İŞLETME DEFTERİ

   
 
 

İşletme Defteri Raporları

İşletme Defteri Çift (Geniş): İşletme Defteri gelir / gider hareketlerinin işlenmesinden sonra alınan bir rapordur ve geniş formatta hazırlanmıştır. Rapor işletme defteri mensubuna ait gelir / gider hareketlerini yan yana aynı anda raporlamaktadır. Raporlama sırasında program hem gider hem de gelir hareketlerini tekrar sıra numarası vererek raporlamaktadır. Raporda gider hareketleri sol tarafta gelir hareketleri de sağ tarafta raporlanmaktadır. Gider hareketlerinde Sıra No, Tarih, Fatura No, Açıklama, Masraflar, Satın Alınan Emtia Bedeli, İndirilecek KDV, Toplam sütunları yer almaktadır. Gelir hareketlerindeyse Sıra No, Tarih, Fatura No, Açıklama, Alınan Ücret ve Diğer Gelirler, Hesaplanan KDV, Toplam sütunları yer almaktadır. Gider ve gelir hareketleri işlem tiplerine göre defter raporlarına yansıtılmaktadır.

Gider hareketlerinin Deftere Yansıtılması

Masraflar sütununa yansıtılan işlem tipleri şunlardır;

     • 02-Masraflar
     • 04-Kira Ödemesi
     • 05-Muhasebeci Ödemesi
     • 06-Ücret Ödemeleri
     • 07-Demirbaş KDV'si
     • 08-Demirbaş Amortismanı
     • 09-Demirbaş Satış Zararı
     • 10-Diğer Giderler

   Satın Alınan Emtia Bedeli Sütununa Yansıyan İşlem Tipleri

     • 01-Mal Alışı
     • 03-Mal Satış İadesi
     • 11-Devir Dönem Başı Stok
     • 12-Tarım Müstahsil Tescilli
     • 13-Tarım Müstahsil Tescilsiz
     • 14-Hayvancılık Müstahsil Tescilli
     • 15-Hayvancılık Müstahsil Tescilsi

   Gelir Hareketlerinin Deftere Yansıtılması 

  Alınan Ücret ve Diğer Gelirler Sütununa Yansıyan İşlem Tipleri

     • 02-Peşin Hizmet Satışı
     • 05-Hizmet Satışı Kredili
     • 06-İstisna
     • 07-İade
     • 08-Demirbaş Satışı
     • 09-Demirbaş Satış Kârı
     • 10-Diğer Gelirler
     • 11-Demirbaş Satış KDV'si

    Satılan Emtia Bedeli Sütununa Yansıyan İşlem Tipleri

    • 01-Peşin Mal Satışı
    • 03-Mal Alış İadesi
    • 04-Mal Satışı Kredili

    İşletme Defteri Raporu Çift (Geniş)

    İşletme Defteri Çift (Dar): İşletme Defteri Raporu Çift (Geniş) raporu ile aynı özelliklere sahip bir rapordur diğer rapordan tek farkı gelir ve gider toplamlarının rapora yansıtılmamasıdır.

    İşletme Defteri Raporu Çift (Dar)

    İşletme Hesap Özeti: İşletme hesabı özetiyle; işletmenizin istediğiniz herhangi bir dönemdeki gelir ve giderlerini, kar veya zararını kısacası bütün finansal hareketlerini tek bir ekrandan takip etme imkânı bulacaksınız. İşletme hesabı özetinden tüm bu gelir-gider kalemleri bir takım hesaplamalara tabi tutulacak ve böylece size işletmenizin o dönemdeki kar veya zararı yansıtılacaktır.

    İşletme Hesap Özetinin raporlanmasına ait detaylar aşağıdaki gibidir.

    Giderler Bölümü

    Dönem Başı Stok

    • 11-Devir-Dönem Başı Stok

    Satın Alınan Mal Bedeli

    • 01-Mal Alışı + 12-Tarım Müstahsil Tescilli + 13-Tarım Müstahsil Tescilsiz + 14-Hayvancılık Müstahsil Tescilli + 15-Hayvancılık Müstahsil Tescilsiz

    Dönem İçi Yapılan Giderler

    • 02-Masraflar + 04-Kira Ödemesi + 05-Muhasebeci Ödemesi + 06-Ücret Ödemeleri + 10-Diğer Giderler

    Mal Satış İadeleri

    • 03-Mal Satış İadesi

    Demirbaş Satış Zararı

    • 09-Demirbaş Satış Zararı

    Ayrılan Amortisman

    • 08-Demirbaş Amortismanı

     

    Gelirler Bölümü

    Dönem İçi Satın Alınan Mal Bedeli

    • 01-Peşin Mal Satışı + 04-Mal Satışı Kredili

    Dönem İçi Diğer Gelirler

    • 02-Peşin Hizmet Satışı + 05-Hizmet Satışı Kredili + 06-İstisna + 07-İade + 08-Demirbaş Satışı + 10-Diğer Gelirler

    Mal Alış İadeleri

    • 03-Mal Alış İadeleri

    Demirbaş Satış Karı

    • 09-Demirbaş Satış Karı

    Dönem Sonu Mal Mevcudu

    • (Dönem Başı Stok + Satın Alınan Mal Bedeli) – Dönem İçi Satılan Mal Bedeli

     

    Genel Toplamlar

    Giderler Toplamı

    • Dönem Başı Stok + Satın Alınan Mal Bedeli + Dönem İçi Yapılan Giderler + Mal Satış İadeleri + Demirbaş Satış Zararı + Ayrılan Amortisman

    Gelirler Toplamı

    • Dönem İçi Satın Alınan Mal Bedeli + Dönem İçi Diğer Gelirler + Mal Alış İadeleri + Demirbaş Satış Karı + Dönem Sonu Mal Mevcudu

    Kâr – Zarar

    Giderler Toplamı < Gelirler Toplamı

    • Zarar = Giderler Toplamı – Gelirler Toplamı
    • Kâr = 0

    Giderler Toplamı > Gelirler Toplamı

    • Zarar = 0
    • Kâr = Gelirler Toplamı – Giderler Toplamı

    Giderler Toplamı = Gelirler Toplamı

    • Zarar = 0
    • Kâr = 0

     

İşletme Hesap Özeti Raporu

İşletme KDV Özeti    : Verilen tarih aralığında işletmeye ait KDV özeti raporu alınmaktadır.

Giderler

KDV %’sine göre gruplanarak
Mal Alış Matrahı

   • 01-Mal Alışı (Matrah)

Mal Alış KDV Tutarı

   • 01-Mal Alışı (KDV Tutarı)

Gider Matrahı

   • 02-Masraflar + 03-Mal Satış İadesi + 04-Kira Ödemesi + 05-Muhasebeci Ödemesi + 06-Ücret Ödemeleri + 08-Demirbaş Amortismanı + 09-Demirbaş Satış Zararı + 10-Diğer Giderler + 12-Tarım Müstahsil Tescilli + 13-Tarım Müstahsil Tescilsiz + 14-Hayvancılık Müstahsil Tescilli + 15-Hayvancılık Müstahsil Tescilsiz (Matrah)

Gider KDV Tutarı

   • 02-Masraflar + 03-Mal Satış İadesi + 04-Kira Ödemesi + 05-Muhasebeci Ödemesi + 06-Ücret Ödemeleri + 08-Demirbaş Amortismanı + 09-Demirbaş Satış Zararı + 10-Diğer Giderler + 12-Tarım Müstahsil Tescilli + 13-Tarım Müstahsil Tescilsiz + 14-Hayvancılık Müstahsil Tescilli + 15-Hayvancılık Müstahsil Tescilsiz (KDV Tutarı)

Toplam Gider Matrahı

   • Mal Alış Matrahı + Gider Matrahı

Toplam Gider KDV Tutarı

   • Mal Alış KDV Tutarı + Gider KDV Tutarı

Gelirler

KDV %’sine göre gruplanarak
Mal Satış Matrahı

   • 01-Peşin Mal Satışı + 04-Mal Satışı Kredili (Matrah)

Mal Satış KDV Tutarı

   • 01-Peşin Mal Satışı + 04-Mal Satışı Kredili (KDV Tutarı)

Hizmet Satış Matrahı

   • 02-Peşin Hizmet Satışı + 05-Hizmet Satışı Kredili + 07-İade + 08-Demirbaş Satışı + 09-Demirbaş Satış Karı + 10-Diğer Gelirler (Matrah)

Hizmet Satış KDV Tutarı

   • 02-Peşin Hizmet Satışı + 05-Hizmet Satışı Kredili + 07-İade + 08-Demirbaş Satışı + 09-Demirbaş Satış Karı + 10-Diğer Gelirler (KDV Tutarı)

Toplam Gider Matrahı

   • Mal Satış Matrahı + Hizmet Satış Matrahı

Toplam Gider KDV Tutarı

   • Mal Satış KDV Tutarı + Hizmet Satış KDV Tutarı

Alt Toplam ve Bilgiler

İlave Edilecek KDV

   • Gelir - 03-Mal Alış İadesi + 11-Demirbaş Satış KDV'si

Önceki Dönemden Devreden KDV

   • Filtre Başlangıç Tarihinden Önceki Döneme Ait (Sonraki Döneme Devreden KDV)

İndirilebilecek KDV

   • Gelir - 03-Mal Alış İadesi Haricindeki Tüm İşlem Tiplerinin (KDV Tutarı).

Mal İadesi KDV’si

   • Gelir - 03-Mal Alış İadesi (KDV Tutarı)

İstisnalar

   • Gelir - 07-İstisna

Toplam Kredili Satışlar

   • Gelir - 04-Mal Satışı Kredili + 05-Hizmet Satışı Kredili (Matrah + KDV Tutarı)

Ödenecek KDV

   • Gider - 03-Mal Satış İadesi + 07-Demirbaş KDV'si

Sonraki Dönem Devreden KDV

   • Toplam Gider KDV – Toplam Gelir KDV

 

İşletme KDV Özeti Raporu

Hesap Ekstresi Raporu: Gelir / gider hareket girişlerinde kullanılan hesap kodlarının hareket detaylarının listelendiği bir rapordur. Eğer ekstresi alınan Detay Hesap Kart tipi Gider ise rapor detayı şu şekildedir.

  Masraflar Sütununa Yansıyan İşlem Tipleri

   • 02-Masraflar
   • 04-Kira Ödemesi
   • 05-Muhasebeci Ödemesi
   • 06-Ücret Ödemeleri
   • 07-Demirbaş KDV'si
   • 08-Demirbaş Amortismanı
   • 09-Demirbaş Satış Zararı
   • 10-Diğer Giderler

  Satın Alınan Emtia Bedeli Sütununa Yansıyan İşlem Tipleri

   • 01-Mal Alışı
   • 03-Mal Satış İadesi
   • 11-Devir Dönem Başı Stok
   • 12-Tarım Müstahsil Tescilli
   • 13-Tarım Müstahsil Tescilsiz
   • 14-Hayvancılık Müstahsil Tescilli
   • 15-Hayvancılık Müstahsil Tescilsi

Hesap Ekstresi Raporu (Gider)

Eğer ekstresi alınan Detay Hesap Kart tipi Gelir ise rapor detayı şu şekildedir.

  Alınan Ücret ve Diğer Gelirler Sütununa Yansıyan İşlem Tipleri

   • 02-Peşin Hizmet Satışı
   • 05-Hizmet Satışı Kredili
   • 06-İstisna
   • 07-İade
   • 08-Demirbaş Satışı
   • 09-Demirbaş Satış Kârı
   • 10-Diğer Gelirler
   • 11-Demirbaş Satış KDV'si,

  Satılan Emtia Bedeli Sütununa Yansıyan İşlem Tipleri

   • 01-Peşin Mal Satışı
   • 03-Mal Alış İadesi
   • 04-Mal Satışı Kredili

Hesap Ekstresi Raporu (Gelir)