Özelleştirmeler

Özelleştirilebilen yapısı ile işletmelerin tam istedikleri sisteme dönüşebilmektedir. Tanımlanabilir kullanıcı arayüzleri, iş kuralları, raporları ve formları ile esnek bir platformdur. İşletmenin iş süreçlerine tam olarak uyum sağlayabilmek için gerekli her türlü teknolojik ve mimari altyapıya sahiptir. SentezLIVE, sadece gerekli olan bilgiyi içerecek şekilde düzenlenebilen kullanıcı arayüzleri ile, iş süreçleriniz gereği hazırlanan ek modülleri, ihtiyacınıza göre tanımlanabilen veri alanları ile, ihtiyaçlarınıza göre düzenlenmiş veya eklenmiş rapor ve formlar ile tam işletmenize göre uyarlanabilen bir çözümdür.

Parameterik Yapı

Sadece gerektiği kadar iş kuralı tanımlanır. Parametrik yapı sadeleştirilerek sadece gerekli olan işlemler bırakılabilmektedir. İş çözümlerinin esnekliği ve uyarlanabilirliği önemli ölçüde parametrik yapısı sayesinde gerçekleşir. İş süreçlerinin gereklerinin sağlanabilmesi için çok sayıda parametre ve varsayılan ön değer tanımlarına ihtiyaç duyulur. Hemen hemen sistemin her yerinde kullanılabilen bu parametrelerin karmaşaya yol açmadan, birbirlerini etkilemeden çalışabilmesi için mantıksal bir yapıda organize edilmiş olması gerekir. SentezLIVE, iş süreçlerinize uyum sağlayabilmek üzere gerekli olan çok sayıdaki parametre ve varsayılan değer mantıksal bir yapıda düzenlenmiş ve kurulum karmaşası en aza indirilmiştir bir çözümdür.

Geliştirilebilir Yapı

Sürekli bir değişimin içinde olan iş hayatı sistemin yeni şartlara ve yeni iş kurallarına ayak uydurmasını gerektirir. Sistemin hiçbir zaman sona ermeyecek olan bu değişime göre tasarlanmıştır. İş yaşamının kaçınılmaz değişimlerine, gelişmelerine ayak uydurabilmek, bu amaçla tasarlanmış mimari gerektirir. Yükselen rekabet ortamında işletmelerin hızlı ve doğru karar verip uygulamaya geçmeleri gerekir. Alınan kararların başarıya ulaşabilmesi sistemin aynı doğrultuda uyarlanabilmesine bağlıdır. Özellikle ülkemizin şartları gereği rekabetçi, hızlı ve verimli olmamız bir zorunluluktur. SentezLIVE, sistem mimarisi bu bakış açısı ile hazırlanmış bir çözümdür.

Mobil Yapı

İnternet iş modellerini tamamen değiştirmekte, mobil iş yaşamı vazgeçilmez olmaktadır. SentezLIVE 7/24 çalışabilmesi sayesinde sistemin zaman ve mekan gözetmeksizin kullanılabilir olmasını sağlamaktadır. İnternetin yaygınlaşması ve maliyetinin düşmesi iş modellerinin de buna paralel değişmesini sağlamıştır. İşletmenin satış-pazarlama, servis, dağıtım ekibi gibi sahada olması gereken kullanıcıları sisteme rahatça erişip ihtiyacı olan bilgileri sağlayabilmeli, kendilerine atanmış görevleri alabilmelidir. Yeni iş modellerinde çalışanlar gerekmedikçe ofiste durmayıp, sahada daha aktif olup müşterilerine daha çok zaman ayırabiliyorlar. İnternet, çalışanlarınızın mobil olmasını sağlamasının yanı sıra, müşterilerinizin veya potansiyel müşterilerinizin de size her an ulaşabilmesini sağlamaktadır. SentezLIVE, dünyanın her yerinden ve her zaman size ulaşmak isteyen çalışanlarınıza, müşterilerinize veya tedarikçilerinize bu olanağı sağlayan bir çözümdür.

Entegre Yapı

SentezLIVE iş çözümleri platformu, işletmeler için gerekli olan bütün modülleri içeren entegre bir platformdur. Geleneksel ticari iş çözümlerinde sunulan modüller sadece evrakları sisteme kaydetmek ve sonrasında raporlamak üzerine kurulmuştur. Günümüzde sadece bu kadarı yeterli gelmemekte, sistemin akıllı olması, her seviyedeki karar verme sürecini desteklemesi beklenmektedir. Geleneksel ticari uygulamaların kapsamı dışında tutulan Müşteri İlişkileri Yönetimi ve İş Zekası gibi modüller ayrıca satın alınıp, mevcut sisteme entegre edilmeye çalışılmıştır. Kimi zaman iki, kimi zaman daha fazla sayıdaki farklı çözümden oluşan sistemler, veri girişlerinin birçok kez tekrarlanmasından, çözümler arasındaki veri alış verişinin yeterince sağlıklı ve hızlı olamayışından kaynaklanan nedenlerden dolayı, beklenen performansı sağlayamazlar. SentezLIVE, iş süreçlerinin hemen hemen hepsinde müşteri ilişkileri yönetimi ve iş zekası modülleriyle bir bütün olarak tasarlanmış bir çözümdür.

Teknoloji

Ar-Ge faaliyetleri TÜBİTAK tarafından onaylanmıştır. Microsoft.Net Framework 4.0 platformu üzerine kurulmuş, C# ve ASP.NET dilleri ile geliştirilmiştir. Mimari tasarımında günümüzün modern yazılım modelleri olarak kabul edilen MVP / MVVM kullanılmıştır. Microsoft SQL Server, Oracle gibi endüstri standartı ilişkisel veritabanları (RDBMS) ile uyumlu, performans, veri güvenliği ve tutarlılığı ön planda tutularak tasarlanmıştır. Gerekli kaliteyi ve çevikliği sağlayabilmek için amacıyla “Ekstrem Programlama” yöntemleri uygulanmaktadır.

Güvenlik

Güvenlik sistemi ile kullanıcı bazında her işleme yetkilendirme yapılabilmektedir. Kullanıcıların hangi zaman diliminde ve hangi bilgisayardan veya hangi IP aralığından sisteme girebilecekleri belirlenebilmektedir. LOG sistemi ile kullanıcıların yaptığı her işlem, girdiği veya değiştirdiği kayıtlar veya aldığı raporlar anında takip edilebilmektedir.

Esneklik

Masaüstü kullanıcı arayüzleri MS Windows Presentation Foundation (WPF) teknolojisi kullanılarak hazırlanmıştır. Dinamik veri tabanı alan tanımlamaları sayesinde işletmenin veri tanımlamaları bazında gereksinim duyduğu bütün özelleştirmeler yapılabilir. %100 Microsoft .Net uyumlu script dili desteği sayesinde işletmeye özel kurallar belirlenebilir, özel işlemler yaptırılabilir. Raporlar ve formlar yazıcıya ve ekrana alınabildiği gibi, MS Excel, MS Word, MS PowerPoint, Adobe pdf, Open Office dosyası olarak veya metin dosyası, xml veya html formatında alınabilir, arşivlenebilir veya e-posta olarak gönderilebilir. Kişiye ve işletmeye özel sonsuz sayıda rapor ve form tasarımı yapılabilir.

Verimlilik

İş süreçleri modülü (BPM) sayesinde tanımlanan görevler, servisler, raporlar veya analizlerin belirlenen zamanlarda otomatik olarak çalışması ve çıktılarının istenilen ortamda hazırlanması sağlanabilir. Uyarı sistemi sayesinde işletmenin çalışma sistemi doğrultusunda gerekli kontroller tanımlanabilir ve istenilen kullanıcıların uyarılması sağlanabilir. Kullanıcı dostu çalışma listeleri sayesinde işlemlerin daha hızlı, daha pratik ve daha güvenli gerçekleştirilmesi sağlanabilir. İş zekası modülü sayesinde işletme bütünüyle karar verme sürecinin kapsamına alınmış olmaktadır. Erişilebilirlik Web ara birimi sayesinde dünyanın herhangi bir yerinden, herhangi bir zamanda, herhangi bir işletim sistemi ile firmanızın veri tabanına online erişerek, durumu her an izleyebilirsiniz. Web servisleri sayesinde 3.parti yazılımlar ile sorunsuz entegrasyon sağlanabilir. Mobil el terminalleri için hazırlanan uygulamalar kullanılarak işlemlerinizi yapabilirsiniz. İşin özelliklerine göre on-line veya off-line çalışabilen uygulamalar sayesinde depo çözümleri, mobil sıcak satış çözümleri veya lojistik çözümleri oluşturulabilmektedir.


Restaurant Satış Noktası

Satış Noktası

LiveREST Restorant Yönetim programı satış noktası modülü ile satışlarınızı garsonlar ya da kasiyer aracılığı ile yapabilirsiniz.

Siparişlerinizi almak için el terminali (PocketREST) ve dokunmatik ekran kullanabilirsiniz.

Sipariş edilen ürün bazında açıklama bilgileri (az pişmiş, limonlu, buzlu v.b.) girebilir, bu bilgilerin seçmeli menü olarak gelmesini sağlayabilirsiniz.

Adisyonun tamamını veya bir kısmını ikram olarak gösterebilirsiniz.

Oyun merkezlerinde masalara saat açıp masanın hesabını saat ile takip edebilirsiniz.

İade ve iptal işlemlerini ürün yada adisyon bazında kolayca yapabilirsiniz.

Girilen siparişleri ve iptal edilen ürünleri mutfak, bar, pastane gibi departmanların tanımlı yazıcı ya da ekranlarında anında görebilirsiniz.

Eksik ya da ilave malzemeli ürün siparişleri alabilir ve fiyatlandırmayı otomatik olarak yapabilirsiniz. Örneğin; sucuksuz, bol mısırlı gibi...

Hazırlanan ürün bilgileri, mutfak ya da bardaki dokunmatik ekran sayesinde el terminallerine mesaj olarak gönderilebilir.

LiveREST ile adisyon toplamına artı servis bedeli ekleyebilirsiniz.

Paket servislerini telefon numarası veya isimden takip edebilirsiniz.

Ürünleri belli gruplar altında toplayabilir, resimli menüler aracılığı ile dokunmatik ekranlarla ya da el terminalleriyle satış yapabilirsiniz.

Menüler oluşturarak satış anında ürünlere kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

Belirleyeceğiniz zaman dilimlerinde ürün bazında işletmenizin belirli bölümlerinde (restaurant, bar vb.) geçerli olacak biçimde promosyonlar (happy hour) yapabilirsiniz. Farklı bir zamana yönelik happy hour uygulamasında belirlenen bölüm ve saatte uygulamanın otomatik olarak devreye girmesini sağlayabilirsiniz.

Satış ekranı üzerindeki ürün talep mesajı sayesinde işletme içerisindeki garsonlar ile mutfak çalışanları arasında sorunsuz ve hızlı irtibat kurabilirsiniz.

Daha önceden girmiş olduğunuz cari hesap bilgileri sayesinde adisyonlara anında fatura kesebilirsiniz.

Kullanıcılar yetkilerine göre mevcut masalara ve adisyonlara müdahale edebilir, iade, ekleme veya değişiklik yapabilir.

Paket servislerde Caller ID (arayan numara) özelliği sayesinde işletmeyi arayan müşterinin tüm bilgileri hiçbir tuşa dokunmadan ekrana gelir. Kaydı olmayan bir müşteri ise; Yeni Müşteri Kartı açabilirsiniz.

PDKS sistemi sayesinde personelin ay içerisindeki çalışma süresi takip edilerek verilerin puantaj bilgisi olarak değerlendirilmesini sağlayabilirsiniz.

Restaurant Mmasa Takibi

Masa Takibi

LiveREST Restaurant Yönetim sistemi ile işletmenizin yerleşik düzenine göre masa dizaynı yapabilir, sınırsız sayıda masa tanımlayabilirsiniz.

Masa durumlarını izleyebilir, yeni sipariş girebilir, hesap alabilir, sürükle bırak yöntemi ile masa ayırma ve birleştirme işlemi yapabilirsiniz.

Masa planını salon ya da garson bazlı takip edebilirsiniz.

Rezervasyonları internet üzerinden veya manuel olarak yapabilirsiniz.

Masa planı üzerinden belirlenmiş rezervasyonlu masayı seçerek kolayca işleme alabilirsiniz.

Belirtilmiş olan rezervasyon saatinin aşılması (no show) durumunda rezervasyon iptali ve takibini yapabilir, masanızı tekrar işleme alabilirsiniz.

Her garsonu belirli masalar için yetkilendirerek garson bazında masa durumlarını izleyebilirsiniz.

Tek tuş ile açık ve kapalı adisyon listenizi görebilir, yetkiniz dahilinde gelen liste üzerinden işlem yapabilirsiniz.

Hesap kapama sırasında istenen ödeme tipine ve döviz cinsine göre ödeme alabilirsiniz.

Alınan ödeme tiplerine göre her türlü istatistiği alabilirsiniz.

Ödeme esnasında para üstü uygulayabilirsiniz.

Ayrı hesap ödemek isteyen müşteriler için adisyon ayırma işlemi yapılabilir veya birkaç adisyonu birleştirilebilirsiniz.

Hesap kapamada oran ya da tutar bazlı iskonto yapabilir, adisyonu ikram ya da ödenmez olarak kapatabilirsiniz.

Live Rest Paket Servis

Paket Servis

LiveREST, farklı Caller ID cihazları veya modemler aracıyla paket servis işlemlerinizi gerçekleştirebilme imkanı sunar.

Sipariş vermek için telefon açan kişilerin numaralarını hattınız çalar çalmaz ekranda görebilir ve eğer daha önce tanımlanmış kayıt ise isim ve adreslerine henüz telefonu cevaplamadan önce ulaşabilirsiniz.

Paket servis departmanı ile masa ve perakende satış departmanlarını ayrı tutabilirsiniz.

Sistem, kullanıcı müdahalesine gerek kalmadan otomatik olarak departman geçişlerini sağlayacaktır.

Siparişlerinizi beş değişik durumda (Mutfakta, Sevk Bekliyor, Sevkiyatta, Sipariş Tamamlandı, Sipariş İptal Edildi) takip edebilirsiniz. Ayrıca her bir aşama için farklı renkler belirleyerek siparişlerinizin durumlarını kolayca takip edebilirsiniz..

Her bir siparişin hazırlanma süresini, sevk süresini ve toplam teslim edilme sürelerini takip edebilirsiniz.

LiveREST Restaurant Yönetim Programı sayesinde, aynı kuryeye aynı anda on adet sipariş bağlayabilirsiniz.

Siparişe ait açıklamaları, Sipariş Açıklaması, Mutfak Açıklaması, İptal Açıklaması ve Limit Altı açıklaması olarak izleyebilirsiniz.

Gün içerisinde istenilen bir zamanda “Gün Sonu Raporu” alarak işletmenin o güne ait son durumu hakkında bilgi alabilirsiniz.

Kuryenizin servis dönüşünde ilgili siparişe ait ödeme bilgisini çok pratik bir şekilde kayıt altına alabilirsiniz.

Seçtiğiniz siparişe ait ürün detaylarını ekranda izleyebilirsiniz.

Restaurant Müşteri İlişkileri Yönetimi

Müşteri İlişkileri Yönetimi

LiveREST Restaurant Yönetimi programı ile müşterilerinize ait bilgileri detaylı olarak takip edebilir, alışveriş istatistiklerini alabilirsiniz.

Özel günleri (Doğum günü, evlilik yıldönümü v.b) takip edebilir, bu günlerde müşterilerinize SMS veya posta ile tebrik mesajı gönderebilirsiniz.

Müşterilerinizi farklı gruplara ayırabilir (VIP, kara liste v.b) müşteri grupları bazında takibini yapabilirsiniz.

Müşterilerinizi zevkleri ve özellikleri doğrultusunda yönlendirebilir ve takibini yapabilirsiniz.

Satış anında müşterilerinizin bir önceki hesap durumunu ayrıntıları ile görebilirsiniz.

Kasa Yönetimi

Kasa

LiveREST, Bir veya birden fazla kasa tanımlayabilir ve kasiyer ya da shift bazında kasa raporlarını (X raporu) alma imkanı sunmaktadır.

Günlük kasa raporunu (Z raporu) detaylı veya özet olarak alabilirsiniz.

Kasa raporunu isteğe göre ödeme şekli, döviz, masraf ve satış dağılımı bazında alabilirsiniz.

Kasa açılış ve kapanış işlemlerini yapabilirsiniz.

Merkez, banka ve masraf (gider, avans v.b) işlemlerini yapabilirsiniz.

Stok Yönetimi

Stok Yönetimi

LiveREST ile ürün grupları (yiyecekler, içecekler v.b.) tanımlayabilir ve bu gruplar bazında istatistik alabilirsiniz.

Stoklara ilişkin tüm giriş/çıkış irsaliyelerini düzenleyebilir, ambarlar arası stok transferi ve sayım işlemleri yapabilirsiniz.

Depo bazında stok takibi yapabilirsiniz.

Belirlemiş olduğunuz kıstaslarda otomatik satış fiyatı oluşturabilirsiniz.

Verilen siparişler doğrultusunda stok giriş-çıkış irsaliyelerini otomatik olarak hazırlayabilirsiniz.

Bütün giriş-çıkış işlemlerinde el terminalleri kullanabilirsiniz.

Stoklarınızın satış durumlarını ve satış maliyetlerini tek raporda takip edebilirsiniz.

Stok maliyetlerini, Giriş-OBF, Eldeki-OBF, LIFO, FIFO maliyet türlerine göre yapabilir, istenen maliyet türü bazında raporlar alabilirsiniz.

Tüm ambarlardaki stok durumlarını tek bir rapor üzerinden takip edebilirsiniz.

Stoklar için üç değişik birim tanımlayabilir ve her birim için stok takibi yapabilirsiniz.

Sipariş, stok ve fatura fişi üzerinden otomatik barkod etiketleri basabilirsiniz.

Stoklarınızın giriş, çıkış, iade ve değişim işlemlerinin ve takibini yapabilir, istatistik raporlarını alabilirsiniz.

Hareket gören veya hareketsiz tüm stokların kodlarını değiştirebilir, kart bilgilerini şirketten-şirkete veya aynı şirket içinde kopyalayabilirsiniz.

Otomatik sayım işlemi sayesinde, sayım öncesi ve sonrası stok durumlarının karşılaştırmasını yapabilir, stok kayıplarınızı takip edebilirsiniz.

El terminalleri sayesinde sayım işlemlerini hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Her ürün için seri numarası üreterek, ürünün tüm hareketlerini izleyebilirsiniz.

Seri kartlarına ürün için özel kod (son kullanma tarihi gibi) tanımlayabilir ve stoklarınızı takip edebilirsiniz.

Restoran Üretim ve Reçete

Üretim ve Reçete

LiveREST Üretim ve Reçete modülü ile mamul ve yarı mamul stoklar için istenilen maliyet türüne göre reçeteler oluşturabilirsiniz.

Hammadde stoklar için alternatif hammadde ve yarı mamul stoklar için alternatif yarı mamul tanımlaması yapabilirsiniz.

Reçete bazında üretim giderleri tanımlayabilirsiniz, gider payını tutar ve maliyet yüzdesine göre hesaplattırabilirsiniz.

Üretim işlemlerini reçete bazında veya istenilen tarih aralığında toplu olarak yaptırabilirsiniz.

Menüler bazında hammadde ihtiyaç analizi yapabilirsiniz.

Reçete bazında detaylı ve kümülatif maliyet raporları alabilirsiniz.

Reçete bazında maliyet raporları alabilirsiniz.

Mamul maliyetlerini istenilen maliyet yöntemine göre, ambar veya genel bazda hazırlayabilirsiniz.

Mamul maliyetlerini Giriş-OBF, Eldeki-OBF, LIFO, FIFO maliyet türlerine göre yapabilir, bu bazda tüm maliyet raporlarını alabilirsiniz.

Kendi üretim adetlerinize göre ya da müşteri siparişleriniz doğrultusunda mamul üretiminiz için gereken hammadde ve yarı mamul ihtiyaç planlamanızı oluşturabilirsiniz.

Belirlediğiniz parçalama dağılım bilgileri doğrultusunda ürün miktarlarının otomatik olarak hesaplanmasını sağlayabilirsiniz.

Üretim ve Reçete

Zincir Restoran Yönetimi

LiveREST ile Yurt İçi / Yurt Dışı tüm şubelerinize ait kart tanımlamaları yapabilir, şubelerinizin IP adres bilgilerini ve veri tabanı bağlantı ayarlarını bu kartlara tanımlayıp, internet bağlantısı ile şubelerinizi merkezden yönetebilirsiniz. Merkezden şubelerinize sizin belirleyeceğiniz zaman periyotlarında ürün bilgilerini, ürün alış-satış fiyatlarını, şube bazında yapmış olduğunuz promosyon, kasa gibi bilgileri görev olarak tanımlayıp, sizin belirlediğiniz zamanlarda şubelerinize otomatik olarak gönderilmesini sağlayabilirsiniz.

Merkezden istediğiniz şubeye on-line olarak bağlanıp, satış ve kasa bilgilerinizi anında merkeze transfer edip izleyebilirsiniz. Belirleyeceğiniz zaman aralıklarında transfer işlemlerinin otomatik olarak gerçekleşmesini sağlayabilirsiniz.

Ürün satış bilgilerini, şube, departman ve ay bazında tek bir rapor üzerinde konsolide olarak izleyebilirsiniz. Yatay ve düşey eksende çıkmasını istediğiniz alanları kendiniz belirleyebilir, istediğiniz alanlara göre filtrelemeler yaparak çok boyutlu analizler yapabilirsiniz.

Transfer işlemleri gerçekleştikten sonra, tüm şubelerin günlük cirolarını, açık kapalı adisyon sayılarını, paket servis toplamlarını ve ödeme tiplerini detaylı olarak raporlayabilirsiniz.

Yönetim  Raporları

Yönetim Raporları

Şubelerinizin günlük satış ve kasa hareketlerini internet üzerinden on-line takip edebilir veya cep telefonunuza SMS olarak rapor gelmesini sağlayabilirsiniz.

Tüm satış bilgilerinin e-mail olarak adresinize gelmesini sağlayabilirsiniz.Dosya Adı Dosya Boyutu Son Güncelleme Tarihi
Sentez REST Tanıtım Dokümanı 11.08.2015 Salı İndir
Sentez REST Sunum Dosyası 11.08.2015 Salı İndir
Sentez REST Kullanım Kitabı 11.08.2015 Salı OkuVideo Konusu Eklenme Tarihi İzlemek İçin Tıklayın
Sevkiyat Planlama 16.11.2013
Sayım İşlemi 16.11.2013
SentezLive Entegrasyon Ayarları 16.11.2013
Banka Entegrasyon İşlemi 16.11.2013
Masraf Yerleri ile Çalışma 16.11.2013
CRM Müşteri İlişkileri Yönetimi 16.11.2013
SentezLive WebReport 16.11.2013
E-Defter 16.11.2013
Sevkiyat Planlama 16.11.2013
Seri Takibi 16.11.2013
Malzeme Yönetimi ve Temel Tanımlamalar 16.11.2013
Satın Alma Yönetimi 2 16.11.2013
Satın Alma Yönetimi 1 16.11.2013
Proforma Maliyet Yönetimi 16.11.2013
Konsinye İşlemleri ve Fason Takibi 16.11.2013
Malzeme Maliyet Yönetimi 16.11.2013
Varyantlı Malzeme Yönetimi 16.11.2013
Barkod Uygulamaları 16.11.2013
Malzeme Yönetim Raporları 16.11.2013
Harici Veri Transferi 16.11.2013
Kurulum ve Ayarlar 2 16.11.2013
Kurulum ve Ayarlar 16.11.2013
Sevkiyat Planlama ve Depo Yönetimi 16.11.2013
Nokta Vuruşlu Form Tasarımı 16.11.2013
E-Fatura Uygulaması 16.11.2013
Replikasyon Uygulaması 16.11.2013
Genel Muhasebe ve Beyannameler 16.11.2013
Üretim Yönetimi 16.11.2013
Form Dizaynı 16.11.2013
İK İnsan Kaynakları Yönetimi 16.11.2013
Finans Yönetimi 16.11.2013
Seri Takip Sistemi 16.11.2013
CRM Müşteri İlişkileri Yönetimi 16.11.2013
Web Rapor Oluşturma 16.11.2013
Rapor Yönetimi 16.11.2013
Malzeme Yönetimi 16.11.2013
Varyant Yönetimi 16.11.2013
Stok, Satış ve Satın Alma Yönetimi 16.11.2013
E-Defter ve E-Fatura Uygulaması 16.11.2013
Kurulum ve Ayarlar 16.11.2013
Üretim Yönetimi 2 16.11.2013
Üretim Yönetimi 1 16.11.2013
Müşteri İlişkileri Yönetimi 16.11.2013
Malzeme Yönetimi 4 16.11.2013
Malzeme Yönetimi 3 16.11.2013
Malzeme Yönetimi 2 16.11.2013


Sentez Yazılım Ürünleri ile Tanışın !

Yoğun iş hayatından fırsat bulamıyorsanız biz sizi ofisinizde ziyaret edelim

ve sizin için neler yapabileceğimizi anlatalım…


25.5 K +

Memnun Live Kullanıcısı

Sentez Live ERP Platormu Dünya genelinde 25.500 Kullanıcı sayısı ile artarak birçok kurum tarafından tercih edilmeye başlanmıştır. Diğer erp yazılımlarına göre daha yüksek performans ve daha düşük maliyet avantajları tercih edilmesinde etken olmuştur.

Bizimle İletişime Geçin !

Sizi yerinizde ziyaret edelim.

İşletmenize en uygun çözümü sunalım.

+90 212 452 1515

Hürriyet Caddesi No:5 Şirinevler
Bahçelievler, İstanbul
Haritada Göster

Sentez Yazılım Demo Talebi Telefon 0212 452 1515
Bizimle İletişime Geçin ! Sizi yerinizde ziyaret edelim. İşletmenize en uygun çözümü sunalım.