SEVKİYAT

      

                                                                                                                Ana Menü
Sevkiyat işlemlerinin gerçekleştirildiği bölümdür. Bu modülde sevkiyat planlaması yapabilir ve sevkiyat fişlerinizi detaylı olarak işleyebilirsiniz. Yapılan hareketler doğrultusunda sevkiyat irsaliyesi dökümü ve çeki listesi dökümleri alabilirsiniz. Sevkiyat tarihçesi bölümünde partiye ait sevkiyat tarihçesine ulaşabilirsiniz.

SEVKİYAT PLANLAMA
Sevkiyat planlamasının yapıldığı bölümdür.

Şekil 1 Sevkiyat Planlama Listesi

Sevkiyat Modülünde bulunan Sevkiyat Planlama Listesi seçeneği seçildiğinde ekrana gelen Filitrede yapılan kısıtlamalar doğrultusunda Sevkiyat Planlama Listesini ekrana alabilrisiniz. Liste üzerinde yer alan partilerden sevkiyat planlaması yapılacak partiler Seçim butonu veya satır üzerinde çift tıklama yapılarak seçilebilir. Seçimi yapılan satırlar Kırmızı renkte görünecektir. Hepsini Seç butonu ile liste üzerinde bulunan tüm partilerin seçimi gerçekleştirilebilir.
Temizle butonu ile liste üzerinde yapılan seçimlerin tümü iptal edilmiş olur.
Rapor butonu ile sevkiyat planlama listesinin (sadece seçili partiler) dökümünü alabilirsiniz. Döküm öncesi ekrana gelen uyarılar doğrultusunda müşteri bazında kümülatif sevkiyat planlama dağılımını döküme dahil edebilirsiniz. Seri (Top) Takip uygulaması olan işletmelerde döküm öncesi ekrana gelen uyarılar doğrultusunda Seri (Top) dağılımını (Çeki Listesi) döküme dahil edebilirsiniz.

SEVKİYAT GİRİŞİ

İşletmenin sevkiyat girişlerinin gerçekleştirildiği bölümdür.
Şekil 2  Sevkiyat

Fiş No alanına Sevkiyat irsaliyesindeki fiş numarası otomatik olarak gelir.
Tarih/Belge No
alanı Sevk İrsaliyesinin üzerinde bulunan Belge No ve Sevk Tarihinin yazıldığı alandır.
Belge No alanında verilen belge numarasına göre, program içerisinde irsaliyelerin belge numarasına göre filtrelendirilme imkanı vardır. SentezFabric Genel Parametrelerindeki Sevkiyat sekmesinde bulunan Belge No Otomatik alanında yapılan seçime göre belge numaralarının program tarafından sıralanması sağlanabilir.

Sevk Tarihi alanına müşteriye kesin olarak Sevk'in gerçekleştirileceği tarih yazılır.
Cari Hesap alanı müşteriye ait cari hesap kodunun yazıldığı alandır. F9 tuşu veya liste butonu ile ilgili cari hesap seçilir. Eğer aranılan cari hesap listede yok ise, Shift+F9 veya kart butonu ile yeni bir Cari Hesap Kartı tanımlanır.

Şekil 3  Cari Hesap Kartı

Döviz Kuru alanında döviz üzerinden işlem yapılacaksa kullanılacak döviz cinsi belirlenir.
Açıklama alanına Sevk Fişi ile ilgili istenilen açıklama bilgisi girilebilir.

Depo Parti No, Teslim Alan gibi alanlar özel alan olup , seçimliktir.Özel alan tanımları; SentezWeave Yükleme Programının Parametreler modülündeki Stok Kontrol Parametreleri alanından yapılabilir.

Stok kodu alanına ilgili stoğun program içerisinde takibinin sağlanacağı kod yazılır. F9 tuşu veya liste butonu ile stok listesi alınarak seçim yapılabilir. Eğer aranan stok listede yok ise Shift+F9 tuşu veya kayıt girişi butonu ile yeni bir Stok Kartı tanımlanabilir.
Şekil 4  Stok Kartları Listesi

Birim alanına tanıtılan stoğa ait birim yazılır. Bu bölümde üç değişik Birim alanı (Birim-1, Birim-2, Birim-3) vardır. Stok takibi ilgili raporlarda "Birim-1" alanına tanımladığımız kayıt baz alınarak sağlanır.

Stok işlemlerinin yapılacağı ikinci ve üçüncü stok birimi Birim-2 ve Birim-3 alanlarında, birim çarpan ve bölenlerine göre tanımlanır.
Birim tanımlaması yapılırken birimlerin küçükten büyüğe veya büyükten küçüğe doğru tanımlanması gibi bir zorunluluk yoktur.
Stoklar için birim tanımlaması yapılırken Birim-1 alanına, stokun asıl takibinin yapılacağı, envanter, stok ekstresi v.b. gibi stok raporlarında baz alınacak birim tanımlanmalıdır.

Örneğin, Kg,Metre ve Gr şeklinde üç birim üzerinden işlem gören bir stokun, asıl takibi Kg üzerinden yapılacak ise stok kartında yapılan tanımlamada Birim-1 alanına "Kg" birimi tanımlanmalı, sonra sırasıyla diğer birimler tanımlanmalıdır.

Birim listesindeki değerler, SentezWeave Yükleme programındaki Genel Program Parametrelerinin, Birimler bölümünden tanımlanır. 

Açıklama alanına istenilen açıklama bilgileri tanımlanır.
Parti No alanına kumaşın belirli bir partisi var ise ait olduğu parti numarası yazılır.
Miktar Brüt alanına brüt miktar yazılır.
Miktar Net alanına net miktar yazılır.
Döviz alanına döviz bazında işlem yapılıyor ise seçim butonu tıklanarak Döviz Cinsi seçimi yapılır.
Döviz Fiyatı alanına seçilen döviz cinsinden fiyatı yazılır.
Birim Fiyat alanına ilgili kumaşın fişe yansıması istenen birim fiyatı yazılır.
KDV % alanına Kdv oranı girilir.
KDV alanında Kdv türü belirlenir. (Dahil,Hariç)
Tüm düzenlemeler yapıldıktan sonra F5 tuşu veya kayıt girişi butonu ile yapılan işlemler kayıt edilir.

Sevkiyat modülünden ; sevki henüz yapılmamış partilerin listesini , sevki yapılan parti malların stok bilgilerini , miktarlarını , renk bilgilerini gösteren Sevkiyat Hareket listeleri alınabilir. Müşteri ve yapılan işlem bazında sevkiyat istatistikleri alınarak raporlar oluşturulabilir.Günlük ve kümülatif bazda sevkiyat raporları ve sevkiyatın planlama listeleri alınabilir.

F10 tuşu ile Sevkiyat Form dökümlerini alabilirsiniz.

AÇIK PARTİLER

Sevk fişi detayı kısmında açık partiler butonuna basıldığında veya mouse'un sağ tuşuna basılıp açık partiler alanı (Ctrl+F2) seçilerek ilgili cari hesaba ait sevk olacak (açık) partiler ekrana getirilir.. Şekil 5  Açık Parti Listesi

Burada sevk edilecek partiler “Enter” tuşu veya üzerine çift tıklanarak seçilir ( Renk Kırmızı olur). Aktar butonuna basılarak parti bilgilerinin sevk fişine yansıması sağlanır. Hepsi butonu ile ilgili cari hesaba ait sevki yapılacak parti malların tümü seçili duruma getirilir.Böylece Aktar butonuna basılığında tüm parti bilgilerinin sevk fişine yansıması sağlanır.Son olarak net sevk miktarı belirlenerek işlem tamamlanır.

SentezFabric Genel parametreleri sevkiyat sekmesindeki ;  Net Miktar Kontrolü alanında “Uyarı Ver” seçili ise net miktarın yazılı olmadığı satırın bulunması durumunda fişten çıkarken onay istenecektir. Parametredeki seçimin “İzin Verme” olması durumunda net miktarın yazılı olmadığı satırın bulunması durumunda fişten çıkılmasına izin verilmeyecektir.

Mouse'un sağ tuşu tıklanarak gelecek menüden Üretimi Bitenler- Son İşlem Kontrol (Ctrl+U) seçeneği seçildiği takdirde liste üzerine sadece Route'daki son işlemden çıkan partiler listeye yansır.
Mouse'un sağ tuşu tıklanarak gelecek menüden Kalite Kontrol Onayı Verilenler (Ctrl+K) seçeneği seçildiği takdirde liste üzerine sadece kalite kontrol formunda Sevk Edilebilir seçeneği işaretli olanlar yansıyacaktır.

SentezWeave parametreleri sevkiyat sekmesindeki ; Parti Kumaşları (Aksesuar) Kontrol alanında yapılan seçim doğrultusunda partinin tüm satırlarının birlikte sevk edilmesi sağlanır.

DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ                                                                                Ana Menü
SentezWeave Terbiye Takip Programının Sevkiyat modülündeki Sevkiyat Girişi bölümü seçilir. 
Fiş No alanında iken F9 tuşu veya liste butonu ile ekrana ilk olarak stok filtresi gelir.Uygun aralık seçildikten sonra ekrana gelen stok fişleri listesinden ilgili sevkiyat irsaliyesi seçilir. sevkiyat irsaliyesi üzerinde gerekli değişiklikler yapıldıktan sonra F5 tuşu veya kayıt girişi butonu ile kayıt edilir.

İPTAL İŞLEMLERİ
İptal işleminde ; eğer stok bilgileri iptal edilecek ise iptali yapılacak stok üzerine gelinir. İptal butonu veya F6 tuşuna basılarak gelen "Gerçekten Silmek İstiyor musunuz?" mesajına Evet yanıtı verilerek stok bilgileri (fiş satırı) silinebilir.Fişin tamamı silinecek ise aynı işlemler (Fiş No, Tarih, Cari hesap gibi.) alanlarının birinde iken yapılmalıdır.

BARKOD GİRİŞİ

Mouse'un sağ tuşunu tıklayarak açılan menüden barkod girişi alanı veya Ctrl+B tuşlarını ile ilgili kayıda barkod girişi yapılabilir. Bu alanda Barkodlu Mal Takip Kartı üzerindeki parti barkodunu okutarak sevkiyat işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca Seri (Top) Takibi uygulaması olan işletmelerde seri barkodu okutarak sevkiyat işlemini gerçekleştirebilir ve Çeki Listesi hazırlayabilirsiniz.

SERİ (TOP) HAREKETLERİ
Mouse'un sağ tuşuna tıklatılarak açılan menüden Seri (Top) Hareketleri (Ctrl+S) seçeneği seçilerek Stok Fişine açılan pencere üzerinde stok fiş satırına ait Serilerin (Top) takibi sağlanabilir.

Mouse'un sağ tuşuna tıklatılarak açılan menüden Seri (Top) Aktarma (Ctrl+A) seçeneği seçilerek ekrana alınan Parti Seri Bilgileri formundan istenilen serilerin seçimi yapılıp aktar butonuna basarak serilerin stok fişine yansıması sağlanabilir.

EKSTRE İŞLEMİ

Form üzerinde ilgili Cari Hesaba veya ilgili Stok'a göre hesap ekstresi alınabilir.Bu işlem için ekstresi alınacak bilgi üzerine gelinir.Ekstre butonu veya Shift+F4  tuşlarına basılarak hesaba ait ekstre bilgileri ekrana getirilir. Örnekte ; M-003 nolu Cari Hesab'a ait hesap ekstresi alınmıştır. Şekil 6  Cari Hesap Ekstresi

FİRE FİŞİ

Gerek görüldüğünde ilgili fişe ait fire fişi kesilebilir.
Şekil 7  Fire Fişi

Bu işlemi Ctrl+F tuşları veya mouse'un sağ tuşu tıklanarak fire fişi kes alanı seçilerek yapabilirsiniz.İşlem sonunda ekrana fire fişinin kesildiğine dair bir uyarı mesajı gelir.

SEVKİYAT ROUTE İŞLEM DETAYLARI                                                           Ana Menü

Route işlem detaylarını görmek için Ctrl+I tuşları veya mouse'un sağ tuşuna basılarak açılan menüden Sevkiyat Route İşlem Detayı alanı seçilmelidir.Stoklar üzerinde gezinerek her stoğa uygulanan route bilgilerini tek bir tabloda görebilirsiniz.


Şekil 8  Uygulanacak İşlemler (Sevkiyat)

Bu Form üzerinde mouse'un sağ tuşu tıklatılarak İşlem Fiyatlarını Göster seçeneği seçilerek işlem fiyatlarının form üzerine gelmesi sağlanır.


PARTİ-SEVKİYAT TARİHÇESİ
Sevkiyat modülünde bulunan Parti-Sevkiyat Tarihçesi seçeneği seçilerek ekrana gelen form üzerinde partiye ait sevkiyat tarihçesine ulaşabilirsiniz.

Şekil 9 Parti - Sevkiyat Tarihçesi Formu

Parti No alanına tarihçe bilgisi istenilen parti numarası yazılır.
Tarihçe Bilgisi alanında yapılan seçim doğrultusunda parti sevkiyat bilgilerinin, stok fişi veya tahsis bilgileri üzerinden gelmesi sağlanır.


Seri (Top) Uygulaması olan işletmelerde form üzerine gelecek olan Seri Dağılımı seçeneğinin seçilmesi durumunda partiye ait Seri (Top) bilgilerinin (Çeki Listesi) ekrana gelmesi sağlanır. Form butonuna basarak Parti - Sevkiyat Tarihçe formu dökümünü alabilirsiniz.