ve işletme hedeflerine uygun finansal kararların alınmasında daha kapsamlı karar alma modellerinin kullanılması zorunlu hale gelmiştir.

Finansal veriler, sadece yönetimin finansal kararları almasında değil, aynı zamanda pazarlama, üretim, insan kaynakları, ar-ge ve işletmeyle ilgili tüm stratejik kararların alınmasında etkili verilerdir.

İşletmede karlılığı artırmak için alınan kararlar beraberinde riski de artırmaktadır, etkin ve başarılı finansman yönetimi, özellikle kısa süreli yatırım kararlarının alınmasında önemli ve büyük rol oynar.

Esnek raporlama ve takip sistemi ile gereksinim duyulan her türlü finansal tablo ve raporlar kolayca hazırlanabilir ve her an izlenebilir.

Ulusal ve uluslararsı tüm finansal gereksinimleri karşılayabilecek yapıya sahiptir.

Tanımlanabilen ve özelleştirilebilen risk hesaplama yöntemleri sayesinde değişen piyasa koşullarına karşı işletmenizin adapte olmasını sağlar.

İşlemlerinizi farklı dövizler kullanarak yapabilmenizi sağlar. Yerel para birimi veya döviz olarak girilen tutarların otomatik olarak işlem dövizi cinsinden hesaplanmasını sağlar.

Cari hesaplarının farklı dövizlerden bakiyelerini takip edebilmenizi sağlar.

Raporlamalar için farklı döviz belirleyebilmenizi sağlar. Yerel para birimi veya döviz olarak girilen tutarların otomatik olarak işlem dövizi cinsinden raporlanmasını sağlar.

Ödeme ve tahsilatların vadeleri bazında detaylı tanımlamaları sayesinde sağlıklı ödeme-tahsilat planı yapabilmenizi sağlar.

Evrak bazında yapılan ödeme-tahsilat planı bazında eşleştirme yapabilmenizi sağlar. Eşleştirme işlemlerinizde farklı dövizler kullanabilmenizi sağlar.

Ödeme-tahsilat planı baz alınarak yapılan ödeme ve tahsilatın vadelerine göre kontrol edilerek gerektiğinde vade farkı hesaplanmasını ve hesaplara yansıtılmasını sağlar.

Dövizli işlemlerinizde zaman içerisinde artı-eksi yönde değişen döviz kurlarının yerel para biriminize göre değişiminin otomatik olarak hesaplanmasını ve hesaplara yansıtılmasını sağlar.

Nakit akışınızı detaylı borç takip rapor ve analizleri sayesinde kontrol altında tutmanızı sağlar.

Hazır veri transferi servisleriyle banka işlemlerinizi otomatik olarak aktarmanızı sağlar.

İşletmeleriniz arasında işlem transferi servisleri sayesinde çapraz işlemlerinizi hatasız olarak oluşturmanızı sağlar. Bir işletmeniz için satış olarak kaydedilmiş bir evrağı diğer işletmeniz için alış olarak taşıyabilmenizi sağlar.

Teminat yönetimi sayesinde aldığınız veya verdiğiniz teminatları takip etmenizi ve dilediğinizde cari hesaplarınınız risklerini hesaplarken belirli oranlarda etkili olmasını sağlar.

Analizler

Artan rekâbetle birlikte, doğru kararları hızlı ve zamanında alabilmek ve uygulamaya sokabilmek için yalnızca bilgileri doğru toplamak yeterli değildir. İşletmelerin performanslarını artırmak için doğru raporlama, doğru analizler ve bunların sunduğu gösterge panolarının hayata geçmesi gerekir.

SentezLIVE KNIT İş Çözümleri Platformu, içerdiği tüm modülleriyle bir iş zekâsı sistemi olarak tasarlanmıştır.

Her kullanıcının sistemdeki rolü doğrultusunda vermesi gereken kararları, doğru zamanda alabilmesi için gerekli bilgileri sağlar.

Bu bilgi akışı uygulamanın yapısına göre gösterge panelleri, analiz küpleri veya raporlar aracılığıyla sağlanmaktadır.

Kullanıcı sorun oluşturabilecek bir durum fark ettiğinde detaylı inceleme yapabilmekte ve sorunu oluşturan durumu ortadan kaldıracak müdahaleyi yapabilmektedir.

Temel Özellikler

Kolay erişim

Kolay kullanım

Esnek, güvenilir yapı

Desktop, mobil, internet/intranet üzerinde çalışma

Değişken görsel tasarım

Raporlar

Analizler

Kontrol Panel

Analiz Küpleri


SBS TEKSTİL

Sbs tekstil olarak yıllık 9 milyonun üzerinde üretim iş hacmine sahibiz, temel prensibimiz ise müşterilerimize kaliteli ürünü, kısa vadede üretmektir bu bağlamda firmamızın bünyesindeki tüm operasyonları tek bir yazılımda takip ederek işlemlerin değerlendirmesini yapabilmekte ve müşterilerimize üretim ile alakalı doğru bilgiyi en kısa süre içerisinde sunmaktayız. Uzun yıllardır kullandığımız Sentez Yazılım’ı yeni geliştirmiş olduğu teknoloji […]

ÜNLÜ TEKSTİL

Ünlü Tekstil olarak firmamız kurulduğu günden beri değişmeyen misyon ve vizyonumuz, Tasarımdan Üretime Kalite, Kaliteli ürünü en az maliyetle ve en hızlı zamanda yapma ve Üretim takibi olunca sistemsiz bir şekilde bunları takip etmek bizim için işin içinden çıkılmaz bir hal alıyordu. Sentez Yazılım’la işletmemizi takip etmeye başladığımızdan beri bunları yapmak artık çok daha kolay. […]

SUR MILITARY

SurMilitary olarak Sudan’ın en büyük askeri üniforma üreticisiyiz, Sudan ve Türkiye’deki lokasyonlarımızda Sentez Yazılımın yeni teknolojisi Live ERP ve dikey modüllerini kullanarak uzun zamanlarda aldığımız raporları çok basit ve interaktif bir şekilde paylaşıyor olup aynı zamanda, zaman ve yer farkı olmaksızın tüm üretimimizi bizlere bir pencere altında izleme ve takip edebilme kolaylığını sundu.

DEBATEKS

DEBATEKS sürekli araştırmacı ruhuyla beslenirken yaratıcı, aynı zamanda yenilikçi bir yaklaşım sergilemektedir. Müşterisini ve müşterinin müşterisini mutlu etmeye yönelik olan çalışmalarımızda Sentez Yazılım’ı tercih ederek profesyonelleşme adına artı bir değer kattığımızı düşünmekteyiz. Uzun yıllardır üretimimiz dâhil tüm süreçlerimizi takip ettiğimiz Sentez Yazılım’ın yeni geliştirmiş olduğu Sentez Live Platformu’na ve diğer dikey çözümleri olan LiveVogue’a geçiş […]


Dosya Adı Dosya Boyutu Son Güncelleme Tarihi
Sentez KNIT Tanıtım Dökümanı 11.08.2015 Salı Oku
Sentez KNIT Sunum Dosyası 11.08.2015 Salı İndir
Sentez KNIT Kullanım Kitabı 11.08.2015 Salı Oku


[svc_post_layout skin_type=”s7″ grid_columns_count_for_desktop=”svc-col-md-6″ svc_excerpt_length=”17″ load_more=”infinite” dcategory=”yes” dpost_popup=”yes” dimg_popup=”yes” query_loop=”size:10|order_by:date|order:DESC|post_type:post|categories:32″ grid_thumb_size=”thumbnail” read_more=”Devamını Oku” loadmore_text=”Daha Fazla”]


Video Konusu Eklenme Tarihi İzlemek İçin Tıklayın
Sevkiyat Planlama 16.11.2013
Sayım İşlemi 16.11.2013
SentezLive Entegrasyon Ayarları 16.11.2013
Banka Entegrasyon İşlemi 16.11.2013
Masraf Yerleri ile Çalışma 16.11.2013
CRM Müşteri İlişkileri Yönetimi 16.11.2013
SentezLive WebReport 16.11.2013
E-Defter 16.11.2013
Sevkiyat Planlama 16.11.2013
Seri Takibi 16.11.2013
Malzeme Yönetimi ve Temel Tanımlamalar 16.11.2013
Satın Alma Yönetimi 2 16.11.2013
Satın Alma Yönetimi 1 16.11.2013
Proforma Maliyet Yönetimi 16.11.2013
Konsinye İşlemleri ve Fason Takibi 16.11.2013
Malzeme Maliyet Yönetimi 16.11.2013
Varyantlı Malzeme Yönetimi 16.11.2013
Barkod Uygulamaları 16.11.2013
Malzeme Yönetim Raporları 16.11.2013
Harici Veri Transferi 16.11.2013
Kurulum ve Ayarlar 2 16.11.2013
Kurulum ve Ayarlar 16.11.2013
Sevkiyat Planlama ve Depo Yönetimi 16.11.2013
Nokta Vuruşlu Form Tasarımı 16.11.2013
E-Fatura Uygulaması 16.11.2013
Replikasyon Uygulaması 16.11.2013
Genel Muhasebe ve Beyannameler 16.11.2013
Üretim Yönetimi 16.11.2013
Form Dizaynı 16.11.2013
İK İnsan Kaynakları Yönetimi 16.11.2013
Finans Yönetimi 16.11.2013
Seri Takip Sistemi 16.11.2013
CRM Müşteri İlişkileri Yönetimi 16.11.2013
Web Rapor Oluşturma 16.11.2013
Rapor Yönetimi 16.11.2013
Malzeme Yönetimi 16.11.2013
Varyant Yönetimi 16.11.2013
Stok, Satış ve Satın Alma Yönetimi 16.11.2013
E-Defter ve E-Fatura Uygulaması 16.11.2013
Kurulum ve Ayarlar 16.11.2013
Üretim Yönetimi 2 16.11.2013
Üretim Yönetimi 1 16.11.2013
Müşteri İlişkileri Yönetimi 16.11.2013
Malzeme Yönetimi 4 16.11.2013
Malzeme Yönetimi 3 16.11.2013
Malzeme Yönetimi 2 16.11.2013


Sentez Yazılım Ürünleri ile Tanışın !

Yoğun iş hayatından fırsat bulamıyorsanız biz sizi ofisinizde ziyaret edelim

ve sizin için neler yapabileceğimizi anlatalım…


25.5 K +

Memnun Live Kullanıcısı

Sentez Live ERP Platormu Dünya genelinde 25.500 Kullanıcı sayısı ile artarak birçok kurum tarafından tercih edilmeye başlanmıştır. Diğer erp yazılımlarına göre daha yüksek performans ve daha düşük maliyet avantajları tercih edilmesinde etken olmuştur.

Bizimle İletişime Geçin !

Sizi yerinizde ziyaret edelim.

İşletmenize en uygun çözümü sunalım.

+90 212 452 1515

Hürriyet Caddesi No:5 Şirinevler
Bahçelievler, İstanbul
Haritada Göster

Sentez Yazılım Demo Talebi Telefon 0212 452 1515
Bizimle İletişime Geçin ! Sizi yerinizde ziyaret edelim. İşletmenize en uygun çözümü sunalım.