Konfeksiyon Programı Özelleştirmeleri

LiveVOGUE Konfeksiyon programı, Özelleştirilebilen yapısı ile işletmelerin tam istedikleri sisteme dönüşebilmektedir. Tanımlanabilir kullanıcı arayüzleri, iş kuralları, raporları ve formları ile esnek bir platformdur. İşletmenin iş süreçlerine tam olarak uyum sağlayabilmek için gerekli her türlü teknolojik ve mimari altyapıya sahiptir. SentezLIVE, sadece gerekli olan bilgiyi içerecek şekilde düzenlenebilen kullanıcı arayüzleri ile, iş süreçleriniz gereği hazırlanan ek modülleri, ihtiyacınıza göre tanımlanabilen veri alanları ile, ihtiyaçlarınıza göre düzenlenmiş veya eklenmiş rapor ve formlar ile tam işletmenize göre uyarlanabilen bir çözümdür.

Parameterik Yapı

Sadece gerektiği kadar iş kuralı tanımlanır. Parametrik yapı sadeleştirilerek sadece gerekli olan işlemler bırakılabilmektedir. İş çözümlerinin esnekliği ve uyarlanabilirliği önemli ölçüde parametrik yapısı sayesinde gerçekleşir. İş süreçlerinin gereklerinin sağlanabilmesi için çok sayıda parametre ve varsayılan ön değer tanımlarına ihtiyaç duyulur. Hemen hemen sistemin her yerinde kullanılabilen bu parametrelerin karmaşaya yol açmadan, birbirlerini etkilemeden çalışabilmesi için mantıksal bir yapıda organize edilmiş olması gerekir. SentezLIVE, iş süreçlerinize uyum sağlayabilmek üzere gerekli olan çok sayıdaki parametre ve varsayılan değer mantıksal bir yapıda düzenlenmiş ve kurulum karmaşası en aza indirilmiştir bir çözümdür.

Geliştirilebilir Yapı

Sürekli bir değişimin içinde olan iş hayatı sistemin yeni şartlara ve yeni iş kurallarına ayak uydurmasını gerektirir. Sistemin hiçbir zaman sona ermeyecek olan bu değişime göre tasarlanmıştır. İş yaşamının kaçınılmaz değişimlerine, gelişmelerine ayak uydurabilmek, bu amaçla tasarlanmış mimari gerektirir. Yükselen rekabet ortamında işletmelerin hızlı ve doğru karar verip uygulamaya geçmeleri gerekir. Alınan kararların başarıya ulaşabilmesi sistemin aynı doğrultuda uyarlanabilmesine bağlıdır. Özellikle ülkemizin şartları gereği rekabetçi, hızlı ve verimli olmamız bir zorunluluktur. SentezLIVE, sistem mimarisi bu bakış açısı ile hazırlanmış bir çözümdür.

Mobil Yapı

İnternet iş modellerini tamamen değiştirmekte, mobil iş yaşamı vazgeçilmez olmaktadır. SentezLIVE 7/24 çalışabilmesi sayesinde sistemin zaman ve mekan gözetmeksizin kullanılabilir olmasını sağlamaktadır. İnternetin yaygınlaşması ve maliyetinin düşmesi iş modellerinin de buna paralel değişmesini sağlamıştır. İşletmenin satış-pazarlama, servis, dağıtım ekibi gibi sahada olması gereken kullanıcıları sisteme rahatça erişip ihtiyacı olan bilgileri sağlayabilmeli, kendilerine atanmış görevleri alabilmelidir. Yeni iş modellerinde çalışanlar gerekmedikçe ofiste durmayıp, sahada daha aktif olup müşterilerine daha çok zaman ayırabiliyorlar. İnternet, çalışanlarınızın mobil olmasını sağlamasının yanı sıra, müşterilerinizin veya potansiyel müşterilerinizin de size her an ulaşabilmesini sağlamaktadır. SentezLIVE, dünyanın her yerinden ve her zaman size ulaşmak isteyen çalışanlarınıza, müşterilerinize veya tedarikçilerinize bu olanağı sağlayan bir çözümdür.

Entegre Yapı

SentezLIVE iş çözümleri platformu, işletmeler için gerekli olan bütün modülleri içeren entegre bir platformdur. Geleneksel ticari iş çözümlerinde sunulan modüller sadece evrakları sisteme kaydetmek ve sonrasında raporlamak üzerine kurulmuştur. Günümüzde sadece bu kadarı yeterli gelmemekte, sistemin akıllı olması, her seviyedeki karar verme sürecini desteklemesi beklenmektedir. Geleneksel ticari uygulamaların kapsamı dışında tutulan Müşteri İlişkileri Yönetimi ve İş Zekası gibi modüller ayrıca satın alınıp, mevcut sisteme entegre edilmeye çalışılmıştır. Kimi zaman iki, kimi zaman daha fazla sayıdaki farklı çözümden oluşan sistemler, veri girişlerinin birçok kez tekrarlanmasından, çözümler arasındaki veri alış verişinin yeterince sağlıklı ve hızlı olamayışından kaynaklanan nedenlerden dolayı, beklenen performansı sağlayamazlar. SentezLIVE, iş süreçlerinin hemen hemen hepsinde müşteri ilişkileri yönetimi ve iş zekası modülleriyle bir bütün olarak tasarlanmış bir çözümdür.

Teknoloji

Ar-Ge faaliyetleri TÜBİTAK tarafından onaylanmıştır. Microsoft.Net Framework 4.0 platformu üzerine kurulmuş, C# ve ASP.NET dilleri ile geliştirilmiştir. Mimari tasarımında günümüzün modern yazılım modelleri olarak kabul edilen MVP / MVVM kullanılmıştır. Microsoft SQL Server, Oracle gibi endüstri standartı ilişkisel veritabanları (RDBMS) ile uyumlu, performans, veri güvenliği ve tutarlılığı ön planda tutularak tasarlanmıştır. Gerekli kaliteyi ve çevikliği sağlayabilmek için amacıyla “Ekstrem Programlama” yöntemleri uygulanmaktadır.

Güvenlik

Güvenlik sistemi ile kullanıcı bazında her işleme yetkilendirme yapılabilmektedir. Kullanıcıların hangi zaman diliminde ve hangi bilgisayardan veya hangi IP aralığından sisteme girebilecekleri belirlenebilmektedir. LOG sistemi ile kullanıcıların yaptığı her işlem, girdiği veya değiştirdiği kayıtlar veya aldığı raporlar anında takip edilebilmektedir.

Esneklik

Masaüstü kullanıcı arayüzleri MS Windows Presentation Foundation (WPF) teknolojisi kullanılarak hazırlanmıştır. Dinamik veri tabanı alan tanımlamaları sayesinde işletmenin veri tanımlamaları bazında gereksinim duyduğu bütün özelleştirmeler yapılabilir. %100 Microsoft .Net uyumlu script dili desteği sayesinde işletmeye özel kurallar belirlenebilir, özel işlemler yaptırılabilir. Raporlar ve formlar yazıcıya ve ekrana alınabildiği gibi, MS Excel, MS Word, MS PowerPoint, Adobe pdf, Open Office dosyası olarak veya metin dosyası, xml veya html formatında alınabilir, arşivlenebilir veya e-posta olarak gönderilebilir. Kişiye ve işletmeye özel sonsuz sayıda rapor ve form tasarımı yapılabilir.

Verimlilik

İş süreçleri modülü (BPM) sayesinde tanımlanan görevler, servisler, raporlar veya analizlerin belirlenen zamanlarda otomatik olarak çalışması ve çıktılarının istenilen ortamda hazırlanması sağlanabilir. Uyarı sistemi sayesinde işletmenin çalışma sistemi doğrultusunda gerekli kontroller tanımlanabilir ve istenilen kullanıcıların uyarılması sağlanabilir. Kullanıcı dostu çalışma listeleri sayesinde işlemlerin daha hızlı, daha pratik ve daha güvenli gerçekleştirilmesi sağlanabilir. İş zekası modülü sayesinde işletme bütünüyle karar verme sürecinin kapsamına alınmış olmaktadır. Erişilebilirlik Web ara birimi sayesinde dünyanın herhangi bir yerinden, herhangi bir zamanda, herhangi bir işletim sistemi ile firmanızın veri tabanına online erişerek, durumu her an izleyebilirsiniz. Web servisleri sayesinde 3.parti yazılımlar ile sorunsuz entegrasyon sağlanabilir. Mobil el terminalleri için hazırlanan uygulamalar kullanılarak işlemlerinizi yapabilirsiniz. İşin özelliklerine göre on-line veya off-line çalışabilen uygulamalar sayesinde depo çözümleri, mobil sıcak satış çözümleri veya lojistik çözümleri oluşturulabilmektedir.


Vogue Order Takibi

Bir konfeksiyon işletmesi için en önemli iş süreçlerinden olan pazarlama ve satış, önemli kararların verildiği birimlerden birisidir. Gelişen hazır giyim işletmelerinde, model-koleksiyon geliştirme süreçlerinin önemi her geçen gün önem kazanmaktadır.Müşteriden alına siparişlerin analizleri olmadan rekabetçi ortamda ayakta kalmak zor olacaktır. Ürün-sipariş analizlerini zamanında ve doğru olarak yapabilmemiz, her zaman işletmemize artı değer katacaktır.

Order Takibi

LiveVOGUE’un fonsiyonel ekranları sayesinde, order öncesi koleksiyon ve ön maliyet'in her türlü takibini yapabildiginiz gibi ,order'a ait üretimin her aşamasını takip edebilirsiniz.

Asortili veya asortisiz, renk-beden bazında order formu ve takibi yapabilirsiniz.

Order’a ait parametrik açıklama ve özel alanlar sayesinde sınırsız veri girişi yapabilirsiniz. Çok modelli (Takım,Set) order tanımlayabilirsiniz.

Order’a ait her türlü teknik ve detay bilgi girilebilir. Mali bilgiler, genel bilgiler ve OK takibi yapabilir, order çalışma sayfası üzerinde order’a ait değişik liste ve raporlar alabilirsiniz.

Tüm order’ların üretim süreç tarihçesini tutabilirsiniz.

Order/Model detaylarını kopyalama özelliği ile RPT (Repeat) Order ve modellerde çok seri bir şekilde çalışabilirsiniz.

Model Takibi

LiveVOGUE’un model takibi mmodülü ile bütün modelleriniz için model kartı açabilir, model ile ilgili tüm görüntüleri (Resim, Fotoğraf, klip ve ofis dosyaları vb.) bilgileri arşivleyebilirsiniz.

Modelin teknik detayları ve Ölçü tablosu, Pastal bilgilerini girebilir ayrıca model kartına ait parametrik açıklama ve özel alanlar sayesinde sınırsız veri girişi yapabilirsiniz.

Ayrıca sisteme tanımladığınız sonsuz renk ve bedenleri model kartları ile ilişkilendirebilir bununla beraber Renk isimleri parametrik olup (Kumaş Rengi, Ribana Rengi, Düğme Rengi vb.) değişkenleri model kartına tanımlayarak çok daha hızlı ve doğru bir şekilde Order oluşturabilirsiniz.

Satış miktar ve tutarlarını, order, model, müşteri, tarih bazında rapor ve grafikler şeklinde takip edebilirsiniz.

Döviz ($, €, ? v.b) Adet, yıl ve müşteri bazında istatistik tabloları ve grafikleri alabilirsiniz.

Bütün ürün/koleksiyon geliştirme iş süreçlerini takip edebilirsiniz

- Proto Sample (Taslak Numunesi)

- Buying Sample (Satış Numunesi)

- Fit Sample (Kalıp Numunesi)

- Size Set Sample (Beden Seti Numunesi)

- Salesman Sample (Koleksiyon Çoğaltma Numunesi)

- Pre Product Sample (Ön İmalat Numunesi)

- Product Sample (İmalat Numunesi)

- Showroom Sample (Showroom Numunesi)

- Testing Sample (Test Numunesi)

- Catalog Sample (Showroom Numunesi)

- Showroom Sample (Katalog/Çekim Numunesi)

- Shopping Sample (Alişveriş Numunesi)

- Meeting Sample (Toplantı Numunesi)

- Washing Sample (Yıkama Numunesi)

Koleksiyon takibinde departmanlar arasındaki tüm talepleri (Kalıp talebi, kalıp düzeltme talebi, birim gramaj/metraj talebi v.b.) ve süreçleri takip edebilirsiniz.

Zaman Planlama

Zaman Planlama

Zaman Planlama, geleceğe bakma ve olası seçenekleri saptama sürecidir yani geleceği düşünmedir. Planlama önceden belirlenmiş amaçları gerçekleştirmek için yapılması gereken işlerin saptanması ve izlenecek yolların seçilmesi gibi planlamayı ekonomik anlamda bir kaynak dağıtım mekanizması olarak da görmek mümkündür. Bu açıdan baktığımızda, planlama sınırsız ihtiyaçlar ile sınırlı kaynaklar arasında bir dengeyi sağlama mekanizmasıdır.

Günümüzün rekabetçi ortamında artık zamanla yarışır bir konuma geldik, bu yüzden üretim durumlarımızı doğru ve eksiksiz planlamanız ve takip etmeniz gerektiğinizi biliyoruz bu neden ile;

LiveVOGUE’un zaman planlaması ile planlama şablonları hazırlayabilir ve hazırlamış olduğunuz bu şablonları çok kolay bir şekilde siparişlerinize uygulayabilirsiniz.

Böylece siparişleriniz için; hızlı, eksiksiz ve doğru olan kritik yolunuzu (Critical Path) size verecektir.

Üretime ait gerçekleşen tarihleri otomatik olarak hazırladığınız planlama tablosuna ve Gantt grafiğine alabilir ve planlanan ile gerçekleşen sapmaları görebilirsiniz.

LiveVOGUE’un geliştirilmiş kontrol yapısı sayesinde zaman planlamalarınızda işlemlerin birbirleri ile ilişkilerini tanımlayabilir bu sayede birbirlerine bağlı işlemlerin biri olmadan diğerine izin verilmemesi sağlanmaktadır.

Örnek: Kumaş Satınalma ve onayını Kesim ile ilişkilendirdiğimiz taktirde Kumaşın Onayı olmadan , sistem kesim işlemi yapmanıza izin vermeyecek ve Kumaş Onayını almanızı isteyecektir.

İlişki tanımlamaları yaparken isteğinize bağlı olarak operasyonun bitiminde başlat, belirli bir tarihte başlat veya belirli bir tarihte bitir gibi seçenekler girilerek kıstaslar koyabilirsiniz.

İşlemlerinize kaynak tanımlaması yapabilir. Kaynaklarınıza kapasite verebilir ve diğer planlamalarda kullanılabilirliğini kısıtlayabilirsiniz.

Yaptığınız zaman planlamalarında kullandığınız kaynaklara göre program otomatik olarak kaynak planlamasını da hazırlamaktadır.

Bu şekilde kaynaklarınızın kapasitelerini belirleyerek çakışan kaynaklarınızı, kapasitenin altında veya üstünde olan kaynaklarınızı grafik olarak görebilirsiniz.

Böylece kritik faaliyetlerinizde iş gücü önlemleri alabilir, kapasite altındaki faaliyetlerinize zamanından önce finansman ve işgücü bağlanmasını sağlayabilirsiniz.

Ayrıca kıstaslarınıza göre uyarılar alabilirsiniz.

Zaman planlamasını Gantt grafiği olarak alabilir, zaman skalasını istediğiniz gibi seçebilirsiniz. Gantt grafiğinin (Zaman çizelgesi)çizilmesi işlemlerinizin unutulmamasını sağlar.

Siparişinizin tamamlanmasının en kısa hangi zamanda olabileceğini, bunun için hangi kaynakları kullanacağınızı zaman çizelgesinde faaliyetlerin ne zaman başlaması ve bitmesi gerektiği operasyon ilişkilerini ve açıklamaları görebilirsiniz.

Order’daki işlemlerin gerçek zamanlı olarak ne durumda olduğunu, tamamlanan ve çalışan işlemlerinizi, işlemlerin planlama ve gerçekleşme zamanları ile ilgili verileri Gantt grafiğinde eksiksiz olarak izleyebilirsiniz. Ayrıca Gantt grafiği üzerinde sürükle-bırak tekniği ile zaman planlamanızda kolaylıkla oynamalar yapabilirsiniz.

Genel sipariş durumunuzu ve günlük veya belirli tarihlerde yapılacak işlemlerin raporunu alabilirsiniz.

İhtiyaç Planlama

İhtiyaç Planlama

LiveVOGUE’un ihtiyaç planlama modülü ile üretimin can damarlarından olan Kumaş-Aksesuar yani malzeme ihtiyaçlarını, zaman-kalite ve maliyet üçgeninde malzeme ihtiyaçlarının (MRP) hazırlanması üretim sürecinin başlamasında önemli kilometre taşlarından bir tanesidir.

Order’a model ve renk-beden bazında iplik, kumaş, aksesuar ve yardımcı malzeme ihtiyaçlarını otomatik olarak hesaplatabilir ve tedarik süreçlerini en ince ayrıntısına kadar takip edebilirsiniz.

Order-Model bağlamında tanımlanan tüm operasyonları (boya, baskı vs.) tedarik ekranında varyant (renk-beden) bazında takip edebilirsiniz.

İhtiyaçlarınız ile alakalı tüm işlemleri (Satınalma siparişi, Mal alım irsaliyesi, Üretime/Kesime çıkış) tek bir ekranda takip edebilir aynı zamanda bu ekran üzerinden bu işlemlerin emirlerini istenilen malzeme üzerinden kolayca gerçekleştirilebilmektedir.

Üretim programlarını (kumaş, örme, boya, kesim vb) otomatik olarak hazırlayabilirsiniz.

LiveVOGUE’un dinamikliği sayesinde modüllerin arasında kaybolmadan tek bir ekran üzerinden istenilen malzemeler tekli veya çoklu olarak seçim yapılarak siparişi oluşturulabilir,mal alım irsaliyesi oluşturulabilir ve üretime/kesime çıkış yapabilir, Tut-Sürükle-Bırak yöntemi ile tahsis ve siparişi otomatik olarak oluşturabilirsiniz.

Satın Alma-Stok Kontrol

Satın Alma (Stok Kontol)

LiveVOGUE’un satın alma modülü ile kumaş, iplik, aksesuar ve mamul satın alma siparişlerini takip edebilirsiniz.

Entegrasyon sayesinde, belirlenen ihtiyaçlarınızın sipariş formunu otomatik olarak hazırlayabilir ve sipariş fişi dökümlerini alabilirsiniz.

Sipariş fişini istediğiniz şekilde dizayn ederek, yazıcıya faksa veya e-posta’ya gönderebilirsiniz.

Örgü, boya, baskı programlarını hazırlayabilirsiniz.

Açık-Kapalı sipariş dağılımını, stok ve cari hesaplar bazında takip edebilirsiniz.

Satın alma siparişlerinde fiyat ve temrin kontrolü yapabilirsiniz.

Stok Kontrol

LiveVOGUE’un Stok Kontrol modülü, stok hareketleri sonucu renk-beden varyantlarının otomatik olarak oluşması detaylı kart işlemlerini yapmanızı sağlar.

Kumaş, aksesuar, iplik ve mamul giriş-çıkışı ayrıca tüm terbiye işlemlerinin giriş-çıkış takibini yapabilirsiniz.

Partili fason işlem takipleri yapılarak parti bazında raporlar alabilirsiniz.

Tahsis işlemleri sayesinde, rezervli ve free stok yapılır. Order-Model-Stok bağlantısı kurulabilir.

Değer, durum, envanter, ektre, maliyet vb. gibi standart stok program raporlarını alabilirsiniz.

Stok rapor üretici sayesinde, işletmeye veya kişiye özel sonsuz sayıda rapor üretebilirsiniz.

Otomatik fiş oluşturulabilir, istediğiniz dizaynda irsaliye dökümü alabilirsiniz.

Üretim Takip (Kesim Öncesi)

Üretim Takip(Kesim Öncesi)

Örme

LiveVOGUE, Örme kumaş üzerinde çalışan firmaların, kesim öncesi kumaş oluşumunu takip edebilirsiniz.

Dahili ve harici örme işlemlerini, parti bazında takip edebilirsiniz.

Partili fason takibi yapabilirsiniz. Parti bazında kümülatif ve detaylı raporlar alabilirsiniz.

Örmeye, giden, gelen, iade ve fire oranlarını takip ederek detaylı raporlar alabilirsiniz. Örmede kalan iplik takibini yapabilirsiniz.

Parti bazında fireleri tespit edebilirsiniz.

Boya, Baskı v.b.

LiveVOGUE, Boya-Baskı programı hazırlayabilme imkanı sunar. Kumaş, renk, renk-order bazında otomatik talimatlar hazırlayabilirsiniz.

Oluşan üretim firelerini, fason gelişlerinde brüt ve net miktarları girerek hesaplayabilirsiniz.

Boyahaneye giden kumaşları, giden, gelen, iade, fire ve kalanlar bazında takip edebilirsiniz.

Fasoncu bazında stok kontrolü yapabilirsiniz.

Boya-Baskı gibi işlemlerin hangi aşamada olduğunu order bazında takip edebilirsiniz.

Kumaşa yapılacak ek işlemleri (şardon, dekatür vb.) takip edebilirsiniz.

Kesim

Satın Alma (Stok Kontol)

LiveVOGUE ile Pastal Masamız daha interaktif, üretim takibinin başladığı kesim aşamasında bu masadan gelecek olan bilgiler doğrultusunda üretimin çarkları hareket eder. Pastal masamızda olan tüm gelişmeleri, kesim yapılan bölümü ve adetlerinin ve kesim detaylarının paylaşılmasını sağlayan mekanizmadır.

Order’da belirlediğiniz kesim fazlası oranına göre kesilecek adetler Renk-Beden bazında otomatik olarak hesaplanır.

Kesim iş emri formu düzenleyebilirsiniz.

Kesim

LiveVOGUE sayesinde; Gelen kumaşların, kesim tarihlerini, pastal bilgilerini, firelerini ve kesim adetlerini tek bir ekran üzerinden kolayca güvenilir bir şekilde takip edebilirsiniz.

Kesim giriş-çıkışlarını, renk ve beden, order ve model bazında takip edebilirsiniz.

Kesimhane, order, tarih ve kesici bazında istatislikler ve grafikler alabilirsiniz.

Kesim Sonrası

Üretim Takip (Kesim Sonrası)

Hassas üretim takibi sayesinde üretimde başarıya ulaşılması asıl olandır, bu ise üretimin kesim sonrası oluşan dâhili ve fason işçilikleri kavramak ve gecikmiş siparişlerin hızlandırılması ile üretim faaliyetlerini kontrol altına almakla başarılabilir. Üretimden gelen performans sonuçlarına göre ilerleme durumunu korumak veyahut anormal bir şey olduğu takdirde üretime hızlı bir şekilde müdahale etmek üretimin en elzem isteklerindendir.

LiveVOGUE’un parametrik yapısı sayesinde model kartlarına tanımlanan Rotalar sayesinde, parça baskı, nakış, dikim, ilik-düğme, yıkama, son ütü, kalite kontrol v.b gibi sınırsız sayıda Operasyon ve Rota tanımlaması yapabiliriz.

Tüm dahili ve fason işlemleri, order, model, renk, beden, adet, atölye ve tarih bazında tek bir ekran üzerinde takip edebiliriz.

Yıkama, parça baskı gibi işlemleri Kg. ve adet bazında takip edebilirsiniz.

Parça İşçilikler ve Fason(Parça Baskı, Dikim, Son Ütü)

LiveVOGUE sayesinde, parça işçilik işlemlerini, order, modeli rebj, beden, adet, atölye ve tarih bazında takip edebilir, bununla ilgili grafikler ve detaylı raporlar alabilirsiniz.

Parça İşçiliğe çıkan mallar için otomatik aksesuarlı irsaliye hazırlayabilirsiniz.

Parça İşçilikten gelen malları, sağlam, ikinci kalite, defolu, sakat v.b kalitelerine göre ayırabildiğiniz gibi ayrıca bu kaliteleri kendinize göre isimlerini düzenleyebilirsiniz.

Atölye aksesuar balans raporu alabilirsiniz.

Atölyelere fason fiyat anlaşmaları tanımlanabilir ve bunları takip edebilirsiniz.

Order, model ve atölye bazında kayıp ve fireleri takip edebilirsiniz.

Sevkiyat

Sevkiyat

Üretimin bitmesinin ardından başlayan yeni süreç ise üretimden çıkan ürünlerin müşteriye iletilmesi ulaştırılması ile başlamaktadır, bu bağlamda Çeki listesi, sevkiyat yönetimi devreye girmektedir. Mamul sevkiyatlarının kontrol edilmesi ve aylık bazda yüklemesi olan ürünleri kontrol edip öncesinden planlama yapılması firmaya her zaman artı değer katacaktır.

LiveVOGUE konfeksiyon programı sayesinde Çeki listesini otomatik veya manuel olarak hazırlayabilirsiniz.

Kısmî sevkiyatlar yapabilirsiniz.

Detaylı ve kümülatif çeki listesi dökümleri alabilirsiniz. Çeki listesi formunu istenilen şekilde hazırlayabilirsiniz.

Maliyet

Maliyet

İşletmelerin birincil amaçları olan kar elde etmek ve elde edilen karı doğru oranda arttırmak olduğu düşünüldüğünde, her işletme maliyet hesaplarına büyük önem vermesi gerekmektedir. Günümüz fiyatlandırmasında “maliyet odaklı fiyatlandırma” denilen kavramın kullanıldığını düşündüğümüzde şirketin rekabetçi ortamda belirleyecekleri fiyatın birincil kademesi de maliyet olacaktır.

SentezLIVE VOGUE konfeksiyon programı ile gerçek maliyeti otomatik olarak hesaplayabilirsiniz. Tahsisler ve order işlemleri sayesinde Order maliyeti otomatik olarak alabilirsiniz.

Gelir-Gider ve Kar-Zarar analizleri yapabilirsiniz.

LiveVOGUE sayesinde detaylı ve kümülatif çeki listesi dökümleri alabilirsiniz. Çeki listesi formunu istenilen şekilde hazırlayabilirsiniz.

Koli etiketini istediğiniz şekilde dizayn ederek döküm alabilirsiniz.

Aynı ekran üzerinde Toptan Satış İrsaliyesi ve ürünlerin mamul depoya çıkışını yapabilirsiniz.

Sevkiyat rapor ve grafikleri, günlük, haftalık, aylık veya istediğiniz tarihler arası alabildiğiniz gibi yükleme planlaması yapabilir, çeki listelerini Türkçe, İngilizce, Almanca gibi diğer dillerde hazırlayıp dökümleri alabilirsiniz.

Çeki listesinde nakliyeci, fatura numarası gibi parametrik alanla tanımlayabilirsiniz.

DYE Analizler

Artan rekâbetle birlikte, doğru kararları hızlı ve zamanında alabilmek ve uygulamaya sokabilmek için yalnızca bilgileri doğru toplamak yeterli değildir. İşletmelerin performanslarını artırmak için doğru raporlama, doğru analizler ve bunların sunduğu gösterge panolarının hayata geçmesi gerekir.

SentezLIVE VOGUE İş Çözümleri Platformu, içerdiği tüm modülleriyle bir iş zekâsı sistemi olarak tasarlanmıştır.

Her kullanıcının sistemdeki rolü doğrultusunda vermesi gereken kararları, doğru zamanda alabilmesi için gerekli bilgileri sağlar.

Bu bilgi akışı uygulamanın yapısına göre gösterge panelleri, analiz küpleri veya raporlar aracılığıyla sağlanmaktadır.

Kullanıcı sorun oluşturabilecek bir durum fark ettiğinde detaylı inceleme yapabilmekte ve sorunu oluşturan durumu ortadan kaldıracak müdahaleyi yapabilmektedir.

Temel Özellikler

Kolay erişim

Kolay kullanım

Esnek, güvenilir yapı

Desktop, mobil, internet/intranet üzerinde çalışma

Değişken görsel tasarım

Raporlar

Analizler

Kontrol Panel

Analiz Küpleri


SBS TEKSTİL

Sbs tekstil olarak yıllık 9 milyonun üzerinde üretim iş hacmine sahibiz, temel prensibimiz ise müşterilerimize kaliteli ürünü, kısa vadede üretmektir bu bağlamda firmamızın bünyesindeki tüm operasyonları tek bir yazılımda takip ederek işlemlerin değerlendirmesini yapabilmekte ve müşterilerimize üretim ile alakalı doğru bilgiyi en kısa süre içerisinde sunmaktayız. Uzun yıllardır kullandığımız Sentez Yazılım’ı yeni geliştirmiş olduğu teknoloji […]

ÜNLÜ TEKSTİL

Ünlü Tekstil olarak firmamız kurulduğu günden beri değişmeyen misyon ve vizyonumuz, Tasarımdan Üretime Kalite, Kaliteli ürünü en az maliyetle ve en hızlı zamanda yapma ve Üretim takibi olunca sistemsiz bir şekilde bunları takip etmek bizim için işin içinden çıkılmaz bir hal alıyordu. Sentez Yazılım’la işletmemizi takip etmeye başladığımızdan beri bunları yapmak artık çok daha kolay. […]

SUR MILITARY

SurMilitary olarak Sudan’ın en büyük askeri üniforma üreticisiyiz, Sudan ve Türkiye’deki lokasyonlarımızda Sentez Yazılımın yeni teknolojisi Live ERP ve dikey modüllerini kullanarak uzun zamanlarda aldığımız raporları çok basit ve interaktif bir şekilde paylaşıyor olup aynı zamanda, zaman ve yer farkı olmaksızın tüm üretimimizi bizlere bir pencere altında izleme ve takip edebilme kolaylığını sundu.

DEBATEKS

DEBATEKS sürekli araştırmacı ruhuyla beslenirken yaratıcı, aynı zamanda yenilikçi bir yaklaşım sergilemektedir. Müşterisini ve müşterinin müşterisini mutlu etmeye yönelik olan çalışmalarımızda Sentez Yazılım’ı tercih ederek profesyonelleşme adına artı bir değer kattığımızı düşünmekteyiz. Uzun yıllardır üretimimiz dâhil tüm süreçlerimizi takip ettiğimiz Sentez Yazılım’ın yeni geliştirmiş olduğu Sentez Live Platformu’na ve diğer dikey çözümleri olan LiveVogue’a geçiş […]


Dosya Adı Dosya Boyutu Son Güncelleme Tarihi
Sentez VOGUE Tanıtım Dokümanı 11.08.2015 Salı Oku
Sentez VOGUE Sunum Dosyası 11.08.2015 Salı İndir
Sentez VOGUE Kullanım Kitabı 11.08.2015 Salı Oku
Sentez VOGUE Katalog 11.08.2015 Salı Oku


[svc_post_layout skin_type=”s7″ grid_columns_count_for_desktop=”svc-col-md-6″ svc_excerpt_length=”17″ load_more=”infinite” dcategory=”yes” dpost_popup=”yes” dimg_popup=”yes” query_loop=”size:10|order_by:date|order:DESC|post_type:post|categories:19″ read_more=”Devamını Oku” loadmore_text=”Daha Fazla” grid_thumb_size=”thumbnail”]


Video Konusu Eklenme Tarihi İzlemek İçin Tıklayın
SentezLIVE VOGUE Gerçekleşen Maliyet 10.12.2015
SentezLIVE VOGUE Sevkiyat 08.12.2015
SentezLIVE VOGUE Üretim Takip (Kesim Sonrasi) 01.12.2015
SentezLIVE VOGUE Kesim İşlemleri 01.12.2015
SentezLIVE VOGUE Üretim Takip (Kesim Öncesi) 26.11.2015
SentezLIVE VOGUE Tedarik Zinciri Yönetimi 25.11.2015
SentezLIVE VOGUE İhtiyaç Planlama (Aksesuar) 19.11.2015
SentezLIVE VOGUE İhtiyaç Planlama (Kumaş) 12.11.2015
SentezLIVE VOGUE on Cloud 05.11.2015
SentezLIVE VOGUE Maliyet 30.10.2015
SentezLIVE VOGUE Pazarlama ve Satış 22.10.2015
SentezLIVE VOGUE Konfeksiyon ERP 15.10.2015
SentezLIVE VOGUE Konfeksiyon Yönetim Sistemi 04.10.2014


Sentez Yazılım Ürünleri ile Tanışın !

Yoğun iş hayatından fırsat bulamıyorsanız biz sizi ofisinizde ziyaret edelim

ve sizin için neler yapabileceğimizi anlatalım…


25.5 K +

Memnun Live Kullanıcısı

Sentez Live ERP Platormu Dünya genelinde 25.500 Kullanıcı sayısı ile artarak birçok kurum tarafından tercih edilmeye başlanmıştır. Diğer erp yazılımlarına göre daha yüksek performans ve daha düşük maliyet avantajları tercih edilmesinde etken olmuştur.

Bizimle İletişime Geçin !

Sizi yerinizde ziyaret edelim.

İşletmenize en uygun çözümü sunalım.

+90 212 452 1515

Hürriyet Caddesi No:5 Şirinevler
Bahçelievler, İstanbul
Haritada Göster

Sentez Yazılım Demo Talebi Telefon 0212 452 1515
Bizimle İletişime Geçin ! Sizi yerinizde ziyaret edelim. İşletmenize en uygun çözümü sunalım.