İŞLETME DEFTERİ

   
 
 

İşletme Defteri Gelir / Gider Hareketlerinin İşlenmesi

Müşavir müşterisi olan İşletme mükellefine ait gelir / gider hareketlerini, Sentez Müşavir programında İşletme Defteri\ Gelir / Gider Hareketleri ekranı üzerinden kayıt altına almaktadır. Mükellefe ait gelir gider hareketlerinin programda kayıt altına alınması oldukça basittir. Her iki hareket tipi tek ekrandan girilmektedir. Hareket giriş ekranının sol üst köşesinde bulunan Hareket Tipi seçeneğinden işlenecek olan hareketin tipi belirlenir. Yine bu seçim işleminden sonra ekranın sağ üst köşesinde yer alan, hızlı tarih sınırlandırma seçeneği olan Tarihe Göre Sorgula alanından da aktif haldeki hareket tipine ait daha önceden işlenmiş olan kayıtların ekranda listelenmesi sağlanır. Sınırlandırmalar şu şekilde yapılabilmektedir.

Tüm Kayıtlar: Seçilen hareket tipine ait işlenmiş olan tüm kayıtları listeler.

Sadece Bugün Girilen Kayıtlar: Seçilen hareket tipine ait ve aktif sistem tarihinde bugüne ait olan kayıtları listeler.

Sadece Bu Hafta Girilen Kayıtlar: Seçilen hareket tipine ait ve aktif sistem tarihinde bu haftaya ait olan kayıtları isteler.

Sadece Bu Ay Girilen Kayıtları: Seçilen hareket tipine ait ve aktif sistem tarihinde bu aya ait olan kayıtları listeler.

 

İşletme Defteri Gelir / Gider Hareketleri İşleme Ekranı

İşletme Defteri Gider Hareketleri
İşletme defteri gider hareketleri mükellefe ait yapılmış olan gider hareketleridir. Hareket tipi gider hareketi olan kayıtlar resmi defter dökümüne yansırken defterin sol tarafında yer alan hareketlerde yer almaktadır. Gider hareketleri bölümünde yer alan alanları sırası ile tanıyalım;

Sıra: Sıra işletme defteri gider hareketlerinin işlem kayıt numarasıdır. Otomatik olarak program tarafından verilmektedir. Ancak resmi defter dökümleri sırasında hareketler rapor anında tekrar sıra numarası almaktadır. Kullanıcı daha önceden işlemiş olduğu bir hareketi iptal etse bile program en büyük işlem sıra numarası ne ise onun üzerinden devam edecektir. Örneğin gider hareketlerinde toplam 10 adet kayıt var ve kullanıcı 6. kaydı iptal ettikten sonra yeni bir kayıt işlemek istediği zaman program 11’den devam edecektir. İşletme defteri dökümlerine yansımayan bir alandır. Program defter dökümü sırasında rapor için numaralandırma işlemi yapmaktadır.

Tarih: Gider hareketinin evrak tarihi bu alana işlenir. İşletme defteri dökümlerine yansıyan bir alandır.

Belge No: Gider hareketine ait evrak numarası bu alana işlenir. İşletme defteri dökümlerine yansıyan bir alandır.

Hesap Kodu: Gider hareketlerinin hangi detay hesapla ilişkilendirileceği bu alanda belirlenmektedir. Kayıt girişi sıranda listeleme kutusundan seçilmektedir. Program listeleme sırasında arama yapıldığında yazılan değere göre kayıtları otomatik olarak filtrelemekte ve uygun olmayan kayıtları listeden kaldırmaktadır. İşletme defteri dökümlerine yansımayan bir alandır.

Hesap Adı: Gider hareketlerinin bir önceki madde de ilişkilendirilen detay hesap koduna ait isim bilgisidir. Bilgi amaçlı kullanılan bir sütundur ve üzerinde değişiklik yapılamamaktadır. İşletme defteri dökümlerine yansımayan bir alandır.

İşlem Tipi: İşlem tipi yapılan gider hareketinin türünün belirlendiği alandır. Bu sütun işletme defteri gider hareketlerinin en önemli alanlarından birisidir. Burada yapılacak seçime göre girilen değerin Hesap Özeti, KDV özeti vb. raporla yansıması değişmektedir. Gider hareketlerinin çeşitlendirilmesinde aşağıdaki işlem tipleri kullanılmaktadır. İşletme defteri dökümlerine yansımayan bir alandır.

 • 01 – Mal Alışı
 • 02 – Masraflar
 • 03 – Mal Satış İadesi
 • 04 – Kira Ödemesi
 • 05 – Muhasebeci Ödemesi
 • 06 – Ücret Ödemeleri
 • 07 – Demirbaş KDV’si
 • 08 – Demirbaş Amortismanı
 • 09 – Demirbaş Satış Zararı
 • 10 – Diğer Giderler
 • 11 – Devir Dönem Başı Stok
 • 12 – Tarım Müstahsil Tescilli
 • 13 – Tarım Müstahsil Tescilsiz
 • 14 – Hayvancılık Müstahsil Tescilli
 • 15 – Hayvancılık Müstahsil Tescilsiz

Satır Açıklaması: Satır açıklaması da yapılan gider işlemine ait belirtilmesi gereken özel bir not, açıklama vs. bir bilgi varsa tanımlaması bu alandan yapılmaktadır. Program açıklama alanına daha önceden girilmiş olan değerleri gruplayarak kullanıcının aynı açıklamayı tekrar yazmasına gerek kalmadan listelemekte ve kullanıcının bunu listeden seçebilmesini sağlamaktadır. Açıklamalara ait liste ekran, açıkken gelir / gider tipinin değişmesinde veya ekran ilk defa yüklenirken yenilenmektedir. Yani ekran açık durumdayken siz 10 adet değişik açıklama girseniz bile ekran kapanıp açılmadan veya gelir / gider tip değişikliği yapmadan girmiş olduğunuz farklı açıklamalar listeye yansımayacaktır. İşletme defteri dökümlerine yansıyan bir alandır.

Gider Tutarı: Gider tutarı gider hareketine ait brüt tutardır. İşletme defteri dökümlerine yansıyan bir alandır.

KDV %: İşlenen gider hareketine ait KDV % değeri bu alana girilmektedir. Ön değer olarak tanımlanmış olan detay hesap kartından gelmektedir. İşletme defteri dökümlerine yansımayan bir alandır.

KDV D/H: İşlenen gider hareketine ait Gider Tutarı alanına işlenen değerin KDV dahil değer mi yoksa girilen tutara KDV ilave edilecek mi seçeneği bu alanda belirlenmektedir. İşletme defteri dökümlerine yansımayan bir alandır.

Matrah: Gider tutarı alanına girilen brüt tutarın KDV’siz halidir. Kullanıcı bu alana müdahale edememektedir. Bu alan program tarafından otomatik olarak hesaplanmaktadır. İşletme defteri dökümlerine yansıyan bir alandır.

KDV Tutarı: Gider tutarı alanına girilen brüt tutar ve KDV % alanına girilen KDV oranı üzerinden hesaplanan KDV tutarına ait değerdir. Kullanıcı bu alana müdahale edememektedir. Bu alan program tarafından otomatik olarak hesaplanmaktadır. İşletme defteri dökümlerine yansıyan bir alandır.

Toplam: Gider tutarı alanına girilen brüt tutar üzerinden hesaplanan Matrah + KDV Tutarı alanlarından hesaplan rakamdır. Kullanıcı bu alana müdahale edememektedir. Bu alan program tarafından otomatik olarak hesaplanmaktadır. İşletme defteri dökümlerine yansıyan bir alandır.

 

İşletme Defteri Gelir Hareketleri
İşletme defteri gelir hareketleri mükellefe ait yapılmış olan gelir hareketleridir. Hareket tipi gelir hareketi olan kayıtlar resmi defter dökümüne yansırken defterin sağ tarafında yer alan hareketlerde yer almaktadır. Gelir hareketleri bölümünde yer alan alanları sırası ile tanıyalım;

Sıra: Sıra işletme defteri gelir hareketlerinin işlem kayıt numarasıdır. Otomatik olarak program tarafından verilmektedir. Ancak resmi defter dökümleri sırasında hareketler rapor anında tekrar sıra numarası almaktadır. Kullanıcı daha önceden işlemiş olduğu bir hareketi iptal etse bile program en büyük işlem sıra numarası ne ise onun üzerinden devam edecektir. Örneğin gelir hareketlerinde toplam 10 adet kayıt var ve kullanıcı 6. kaydı iptal ettikten sonra yeni bir kayıt işlemek istediği zaman program 11’den devam edecektir. İşletme defteri dökümlerine yansımayan bir alandır. Program defter dökümü sırasında rapor için numaralandırma işlemi yapmaktadır.

Tarih: Gelir hareketinin evrak tarihi bu alana işlenir. İşletme defteri dökümlerine yansıyan bir alandır.

Belge No: Gelir hareketine ait evrak numarası bu alana işlenir. İşletme defteri dökümlerine yansıyan bir alandır.

Hesap Kodu: Gelir hareketlerinin hangi detay hesapla ilişkilendirileceği bu alanda belirlenmektedir. Kayıt girişi sıranda listeleme kutusundan seçilmektedir. Program listeleme sırasında arama yapıldığında yazılan değere göre kayıtları otomatik olarak filtrelemekte ve uygun olmayan kayıtları listeden kaldırmaktadır. İşletme defteri dökümlerine yansımayan bir alandır.

Hesap Adı: Gelir hareketlerinin bir önceki madde de ilişkilendirilen detay hesap koduna ait isim bilgisidir. Bilgi amaçlı kullanılan bir sütundur ve üzerinde değişiklik yapılamamaktadır. İşletme defteri dökümlerine yansımayan bir alandır.

İşlem Tipi: İşlem tipi yapılan gelir hareketinin türünün belirlendiği alandır. Bu sütun işletme defteri gelir hareketlerinin en önemli alanlarından birisidir. Burada yapılacak seçime göre girilen değerin Hesap Özeti, KDV özeti vb. raporla yansıması değişmektedir. Gelir hareketlerinin çeşitlendirilmesinde aşağıdaki işlem tipleri kullanılmaktadır. İşletme defteri dökümlerine yansımayan bir alandır.

 • 01 – Peşin Mal Satışı
 • 02 – Peşin Hizmet Satışı
 • 03 – Mal Alış İadesi
 • 04 – Mal Satışı Kredili
 • 05 – Hizmet Satışı Kredili
 • 06 – İstisna
 • 07 – İade
 • 08 – Demirbaş Satışı
 • 09 – Demirbaş Satış Kârı
 • 10 – Diğer Gelirler
 • 11 – Demirbaş Satış KDV’si

Satır Açıklaması: Satır açıklaması da yapılan gelir işlemine ait belirtilmesi gereken özel bir not, açıklama vs. bir bilgi varsa tanımlaması bu alandan yapılmaktadır. Program açıklama alanına daha önceden girilmiş olan değerleri gruplayarak kullanıcının aynı açıklamayı tekrar yazmasına gerek kalmadan listelemekte ve kullanıcının bunu listeden seçebilmesini sağlamaktadır. Açıklamalara ait liste, ekran açıkken gelir / gider tipinin değişmesinde veya ekran ilk defa yüklenirken yenilenmektedir. Yani ekran açık durumdayken siz 10 adet değişik açıklama girseniz bile ekran kapanıp açılmadan veya gelir / gider tip değişikliği yapmadan girmiş olduğunuz farklı açıklamalar listeye yansımayacaktır. İşletme defteri dökümlerine yansıyan bir alandır.

Gelir Tutarı: Gelir tutarı gelir hareketine ait brüt tutardır. İşletme defteri dökümlerine yansıyan bir alandır.

KDV %: İşlenen gelir hareketine ait KDV % değeri bu alana girilmektedir. Ön değer olarak tanımlanmış olan detay hesap kartından gelmektedir. İşletme defteri dökümlerine yansımayan bir alandır.

KDV D/H: İşlenen gelir hareketine ait Gelir Tutarı alanına işlenen değerin KDV dahil değer mi yoksa girilen tutara KDV ilave edilecek mi seçeneği bu alanda belirlenmektedir. İşletme defteri dökümlerine yansımayan bir alandır.

Matrah: Gelir tutarı alanına girilen brüt tutarın KDV’siz halidir. Kullanıcı bu alana müdahale edememektedir. Bu alan program tarafından otomatik olarak hesaplanmaktadır. İşletme defteri dökümlerine yansıyan bir alandır.

KDV Tutarı: Gelir tutarı alanına girilen brüt tutar ve KDV % alanına girilen KDV oranı üzerinden hesaplanan KDV tutarına ait değerdir. Kullanıcı bu alana müdahale edememektedir. Bu alan program tarafından otomatik olarak hesaplanmaktadır. İşletme defteri dökümlerine yansıyan bir alandır.

Toplam: Gelir tutarı alanına girilen brüt tutar üzerinden hesaplanan Matrah + KDV Tutarı alanlarından hesaplan rakamdır. Kullanıcı bu alana müdahale edememektedir. Bu alan program tarafından otomatik olarak hesaplanmaktadır. İşletme defteri dökümlerine yansıyan bir alandır.