KARTLAR                                                                                   Ana Menü

       Kartlar sekmesinde program içierisinde kullanılacak kartların detaylı olarak tanımı yapılacaktır. Kart ekranlarının üzerinde iken mouse'un sağ tuşu tıklanarak açılan menüden ekran üzerinde kullanabileceğiniz fonksiyon ve kısa yol tuşlarına ulaşabilirsiniz.

RENK KARTLARI
Renk tanımlamalarının yapıldığı bölümdür.

Şekil 1 Renk kartları

Renk Kodu alanına tanımı yapılacak rengin kodu yazılır. F9 tuşu ile renk kartları listesine ulaşılarak renk seçimi yapılabilir.
Renk Adı alanına rengin adı yazılır.
Müşteri alanına rengin ait olduğu Müşterinin kodu girilebilir.Bu alanda iken F9 tuşu ile Müşteri kartları listesi alınabilir. Tanımlanan renk tek bir müşteriye ait değilse bu alan boş geçilmelidir.
Renk-1 alanındaki butonu ile renk paletine ulaşılarak ilgili zemin rengi seçimi yapılır.
Renk-2 alanındaki butonu ile renk paletine ulaşılarak ilgili yazı rengi seçimi yapılır.

Renk ile ilgili açıklamalar Açıklama Kaydet butonu ile kayıt edilir.

İŞLEM KARTLARI
İşletmede uygulanacak işçiliklerin tanımlandığı bölümdür.
Şekil 2  İşlem Kartları

İşlem Kodu alanına yapılan işlemin kod numarası yazılır.F9 tuşu veya liste butonuyla işlem kart listesi ekrana getirilerek istenilen işlem kodu seçilebilir.

Açıklama alanına işlemin adı yazılır. Hesaplama alanında fiyat hesaplamada işlemin Net Kg veya Brüt Kg üzerinden işlem göreceği belirlenir. 
İrsaliye alanında yapılan seçime göre işçiliklerin sevk irsaliyesine yansıyıp yansımamaları belirlenir.
Oto. Sarfiyat alanının seçili olması halinde barkodlu üretim takip uygulaması olan firmalarda bu işleme giriş yapıldığı anda sarf işleminin yapılması sağlanır.(Bu uygulama SentezFabric Genel parametrelerinde bulunan Reçete sekmesindeki Hammadde Sarfiyat alanındaki seçeneğin Üretim Aşamalarında seçilmesi durumunda aktif hale geçecektir.)
Renk alanında işlemin rengi belirlenir.
Oluşturulan işlem kartı F5 tuşu veya kayıt butonu ile kayıt edilir. 

Kayıt'ı yapılan işlem kartında değişiklik yapmak istenildiğinde işlem kodu üzerinde F9 tuşu veya liste butonundan değişiklik yapılacak işlem seçilir, gerekli değişiklikler yapıldıktan sonra kart kayıt edilir.. 
İşlem Talimatları alanında işleme göre yapılması gereken önemli talimatlar yazılıp Açıklamayı kaydet butonu tıklanarak kaydedilir.

Belirlediğimiz işlem tiplerini silmek için F6 tuşu veya İptal butonu kullanılır.

İŞ AKIŞ KARTLARI                                                                                  
Ana Menü

İş Akış (Route) Kartlarının tanımlandığı karttır. 
Şekil 3  İş Akış Kartı

İş Akış Kodu program tarafından otomatik olarak verilecek şekilde düzenlenmiştir. Kullanıcının müdahelesi sonucu otomatik numara verme özelliğinin devre dışı kalabileceği göz ardı edilmemelidir. F9 tuşu veya liste butonuyla İş Akış kartlar listesi ekrana getirilerek seçim yapılabilir.

Açıklama alanına karta ait açıklama yazılabilir. İşlem alanında iş akışına dahil edilecek işlemler ve A.İ. (Ana İşlem) F9 veya liste butonu ile seçilir.

Açıklamalar alanında iş akışı için açıklama yazılmak istenirse İş Akış Kodu alanı üzerinde iken Açıklamalar yazılıp Açıklamayı kaydet butonu tıklanır, işlem için açıklama yazılmak istenirse İşlem alanı üzerinde iken açıklamalar yazılıp Açıklamayı kaydet butonu tıklanır.Açıklama bilgilerinin görüntülendiği işlem İşAkış Kartı üzerinde Mavi renk'te görüntülenir.
Kayıt'ı yapılan akış kartlarını silmek için F6 tuşu veya İptal butonu kullanılır.
İş akış kartı üzerinde liste butonu tıklanarak veya Shift + F9 butonlarına basılarak İş Akış Kartları Listesi üzerinde değişiklik yapmamız sağlanır.

İş Akış Kartı üzerinde iken F8 tuşuna basarak Route Kartı İşlem Formu'nu alabilirsiniz.

Otomatik Ayarla : Program, formun enine ve boyuna göre işlem satır ve sütun sayılarını en uygun şekilde ayarlar.
İşlem Sayısı : Otomatik ayarla seçeneği seçili değil ise sütundaki işlem sayısı belirlenir. Sütün sayısı bu değere göre hesaplanarak pencere ayarlanır.
Kayıtta Kapat : İşlem seçimleri tamamlanıp Route Oluştur (F5 tuşu) butonuna basılarak route kartı oluşturulduktan sonra pencerenin kapatılmasını sağlar.
Kayıtta Temizle : İşlem seçimleri tamamlanıp Route Oluştur (F5 tuşu) butonuna basılarak route kartı oluşturulduktan sonra işlem seçimlerinin kaldırılmasını sağlar.

Ekrana gelen bu form üzerinde route içerisinde yer alacak işlemleri enter tuşu veya Mouse ile çift tıklatarak seçtikten sonra Route Oluştur butonu veya F5 tuşuna basarak iş akış (route) kartına aktarabilirsiniz.

SİCİL KARTLARI                                                                                     Ana Menü

Sicil Kartları bölümünde, personel tanımları yapılır 
Şekil 4  Sicil Kartları

Sicil Kodu alanına personel için belirlenen kod numarası verilir.F9 tuşu veya liste butonu ile Sicil Listesi tablosuna ulaşılarak ilgili sicil bilgisi ekrana getirilebilir.
Açıklama alanına ise personelin ismi yazılır.Sicil kodu girilip Enter tuşuna basıldığında sicil bilgileri otomatik olarak getirilir. Bu sayede üretimin herhangi bir aşamasında üretimi takip eden personel, kod veya isim bazında takip edilebilir.

MAKİNA KARTLARI                                                                                 Ana Menü

Bu alanda ; tanımlanacak olan Makine Kodu, Adı ve Kapasitesi belirlenir.
Kapasite alanına makinanın kapasitesi yazılır. Yazılan bu kapasite parti kartına otomatik olarak yansıyacaktır.
Devir
alanına makinanın devir değeri yazılır.
Üretim durumu
alanında tanımlanan makinanın üretim durumu penceresinde görüntülenip görüntülenmeyeceği belirtilir.
Üretim Sıra No alanına tanımlanan makinanın üretim durumu penceresinde hangi sırada yer alacağı belirtilir.
Makina Grubu alanında makinanın ait olduğu grup seçimi yapılır.Grup isimleri parametrik olup Grup Tipleri butonuna basıldığında ekrana açılan pencerede tanımlanabilir.Tanımlanan bu gruplar Üretim Durumu ve Günlük Planlama ve Makina Kontrol Formu üzerine yansır.

 
Şekil 5  Makina Kartları

Makina Kartları Listesi Makine kartlarında tanımlı olan makine kartlarının listesini almaya yarar. Makina Kartları bölümünde iken F9 tuşu yada liste butonu ile Makina Kartları listesine ulaşılır.

Sıralama kısmında Adı yada Kodu seçilerek Kodu kısmına da istenilen değer yazılarak aranılan makinaya ulaşılır.

HATA TİPİ KARTLARI                                                                               Ana Menü

Hata Kodu alanında hata için bir kod numarası verilir.
Hata Adı alanına işlemlerde meydana gelen hata adları yazılır
Puan alanına kalite belirlemede uygulanacak olan hata puanı yazılır.
 
Şekil 6  Hata Kartları

Hata Kartları Listesi Hata Tipi Kartları bölümünde F9 tuşu yada liste butonu tıklanarak Hata Kartları listesi ekrana getirilir.


Şekil 7  Hata Kartları Listesi

SERİ (TOP) KARTLARI                                                                          Ana Menü

 
Şekil 8  Seri(Top) Kartları

Seri (Top) No alanına seri numarası tanımlanır.
Parti No / Satır alanlarına serinin ait olduğu partinin bilgileri (Parti numarası ve Partinin satır numarası ) tanımlanır.
Müşteri alanında F9 tuşu yada liste butonu tıklanarak Cari Hesap Kart Listesi ekrana alınıp ilgili müşteri seçimi gerçekleştirilir.
Stok Kodu
alanında F9 tuşu yada liste butonu tıklanarak Stok Kart listesi ekrana alınıp ilgili stok seçimi gerçekleştirilir.
Renk alanında F9 tuşu yada liste butonu tıklanarak Laboratuar Listesi Reçetesi ekrana alınıp ilgili renk seçimi gerçekleştirilir.
En / Gramaj alanlarına seriye ait en ve gramaj bilgileri yazılır.
Üretim, Brüt, Net Miktar
alanlarına seriye ait miktar bilgileri yazılır.
Açıklama alanına seriye ait açıklama bilgisi yazılır.
Sıra alanına serinin parti içerisindeki sıra numarası yazılır.

Top Hata Bilgileri
Hata Kodu alanında F9 tuşu yada liste butonu tıklanarak Hata Kart Listesi ekrana alınıp ilgili hata seçimi gerçekleştirilir.
Hata Açıklaması ve Puan alanlarına Hata Kodunda seçilmiş olan hataya ait açıklama ve puan bilgileri otomatik olarak yansır. Puan alanına aktarılan hata puanlarını değiştirebilirsiniz.
Başlangıç (mt) alanına Hatanın başladığı metre Uzunluk (cm) alanına da hatanın cm cinsinden uzunluğu yazılır.
Hata Puanı alanına girilen hataların puanları toplanarak yansır.

Seri (Top) Kartı F5 tuşu yada Kayıt butonu tıklanarak kaydedilir.

Etiket butonuna basarak Barkodlu Ürün Etiketi dökümü alabilirsiniz.
Form butonuna basarak Barkodlu Top Kontrol Formu dökümü alabilirsiniz.
Ctrl+K tuşlarına basarak ekrana alınan Kalite Kontrol Formu üzerinde seriye ait kalite değerleri tanımlanabilir.
Parti Taşı butonuna basarak Parti No / Satır alanlarına yazılan bilgiler doğrultusunda ilgili değerlerin (Müşteri, Stok vb.) form üzerine gelmesi sağlanabilir.
Serileme butonuna basarak ekrana alınan Seri (Top) Kartı Üretme Formu üzerinden otomatik olarak seri üretme işlemi yapılabilir.

PARTİ - SERİ (TOP) KARTLARI
İlgili parti satırı üzerinde iken Ctrl+T tuşları ile Parti Seri Formunu ekrana alabilirsiniz. Bu form üzerine parti satırına ait serilerin tamamı yansıyacaktır.

Şekil 9 Parti Seri (Top) Bilgileri Formu

Miktar Düzenleme seçeneği seçilerek açılan pencere üzerinde serilere (Top) ait miktar düzenlemelerini gerçekleştirebilirsiniz.

Terazi bağlantısının olması halinde Seriye (Top) ait brüt miktar değeri teraziden otomatik olarak alınacaktır. Seri Kontrol parametrelerinde bulunan Net-Brüt farkı alanında belirlenen değere göre Net Miktar program tarafından otomatik olarak hesaplanabilir.

Parti / Seri Barkodu Girişi : Okutulan barkodun (Parti Barkodu veya Seri Barkodu) ait olduğu parti bilgileri parti no ve parti satırı alanlarına yansır. Bu sayede partinin satırına ait bütün serilerin form üzerine taşınması sağlanmış olur.
Brüt Miktar Alanına Git
: Satırların seçimi sonrası program otomatik olarak brüt miktar alanına
geçiş yapacaktır.
Otomatik Kayıt : Terazi bağlantısı olan işletmelerde teraziden bilgi alındıktan sonra (manuel
uygulamalarda brüt miktarına değer girilip enter tuşuna basıldıktan sonra) kayıt işlemi otomatik olarak gerçekleşecektir.
Kayıt Sonrası Sonraki Kayıta Git : Otomatik kayıt gerçekleştikten sonra bir sonraki seri kayıtına (satıra) geçiş otomatik olarak yapılacaktır. (Bu seçeneğin aktif hale gelmesi için Otomatik Kayıt seçeneği seçili olmalıdır).
Otomatik Kayıt Sonrası Etiket Basımı : Otomatik kayıt gerçekleştikten sonra bilgisayarda tanımlı default printera seri' ye (top) ait ürün etiketinin dökümü otomatik olarak gönderilecektir.(Bu seçeneğin aktif hale gelmesi için Otomatik Kayıt seçeneği seçili olmalıdır).
Toplu Barkod Etiket Basımı : Etiket butonuna basıldığında formda bulunan serilerin tamamına ait ürün etiketleri dökümü alınması sağlanır.

Sıra No Düzenleme : Parti satırına ait serilerin sıra numaralarını 1 den başlayarak düzenler.

Parti satır miktarı ile partinin satırına ait serilerin (Top) miktarlarının tutarlılık kontrolü için mouse'un sağ tuşu ile ekrana gelen menüden Parti - Seri Miktarı Tutarlılık Kontrolü seçeneği seçilir. Miktarlar arasında tutarsızlık bulunması halinde Parti / Seri Miktarı Düzenleme penceresi ekrana gelir.

Şekil 10 Parti / Seri Miktarı Düzenleme

Partiye ait yeni Seri (Top) kartı oluşturmak için butonuna basarak Seri Üretme penceresini ekrana getirebilirsiniz.


Şekil 11 Seri Üretme

İŞLEM/ZAMAN TABLOSU                                                                            Ana Menü

İşlemlerin standart zamanlarının belirlendiği alandır. 

İşlem alanında makinalara ilgili işleme göre ne kadar süre işlem uygulanacağı girilir.Uygulanacak işlem kodu manuel olarak girilebileceği gibi  F9 tuşuna basılarak veya liste butonu tıklatılarak da ilgili  İşlem seçimi yapılabilir.
Makina alanında İşlem uygulanacak makinalar seçilir.
Kumaş / Boya Grubu alanı uygulanacak işleme göre değişiklik gösterir.
Dakika / Miktar alanına ilgili makinanın birim üretim süresi girilir.

F5 tuşu veya Kayıt butonu ile yapılan işlemler kayıt edilir.

Burada belirlenen süreler doğrultusunda planlama çıkış tarih ve saati otomatik olarak hesaplanacaktır.

MAKİNA / ZAMAN TABLOSU                                                                      Ana Menü

Makinaların üretim grupları bazında standart zamanlarının belirlendiği alandır. 

Makina alanında makina kodu manuel olarak girilebileceği gibi F9 tuşuna basılarak veya liste butonu tıklatılarak da ilgili makina seçimi yapılabilir.
Üretim Grubu alanında açılan pencereden ilgili üretim grubu seçimi yapılır.Bu üretim grupları SentezFabric Genel Parametrelerinde bulunan Üretim ve Planlama sekmesinden tanımlanabilir.
Miktar / Saat alanına ilgili makinanın 1 saatlik üretim miktarı girilir.

F5 tuşu veya Kayıt butonu ile yapılan işlemler kayıt edilir.

Burada belirlenen süreler doğrultusunda planlama çıkış tarih ve saati otomatik olarak hesaplanacaktır.

KAYIP ZAMAN TİP KARTLARI                                                                Ana Menü

Kayıp zaman tiplerinin tanımlandığı alandır.
 
Şekil 12  Kayıp Zaman Tipleri

Kodu alanında kayıp zamanın kodu tanımlanır. Kayıp zaman kodu manuel olarak girilebileceği gibi F9 tuşuna basılarak veya liste butonu tıklatılarak da ilgili kayıp zaman seçimi yapılabilir.
Açıklama alanında kayıp zamanın adı tanımlanır.

F5 tuşu veya Kayıt butonu ile yapılan işlemler kayıt edilir.

Burada tanımlanan kayıp zaman tipleri kayıp zaman girişleri formunda kullanılacaktır.

VARYANT KARTLARI                                                                      Ana Menü

Varyantlı stok takibinde kullanılacak varyantların tanımlandığı alandır.
 
Şekil 13 Varyant Kartları

Varyant Kodu alanında varyant kodu tanımlanır.Varyant kodu manuel olarak girilebileceği gibi F9 tuşuna basılarak veya liste butonu tıklatılarak da ilgili varyant seçimi yapılabilir.
Varyant Adı alanına varyantın adı tanımlanır.
Açıklama alanında varyant ile ilgili açıklama bilgisi girilir.

F5 tuşu veya Kayıt butonu ile yapılan işlemler kayıt edilir.

Burada tanımlanan varyant kartları, stok fişlerinde kullanılarak varyantlı stok takibi yapılabilir.