ERP Danışmanlık Hizmeti

Danışmanlarımızın şirketinizde yapacağı inceleme neticesinde ihtiyaç ve beklentileriniz analiz edilerek sizin için uygun olan çözüm belirlenir. Belirlenen çözümün işletmenizin beklentilerine uygun şekilde yapılandırılması, şirketinize özel rapor ve form tasarımlarının yapılması, kullanıcı rollerinin sistem içerisinde oluşturulması ve kullanıcıların görevine uygun ve istenen performansı sağlayacak şekilde işlemleri gerçekleştirmesi için firmanıza özel olarak uygulama danışmanlığı verilmektedir.

Her biri konusunda uzman olan kadromuz ile ERP çözümlerimizin eğitim ve destek hizmetlerinin yanı sıra her sektörün kendi ihtiyaç ve beklentilerine çözüm sunan danışmanlık desteği hizmetimizden faydalanarak kaynaklarınızın şirketinize sağlayacağı faydayı iki katına çıkarabilirsiniz.

ERP Çözümlerimizin işletmenize uyarlanmasında izlenen yol haritası ve genel hatlarıyla uygulama süreci şöyledir;

 

  ERP Uygulama Süreçleri
1 Operasyon Analizi
2 Operasyon Süreç Haritasının Çıkarılması
3 Yükleme ve hazırlık
4 Uygulamaya Geçiş
5 Denetim

 

Operasyon Analizi
Yapılacak toplantı ve çalışmalarla mevcut durum birimlere göre tespit edilerek, ihtiyaçlar ve hedeflenen yapıdaki iş süreçleri tasarlanır, bu süreçte proje oluşumu kapsamlı olarak belirlenecektir.

Operasyon Süreç Haritasının Çıkarılması
İşletmenin iş süreçleri ve projenin hedeflerine göre detaylı iş analizi yapılır, donanımsal sistem gereksinimi, sistemde yapılacak özelleştirme ve kişiselleştirmeler belirlenir, kullanıcı rolleri ve eğitim süreçleri belirlenerek doküman haline getirilir ve zaman çizelgesi oluşturulur.
Yükleme ve Hazırlık
Sistem sunucu ve terminallere yüklenir, yapılan analizler doğrultusunda, ERP Sisteminde gerekli düzenleme ve eklemeler yapılır. Belirlenen özel rapor ve formların hazırlanması ve sisteme yüklenmesi, test ve kontrolleri gerçekleştirilir.
Uygulamaya Geçiş
Sistemin uygulamaya geçişi için kullanıcıların eğitimi hazırlanan eğitim planı dâhilinde, belirlenen gün ve saatlerde kullanıcı adresinde verilir. Eğitimler danışmanlarımız tarafından, kullanıcı rollerine uygun konular belirlenerek bire bir ya da grup çalışması şeklinde veri girişleri ile uygulamalı olarak gerçekleştirilir.

Denetim
Yapılan ön hazırlık ve eğitim süreçleri sonrasında kullanıcıların sistemi hedeflenen düzeyde kullanımı, veri girişlerinin doğruluğu kontrol edilir, gerek görüldüğü durumlarda ilgili birim ya da kullanıcının eğitim tekrarı yapılır. Projenin belirlenen iş süreçleri ve hedeflenen çıktıları sağladığının tespit edilmesi ile proje tamamlanır.

Mağazacılık ERP Danışmanlık Hizmetlerimiz

Son yılların en hızlı gelişen sektörlerinden biri olan mağazacılık sektöründe başarılı olmanın yolu, değişime açık, yeniliklere kolay adapte olabilen ve işlevsel mağazacılık uygulamaları ile dinamik çalışma yapısını benimsemekten geçiyor.

Mağazacılık sektöründeki hızlı gelişim, müşterilere sunulan hizmetlerdeki çeşitlilik, artan talep ve yeni alışveriş merkezlerinin açılması ile geleneksel mağazacılık yaklaşımından uzaklaşarak, her mağazanın kendi konseptini yaratması, bu yaklaşımını gerek ürün çeşitliliği, gerek mağaza dekorasyonu ve gerekse hizmet anlayışı ile müşterilerine sunarak rekabet gücü ve sürekliliğin sağlanması gereklilik haline gelmiştir.

Geleneksel hizmet anlayışından uzak, beklentilerin üzerinde müşteri hizmeti sunabilmenin yolu, mağaza stratejisinin oluşturulması, yenilikçi ve etkin mağaza yönetimi ile mümkün olabilmektedir.

Mağaza Sektörü ERP danışmanlık hizmetimiz sayesinde mağaza yönetiminde en kritik organizasyonlar olan; pazarlama ve satış, tedarik yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi organizasyonlarınızın performans ve yetkinliklerini artırabilecek, sürekliliğini sağlayabilecek ve beraberinde finansal yönetiminizi yürütebileceksiniz.

Pazarlama ve Satış Yönetimi danışmanlığımız ile Pazarlama ve Satış organizasyonunun bel kemiği olan satış ekibinizin pazarlama ve satış faaliyetlerini, şirket stratejinize uygun şekilde yürütebilmesi için satış sorumlularının yetkinlik ve performanslarının artırılması sağlanmaktadır.

Müşteri İlişkileri Yönetimi danışmanlığımız ile müşteri tercihlerinin, ihtiyaç ve beklentilerinin belirlenmesi, ürün ve hizmet çeşitliliği ve sunumunun müşteri taleplerine uygun şekilde yönetilmesi ile müşteri memnuniyetinin sağlanması, kaliteli ürün ve hizmet sunulması ve kalitenin sürekliliğinin sağlanması ile ilgili faaliyetler yapılmaktadır. Değişen müşteri ihtiyaç ve beklentileri doğrultusuna yeni şirket stratejilerinin geliştirilmesi ile ürün ve hizmet kalitesinin sürekliliği için yürütülen faaliyetlerin ölçülebilmesi sağlanarak uygun şekilde yönlendirilmesi ve yönetilmesi sağlanmaktadır.

Tedarik Yönetimi danışmanlığımız ile tedarik zincirinin oluşturulması, tedarik süreçlerinin daha verimli ve fonksiyonel duruma getirilmesi ve sürekliliğin sağlanması, talep ile başlayan sürecin, teslimat ile sonuçlanmasına kadar olan tüm aşamaların yönetimi ve kontrolü sağlanmaktadır. Tedarik ağı yönetimi ile tedarikçi bazına ürün, miktar ve fiyat analiz ve kontrolleri sağlanmaktadır. Mobil çözüm destekleri ile tedarik süreçlerinin daha hızlı ve hatasız yürütülmesi ve yönetimi sağlanmaktadır.

SentezPOSitive Satış Yönetim Sistemi ve SentezSHOP Satış Noktası Yönetimi ile size sunduğumuz mağazacılık danışmanlık hizmetimiz sayesinde rekabet gücünüzü artırabilecek ve işletme verimliliğinin sürekliliğini sağlayabileceksiniz.

Konuk Ağırlama ERP Danışmanlık Hizmetlerimiz

Konuk Ağırlama Çözümlerimiz, konuk ağırlama sürecini ileri teknolojiyle takip ederek, maliyetlerinizi düşürmek, misafir memnuniyetini sağlamak ve personelin servis kalitesini arttırmak için tasarlanmıştır.

Konuk Ağırlama Çözümleri ERP danışmanlık hizmetimizin işletmenize getireceği faydaların başında, misafir memnuniyetinin sağlanması gelir, iş süreçlerinizin her aşamasında size sunulan çözümler ile işletmenizin rekabet gücünün artırılması ve buna bağlı olarak işletme verimliliğinin en üst düzeye çıkarılması amaçlanmıştır.

Yazılım iş süreçlerinin öncesinde, işletmenizin donanım altyapısı oluşturularak kullanıma hazır hale getirilmektedir, bar ve mutfak yazıcıları, mutfak monitörleri, sipariş ve adisyon yazıcıları, el bilgisayarları, POS ve bilgisayarların işletme içerisinde en uygun şekilde yerleşimi için yapılan keşif ve analiz çalışmaları neticesinde, projelendirme ve sistem kurulumları gerçekleştirilmektedir.

Yeni hizmete girecek tesis ve işletmelerde uygun organizasyonun sağlanması, mevcut tesis ve işletmelerde ise yeniden yapılandırma çalışmaları neticesinde Konuk Ağırlama ERP Çözümlerimiz ile kaynaklarınızı en uygun şekilde kullanmanız sağlanır.

SentezDELUX Otel Yönetim Sistemi ile rezervasyondan faturalamaya kadar tüm konuk ağırlama sürecinin takibi sağlanarak, işletmenizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak şekilde yapılandırılır, ön büroda rezervasyon, resepsiyon, housekeeping, satış noktası işlemlerinin yönetimi, konuk bilgilerinin takibi (CRM), gün kapanışları ile arka büroda muhasebe ve finans yönetimi, stok ve maliyet yönetimi, demirbaş, personel ve beyanname işlemlerine kadar tüm iş süreçlerinizin entegre olarak çalışması için gerekli danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

Yiyecek – İçecek konusunda ise, otel içerisinde veya bağımsız restoranların iş süreçlerinin takibi, kaynakların en uygun şekilde kullanılması sağlanarak, hizmette kalite ve karlılığın yükseltilmesi ile otel ve restoran işletmelerinin yönetim kontrol mekanizmalarının oluşturulması ve bilgi sistemlerinin sürekliliği sağlanmaktadır.

SentezREST  Restaurant Yönetim Sistemi işletmenizin konseptine uygun şekilde özelleştirilerek, menülerin oluşturulması, garson yönetimi, masa planı düzenlemeleri, tedarik ve satın alma yönetiminden, reçete ve maliyet sisteminin kurulması ve sistemin sürekliliğinin sağlanması ile ilgili tüm süreçlerde danışmanlık desteği verilmektedir.

SentezCATERING Yiyecek – İçecek Yönetimi ile üretim ihtiyaç planlama, günlük menü planlama uygulamaları sayesinde, üretimde meydana gelen hatalar engellenerek, tedarik yönetimi ve malzeme yönetimi ile maliyetlerin  en uygun seviyeye düşürülmesi sağlanarak işletmenizdeki her birimin iş takibini düzenli, kontrollü ve hızlı şekilde gerçekleştirmesi sağlanmaktadır.

SentezMobil REST sayesinde garson ile mutfak arasında maksimum uyumun sağlanması, hizmet kalitesinin artırılmasında en önemli unsur olan hızlı ve hatasız servis sunulması sağlanmaktadır.

İşletmenizin günlük, haftalık, aylık ve hatta gün içerisinde anlık olarak finansal durumunu takip etmenize imkân sağlayan dinamik yapısı sayesinde işletmeniz hakkında doğru zamanda, doğru karar almanız sağlanır.

Profesyonel malzeme yönetimi sağlanarak, son kullanma tarihi, süre takibi, blokaj uygulamaları ile işletmenizin HACP standartlarına uygun şekilde faaliyet göstermesi sağlanır.

Tekstil – Konfeksiyon ERP Çözümleri Danışmanlık Hizmetlerimiz

Üretimde verimi artırmak, maliyetleri en düşük seviyeye indirmek, kalite grafiğini daima yükselen bir ölçekte tutmak, tüm üretim süreçlerinde entegrasyon sağlamak ve doğru ürünü, doğru zamanda ve doğru fiyatla müşteriye ulaştırabilmek, kârlı üretimin reçetesidir.

Şirket organizasyonundaki birimlerin birbirleri ile bilgi akışının hızlı ve doğru olmasının sağlanması, bilginin istenilen ölçüde işletmedeki tüm birimlere açılması/paylaştırılması, iş süreçlerinin kişilerden bağımsız hale gelmesi, işletmenizdeki rekabet potansiyelinin içe dönük değil, dışa dönük olmasını sağlayacaktır.

 

Tekstil – Konfeksiyon ERP Çözümleri danışmanlık hizmetimiz sayesinde, şirketiniz için çözümsüz gibi görülen sorunların, sistematik ve hatasız olarak çözülmesi sağlanmaktadır. Tekstil – Konfeksiyon ERP Çözümlerimizin işletmenize uyarlanması sonucu; bilginin kişilerden bağımsız, güncel, açık ve ulaşılabilir olması sağlanarak işletmenizde güçlü bir takım ruhu oluşacaktır.

 

Tekstil – Konfeksiyon ERP Çözümleri Danışmanlık Hizmetimiz sayesinde; kaynaklarınızı en verimli şekilde kullanarak maliyetlerinizi azaltmanız sağlanır. İşletmenizdeki birimlerin iş süreçleri belirlenerek organizasyondaki yerleşimi, işletme içi formlar ve işletme dışı evrakların hazırlanması ve birimler arası iletişim ve kontrolün sağlanması için gerekli tanımlama ve yetkilendirmeler yapılmaktadır. Üretim yönetiminde; üretim planlama, malzeme ihtiyaç planlamaları, malzeme ve tedarik yönetimi, kapasite planlama ve maliyet yönetimi ile işletme yönetiminde, pazarlama ve satış, ürün takibi ve sevkiyat yönetimi, finansman yönetimi, genel muhasebe, insan kaynakları birimlerinin iş süreçleri ve birimler arası bilgi geçişleri ile ilgili çalışmalar yürütülmektedir.

Sentez Yazılım Demo Talebi Telefon 0212 452 1515
Bizimle İletişime Geçin ! Sizi yerinizde ziyaret edelim. İşletmenize en uygun çözümü sunalım.