Özelleştirmeler

Özelleştirilebilen yapısı ile işletmelerin tam istedikleri sisteme dönüşebilmektedir. Tanımlanabilir kullanıcı arayüzleri, iş kuralları, raporları ve formları ile esnek bir platformdur. İşletmenin iş süreçlerine tam olarak uyum sağlayabilmek için gerekli her türlü teknolojik ve mimari altyapıya sahiptir. SentezLIVE, sadece gerekli olan bilgiyi içerecek şekilde düzenlenebilen kullanıcı arayüzleri ile, iş süreçleriniz gereği hazırlanan ek modülleri, ihtiyacınıza göre tanımlanabilen veri alanları ile, ihtiyaçlarınıza göre düzenlenmiş veya eklenmiş rapor ve formlar ile tam işletmenize göre uyarlanabilen bir çözümdür.

Parameterik Yapı

Sadece gerektiği kadar iş kuralı tanımlanır. Parametrik yapı sadeleştirilerek sadece gerekli olan işlemler bırakılabilmektedir. İş çözümlerinin esnekliği ve uyarlanabilirliği önemli ölçüde parametrik yapısı sayesinde gerçekleşir. İş süreçlerinin gereklerinin sağlanabilmesi için çok sayıda parametre ve varsayılan ön değer tanımlarına ihtiyaç duyulur. Hemen hemen sistemin her yerinde kullanılabilen bu parametrelerin karmaşaya yol açmadan, birbirlerini etkilemeden çalışabilmesi için mantıksal bir yapıda organize edilmiş olması gerekir. SentezLIVE, iş süreçlerinize uyum sağlayabilmek üzere gerekli olan çok sayıdaki parametre ve varsayılan değer mantıksal bir yapıda düzenlenmiş ve kurulum karmaşası en aza indirilmiştir bir çözümdür.

Geliştirilebilir Yapı

Sürekli bir değişimin içinde olan iş hayatı sistemin yeni şartlara ve yeni iş kurallarına ayak uydurmasını gerektirir. Sistemin hiçbir zaman sona ermeyecek olan bu değişime göre tasarlanmıştır. İş yaşamının kaçınılmaz değişimlerine, gelişmelerine ayak uydurabilmek, bu amaçla tasarlanmış mimari gerektirir. Yükselen rekabet ortamında işletmelerin hızlı ve doğru karar verip uygulamaya geçmeleri gerekir. Alınan kararların başarıya ulaşabilmesi sistemin aynı doğrultuda uyarlanabilmesine bağlıdır. Özellikle ülkemizin şartları gereği rekabetçi, hızlı ve verimli olmamız bir zorunluluktur. SentezLIVE, sistem mimarisi bu bakış açısı ile hazırlanmış bir çözümdür.

Mobil Yapı

İnternet iş modellerini tamamen değiştirmekte, mobil iş yaşamı vazgeçilmez olmaktadır. SentezLIVE 7/24 çalışabilmesi sayesinde sistemin zaman ve mekan gözetmeksizin kullanılabilir olmasını sağlamaktadır. İnternetin yaygınlaşması ve maliyetinin düşmesi iş modellerinin de buna paralel değişmesini sağlamıştır. İşletmenin satış-pazarlama, servis, dağıtım ekibi gibi sahada olması gereken kullanıcıları sisteme rahatça erişip ihtiyacı olan bilgileri sağlayabilmeli, kendilerine atanmış görevleri alabilmelidir. Yeni iş modellerinde çalışanlar gerekmedikçe ofiste durmayıp, sahada daha aktif olup müşterilerine daha çok zaman ayırabiliyorlar. İnternet, çalışanlarınızın mobil olmasını sağlamasının yanı sıra, müşterilerinizin veya potansiyel müşterilerinizin de size her an ulaşabilmesini sağlamaktadır. SentezLIVE, dünyanın her yerinden ve her zaman size ulaşmak isteyen çalışanlarınıza, müşterilerinize veya tedarikçilerinize bu olanağı sağlayan bir çözümdür.

Entegre Yapı

SentezLIVE iş çözümleri platformu, işletmeler için gerekli olan bütün modülleri içeren entegre bir platformdur. Geleneksel ticari iş çözümlerinde sunulan modüller sadece evrakları sisteme kaydetmek ve sonrasında raporlamak üzerine kurulmuştur. Günümüzde sadece bu kadarı yeterli gelmemekte, sistemin akıllı olması, her seviyedeki karar verme sürecini desteklemesi beklenmektedir. Geleneksel ticari uygulamaların kapsamı dışında tutulan Müşteri İlişkileri Yönetimi ve İş Zekası gibi modüller ayrıca satın alınıp, mevcut sisteme entegre edilmeye çalışılmıştır. Kimi zaman iki, kimi zaman daha fazla sayıdaki farklı çözümden oluşan sistemler, veri girişlerinin birçok kez tekrarlanmasından, çözümler arasındaki veri alış verişinin yeterince sağlıklı ve hızlı olamayışından kaynaklanan nedenlerden dolayı, beklenen performansı sağlayamazlar. SentezLIVE, iş süreçlerinin hemen hemen hepsinde müşteri ilişkileri yönetimi ve iş zekası modülleriyle bir bütün olarak tasarlanmış bir çözümdür.

Teknoloji

Ar-Ge faaliyetleri TÜBİTAK tarafından onaylanmıştır. Microsoft.Net Framework 4.0 platformu üzerine kurulmuş, C# ve ASP.NET dilleri ile geliştirilmiştir. Mimari tasarımında günümüzün modern yazılım modelleri olarak kabul edilen MVP / MVVM kullanılmıştır. Microsoft SQL Server, Oracle gibi endüstri standartı ilişkisel veritabanları (RDBMS) ile uyumlu, performans, veri güvenliği ve tutarlılığı ön planda tutularak tasarlanmıştır. Gerekli kaliteyi ve çevikliği sağlayabilmek için amacıyla “Ekstrem Programlama” yöntemleri uygulanmaktadır.

Güvenlik

Güvenlik sistemi ile kullanıcı bazında her işleme yetkilendirme yapılabilmektedir. Kullanıcıların hangi zaman diliminde ve hangi bilgisayardan veya hangi IP aralığından sisteme girebilecekleri belirlenebilmektedir. LOG sistemi ile kullanıcıların yaptığı her işlem, girdiği veya değiştirdiği kayıtlar veya aldığı raporlar anında takip edilebilmektedir.

Esneklik

Masaüstü kullanıcı arayüzleri MS Windows Presentation Foundation (WPF) teknolojisi kullanılarak hazırlanmıştır. Dinamik veri tabanı alan tanımlamaları sayesinde işletmenin veri tanımlamaları bazında gereksinim duyduğu bütün özelleştirmeler yapılabilir. %100 Microsoft .Net uyumlu script dili desteği sayesinde işletmeye özel kurallar belirlenebilir, özel işlemler yaptırılabilir. Raporlar ve formlar yazıcıya ve ekrana alınabildiği gibi, MS Excel, MS Word, MS PowerPoint, Adobe pdf, Open Office dosyası olarak veya metin dosyası, xml veya html formatında alınabilir, arşivlenebilir veya e-posta olarak gönderilebilir. Kişiye ve işletmeye özel sonsuz sayıda rapor ve form tasarımı yapılabilir.

Verimlilik

İş süreçleri modülü (BPM) sayesinde tanımlanan görevler, servisler, raporlar veya analizlerin belirlenen zamanlarda otomatik olarak çalışması ve çıktılarının istenilen ortamda hazırlanması sağlanabilir. Uyarı sistemi sayesinde işletmenin çalışma sistemi doğrultusunda gerekli kontroller tanımlanabilir ve istenilen kullanıcıların uyarılması sağlanabilir. Kullanıcı dostu çalışma listeleri sayesinde işlemlerin daha hızlı, daha pratik ve daha güvenli gerçekleştirilmesi sağlanabilir. İş zekası modülü sayesinde işletme bütünüyle karar verme sürecinin kapsamına alınmış olmaktadır. Erişilebilirlik Web ara birimi sayesinde dünyanın herhangi bir yerinden, herhangi bir zamanda, herhangi bir işletim sistemi ile firmanızın veri tabanına online erişerek, durumu her an izleyebilirsiniz. Web servisleri sayesinde 3.parti yazılımlar ile sorunsuz entegrasyon sağlanabilir. Mobil el terminalleri için hazırlanan uygulamalar kullanılarak işlemlerinizi yapabilirsiniz. İşin özelliklerine göre on-line veya off-line çalışabilen uygulamalar sayesinde depo çözümleri, mobil sıcak satış çözümleri veya lojistik çözümleri oluşturulabilmektedir.


Otel Pazarlama

Pazarlama ve Satış

LiveAGILE Pazarlama ve Satış modülü sayesinde fiyat tanımlarını, acente , pansiyon türü ve döviz bazında sınırsız olarak yapabilirsiniz.

Acente bazında sınırsız fiyat tabloları oluşturabilirsiniz.

Aksiyon tanımları yapabilirsiniz.

Acente ön forecast’ını takip edebilirsiniz.

Acente kontenjanlarını tanımlayabilirsiniz.

Acente ve firma satış istatistik raporları alabilirsiniz.

Aylık satış analizi yaparak, bunları grafikler şeklinde de görebilirsiniz.

Oda ücreti üzerinden tutar ve yüzde olarak pansiyona pay ayırabilirsiniz.

Belirlenen döviz cinslerine ait kur hesaplamalarını "Günlük", veya "Aylık" olarak yapabilirsiniz.

Otel Rezervasyon

Rezervasyon

LiveAGILE Otel Yönetim programı ile değişik rezervasyon şekilleri (münferit, grup, acente , firma vb.) tanımlayabilirsiniz.

Değişik rezervasyon tiplerini (opsiyon, kesin, iptal, wait list, turnaway) takip edebilirsiniz.

Detaylı no-show takibi yapabilirsiniz.

Tarih sınırı olmaksızın rezervasyon yapabilirsiniz.

Over booking kontrolü yapılabilir.

Rezervasyon oda tahsisi yapabilirsiniz.

Rezervasyonda depozit alabilirsiniz.

Free oranları verebilirsiniz.

Otomatik seri rezervasyon girişi yapabilirsiniz.

LiveAGILE Otel Yönetim programı ile last minute rezervasyonları takip edebilirsiniz.

Rezervasyon oda blokajını hızlı biçimde gerçekleştirebilirsiniz.

Her grup üyesi için farklı kalış süresi tanımlayabilirsiniz.

Rezervasyon anında, acente bazında oda doluluk bilgilerine erişebilirsiniz.

İstenilen herhangi bir döneme ait kalış bilgilerine erişebilirsiniz.

Opsiyonlu rezervasyon tanımlayabilirsiniz.

Rezervasyon formunu istediğiniz gibi düzenleyerek, yazıcıdan alabilirsiniz.

Forecast chart, 7 günlük, yıllık ve kişi bazında forecast raporlarını alabilirsiniz.

Otel Resepsiyon

Resepsiyon

LiveAGILE resepsiyon modülü ile otomatik grup check-in yapabilirsiniz.

Walk-in misafir kabulü yapabilirsiniz.

Grup için tek ana folio ve her oda için ekstra folio açabilirsiniz.

Oda ve kişi bazında, belirli bir periyotta sabit harcama tanımlayabilirsiniz.

Alınan depozit, misafir foliosuna otomatik olarak aktarılır.

Misafir kartlarını takip edebilirsiniz.

Misafire ait tarihçe bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Parametrik yapıda misafire ait özellikleri (VIP, CIP, Frequent Guest, Black List vb.) tanımlayabilir ve takip edebilirsiniz.

Misafir mesaj sistemi sayesinde bırakılan mesajları otomatik olarak yazıcıdan alabilirsiniz.

LiveAGILE sayesinde parametrik pansiyon tipleri tanımlayabilirsiniz.

Misafir uyandırma sistemi vardır.

Oda değiştirme (room change) yapabilirsiniz.

Oda paylaşımı tanımlayabilirsiniz.

Check-out yapmayanların sürelerini otomatik olarak uzatabilirsiniz.

Otomatik olarak konaklama belgesi hazırlayabilirsiniz.

Erken check-out yapabilirsiniz.

Grup check-out yapabilirsiniz.

Günlük konaklama listesi, günlük gelenler listesi, pansiyon dağılım raporu, milliyet raporu gibi raporları alabilirsiniz.

Otel Ön Kasa

Ön Kasa

LiveAGILE ön kasa modülü ile misafirin tüm harcamalarını işleyebilirsiniz.

Konaklayan misafirler için otomatik kayıt imkânı vardır.

Ön kasanın oda müşterileri dışındaki hareketlerini işleyebilirsiniz.

Hasilat, change, krediye kaldırma ve krediden tahsilat fişlerini işleyebilirsiniz.

Ana kasa fiş işlemleri ile muhasebe kasası bağlantısını sağlayabilirsiniz.

Fatura formu tanımlayabilirsiniz.

Erken check-out yapabilirsiniz.

Parametrik departman grupları tanımlayabilirsiniz.

Detaylı departman tanımlamaları yapabilirsiniz.

Otomatik acente faturası alabilirsiniz.

LiveAGILE, ara faturalama yapabilme imkanı sunmaktadır.

Misafir kredi kontrol sistemi uygulayabilirsiniz.

Günlük döviz kurlarını girerek, döviz işlemlerini takip edebilirsiniz.

Detaylı günlük hasilat takibi yapabilirsiniz.

Ön kasa defteri tutabilirsiniz.

Main Current alabilirsiniz.

Departman bazında hasilat istatistik ve grafiklerini alabilirsiniz.

Aynı odada birden fazla hesap takip edebilirsiniz.

Birden fazla odayı aynı folioda takip edebilirsiniz.

Folioları, departman tanımı veya departman grubu bazında takip edebilirsiniz.

Foliolar arası fiş transferi yapabilirsiniz.

Otel Telefon Santral

Telefon Santral Bağlantısı

LiveAGILE otel yönetim programı ile her türlü telefon santralinin bağlantısını yapıp bilgi alabilirsiniz.

Telefon görüşmelerini otomatik olarak folio’ya aktarabilirsiniz.

Departmanlardan yapılan telefon görüşmelerini takip edebilirsiniz.

Otel Rapor Üretici

Rapor Üretici

Rapor üretici modülü ile kişiye ve işletmeye özel sonsuz sayıda rapor alabilirsiniz.

Formül alanları tanımlayabilirsiniz.

Lojik alanları ile istediğiniz her bilgiyi rapora alabilirsiniz.

Tüm raporları, ekrana, dosyaya, yazıcıya, faksa,e-posta'ya ve Excel'e gönderebilirsiniz.

Raporları isimlendirir ve kullanıcı bazında yetki verebilirsiniz.


Ayyıldız Mayo Sentez Live ERP ile büyümeye devam ediyor.

İç çamaşırı, pijama, eşofman ve mayo pazarında lider bir marka olan Ayyıldız Genel Müdürü Oğuz BAŞ, 56.yıllarını kutladıkları 2015 yılında Live ERP ile yollarının nasıl kesiştiğinden, bir ERP programına neden ihtiyaç duyduklarından ve adaptasyon sürecinden bahsetti.

HPM Makina süreçlerini yönetmek için Live ERP’yi tercih etti.

1997 yılında kurulan ve kısa sürede büyüyerek bugün Türkiyenin sayılı endüstri firmalarından birisi olan HPM Makina ERP seçim sürecini LIVE ERP’yi tercih ederek sonlandırdı.

Acıbadem APLUS Grubu Live ERP ile hatasız hizmet sunuyor.

2006 yılında toplu yemek üretimi konusunda ilklere imza atarak hizmet sektörüne giriş yapan APLUS, her gün binlerce insanın yemek ihtiyacını karşılamanın sorumluluğu ve enerjisi, ileri teknoloji ve trendleri yakından takip edip Live ERP ile tüm iş süreçlerini kontrol etmeye başladı.

Otomol Sentez Live ERP Platformu ile dünyaya açılıyor.

Çetin rekabet ortamının hüküm sürdüğü otomotiv yedek parça sektöründe faaliyet gösteren Otomol, tüm is süreçlerinin planlanması ve yönetiminde Live ERP kullanıyor. Sistemli çalışmanın verdiği güçle kısa sürede sektörde kendisine kalıcı bir yer edinen Otomol, başarısını Türkiye’nin değişik şehirlerinde ve yurtdışında açtığı şubelerle de perçinliyor. Otomol un ERP serüvenini Bilgi Teknolojileri Müdürü ile konuştuk.

All Day, Tüm iş Süreçlerini Live ERP ile yönetecek.

Türkiye hazır giyim sektörünün önde gelen firmalarından, All Day, Live ERP çözümünü tercih etti. All Day, Sentez uzmanlığıyla hayata geçireceği ERP projesiyle, personel ana veri yönetimi, organizasyon yönetimi, bordro, işe alım, eğitim-toplantı yönetimi, performans yönetimi, kariyer yönetimi gibi süreçleri tek çatıda toplayacak. Bu çerçevede, mağazalarda ve ofislerde çalışan personelin tüm verileri Live ERP ye aktarılacak, […]

Çetinkaya Pano ERP Tercihini Sentez Live ERP den yana yaptı.

Çetinkaya Pano, üretimini yaptığı sac pano,polyester pano, plastik pano, metal pano, sayaç panosu, dağıtım panoları,sigorta kutuları ve regülatör ürünlerinde en önce kaliteye önem vermiş ve müşteri memnuniyetini ön planda tutmuştur. Bu kapsamda üretilen ürünlerin tüm süreçlerini daha yakından takip edebilmek için Sentez LIVEERP platformunu 60 kullanıcı olarak kullanmaya başlamıştır. 1979 yılında elektrik sektöründe faaliyetine başlamış olan ÇETİNKAYA […]


Dosya Adı Dosya Boyutu Son Güncelleme Tarihi
Sentez Live ERP Tanıtım Dökümanı 1.65 MB 11.08.2015 Salı [onyxfile id=738]
Sentez Live ERP Sunum Dosyası 2.45 MB 11.08.2015 Salı [onyxfile id=747]
Sentez Live ERP Kullanım Kitabı 11.08.2015 Salı Oku


[svc_post_layout skin_type=”s7″ grid_columns_count_for_desktop=”svc-col-md-6″ svc_excerpt_length=”17″ load_more=”infinite” dcategory=”yes” dpost_popup=”yes” dimg_popup=”yes” query_loop=”size:10|order_by:date|order:DESC|post_type:post|categories:18″ read_more=”Devamını Oku” loadmore_text=”Daha Fazla” grid_thumb_size=”thumbnail”]


Video Konusu Eklenme Tarihi İzlemek İçin Tıklayın
Sevkiyat Planlama 16.11.2013
Sayım İşlemi 16.11.2013
SentezLive Entegrasyon Ayarları 16.11.2013
Banka Entegrasyon İşlemi 16.11.2013
Masraf Yerleri ile Çalışma 16.11.2013
CRM Müşteri İlişkileri Yönetimi 16.11.2013
SentezLive WebReport 16.11.2013
E-Defter 16.11.2013
Sevkiyat Planlama 16.11.2013
Seri Takibi 16.11.2013
Malzeme Yönetimi ve Temel Tanımlamalar 16.11.2013
Satın Alma Yönetimi 2 16.11.2013
Satın Alma Yönetimi 1 16.11.2013
Proforma Maliyet Yönetimi 16.11.2013
Konsinye İşlemleri ve Fason Takibi 16.11.2013
Malzeme Maliyet Yönetimi 16.11.2013
Varyantlı Malzeme Yönetimi 16.11.2013
Barkod Uygulamaları 16.11.2013
Malzeme Yönetim Raporları 16.11.2013
Harici Veri Transferi 16.11.2013
Kurulum ve Ayarlar 2 16.11.2013
Kurulum ve Ayarlar 16.11.2013
Sevkiyat Planlama ve Depo Yönetimi 16.11.2013
Nokta Vuruşlu Form Tasarımı 16.11.2013
E-Fatura Uygulaması 16.11.2013
Replikasyon Uygulaması 16.11.2013
Genel Muhasebe ve Beyannameler 16.11.2013
Üretim Yönetimi 16.11.2013
Form Dizaynı 16.11.2013
İK İnsan Kaynakları Yönetimi 16.11.2013
Finans Yönetimi 16.11.2013
Seri Takip Sistemi 16.11.2013
CRM Müşteri İlişkileri Yönetimi 16.11.2013
Web Rapor Oluşturma 16.11.2013
Rapor Yönetimi 16.11.2013
Malzeme Yönetimi 16.11.2013
Varyant Yönetimi 16.11.2013
Stok, Satış ve Satın Alma Yönetimi 16.11.2013
E-Defter ve E-Fatura Uygulaması 16.11.2013
Kurulum ve Ayarlar 16.11.2013
Üretim Yönetimi 2 16.11.2013
Üretim Yönetimi 1 16.11.2013
Müşteri İlişkileri Yönetimi 16.11.2013
Malzeme Yönetimi 4 16.11.2013
Malzeme Yönetimi 3 16.11.2013
Malzeme Yönetimi 2 16.11.2013


Bizimle İletişime Geçin !

Sizi yerinizde ziyaret edelim.

İşletmenize en uygun çözümü sunalım.

+90 212 452 1515

Hürriyet Caddesi No:5 Şirinevler
Bahçelievler, İstanbul
Haritada Göster

25.5 K +

Memnun Live Kullanıcısı

Sentez Live ERP Platormu Dünya genelinde 25.500 Kullanıcı sayısı ile artarak birçok kurum tarafından tercih edilmeye başlanmıştır. Diğer erp yazılımlarına göre daha yüksek performans ve daha düşük maliyet avantajları tercih edilmesinde etken olmuştur.

Bizimle İletişime Geçin !

Sizi yerinizde ziyaret edelim.

İşletmenize en uygun çözümü sunalım.

+90 212 452 1515

Hürriyet Caddesi No:5 Şirinevler
Bahçelievler, İstanbul
Haritada Göster

Sentez Yazılım Demo Talebi Telefon 0212 452 1515
Bizimle İletişime Geçin ! Sizi yerinizde ziyaret edelim. İşletmenize en uygun çözümü sunalım.