Rezervasyon

Rezervasyon modülünde kişi bazında gelen müşteriler için Münferit Rezervasyon Kartı, grup bazında müşteriler için Grup Rezervasyon Kartı açılır. Rezervasyon Listesi ekranından Rezervasyonlu Check- In işlemi gerçekleştirilir. Oda blokajı yapılıp kaldırılabilir. Ayrıca bu bölümde internet üzerinden rezervasyonunu kendisi yapan müşterilerin takibi yapılıp, rezervasyon kesinlik kazandığında rezervasyon listesine alınıp daha sonra Check-In işlemleri gerçekleştirilebilir.

Münferit Rezervasyon


Şekil 1   Münferit Rezervasyon Kartı

İsim  alanında rezervasyonu veren  Misafirin  İsmi ve Soyadı girilir.  Misafir isimlerinin listesini alabilmek için  F7 tuşu yada Liste düğmesi tıklanır. Misafir Kart Filtresi ekrana gelir. Filtreleme yapıldıktan sonra ekrana Misafir Listesi gelir. Burada seçim düğmesi tıklanarak Misafir ismi seçilerek Münferit Rezervasyon Kartı ekranındaki İsim alanına aktarılır.  Misafir kartı daha önce tanımlanmamış ise  F4 tuşu yada Kart düğmesi tıklanarak yeni bir Misafir Kartı açılır yada yeni misafirin adı soyadı İsim alanına girilerek  Enter tuşuna basılır. Ekrana “Bu isimde bir misafir kartına rastlanamadı. Yeni Kart açmak istiyor musunuz?” sorusu gelir. Bu soruya cevap “EVET” olursa Misafir Kartı açılır. Misafir Kartına istenilen bilgiler girilip kaydedilir. Check-in işleminden sonra rezervasyonda girilmiş olan bu bilgiler Check-in Kartına aktarılır.
Acenta  alanında kişiye ait olan acenta seçilip acenta ön değerleri atanır. Acenta düğmesi işaretlenmemiş ise acenta ile ilgili seçim yapma izni verilmez. Acenta düğmesi işaretlenmiş ise acenta seçimi yapılır.
Geliş Tarihi  alanına  işlem tarihi ve saati otomatik olarak gelir. İsteğe bağlı olarak tarih bilgisi değiştirilebilir.
Cut Off alanına Geliş Tarihinden İptal Deadline süresinin çıkarılması ile  elde edilen tarih, otomatik olarak gelir ve değiştirilemez. Müşteri yada Acenta tarafından otel yetkililerine rezervasyon kesinliği hakkında Cut Off tarihine kadar gerekli bildirim yapılır.
Geceleme alanına misafirin kaç gün konaklama yapacağı yazılır. Bu alana girilen değer otomatik olarak Ayrılış Tarihini etkiler.
Ayrılış Tarihi alanına Geceleme alanında yazılmış olan gün sayısına göre, misafirin otelden ayrılış tarihi  otomatik olarak gelir. İstenilirse geceleme sayısı yazılmadan ayrılış tarihi bu alana yazılır ve geceleme sayısı böylece program tarafından  otomatik olarak  hesaplanıp ilgili alana gelmiş olur.
Misafir Sayısı  alanında  Büyük, Çocuk, Bebek olmak üzere  misafir sayıları girilir.
Rezervasyon Tipi  alanında Kesin, Opsiyonlu, Waiting List, İptal, Turnaway  olmak üzere yapılan rezervasyon şekli seçim düğmesi  tıklanarak seçilir.

Rezervasyon tipi Opsiyonlu seçildiğinde “Opsiyon Bilgileri” alanında ;
Opsiyon Tarih / Saati alanına Opsiyon tanınan tarih ve saat yazılır.
Opsiyon Açıklaması  alanına tanımlanan opsiyon ile ilgili yapılmak istenen açıklama yazılır.
Rezervasyon Opsiyonlu seçilmediğinde program bu alana bilgi giriş izni vermez.
Rezervasyon tipi İptal seçildiğinde, “İptal Açıklaması” alanına; İptalin sebebi ile ilgili açıklama yazılır.
Rezervasyon İptal seçilmediğinde program bu alana bilgi giriş izni vermez.
Oda sayıları
 alanında  Sentez Delux Parametreler bölümünde tanımlanmış olan oda tiplerine göre (örneğin Single Bed (SB), French Bed (FB), Double Bed (DB), Trible Bed (TB), Suite (SU) gibi ) rezerve edilecek oda adetleri girilir.

Münferit Rezervasyon Kartı Mali Bilgiler Penceresi


Şekil 2   Münferit Rezervasyon Kartı / Mali Bilgiler

Pansiyon Tipi alanında  Sentez Delux Yükleme Programı / Ön Büro Parametreleri bölümünde tanımlanmış olan Pansiyon tiplerine göre (örneğin Tam Pansiyon (TP), Yarım Pansiyon(YP), Oda Kahvaltı (OK) gibi ) istenilen Pansiyon Tipi seçilir.
Ana Folyo  alanına  Rezervasyonu yapılan misafirin veya kuruluşun önceden tanımlanmış bir ana Folyo Kartı var ise bu alanda Liste düğmesi tıklanarak ekrana gelen Folyo Kartı Listesi üzerinden ilgili folyonun seçimi yapılır. Yeni bir folyo açılmak isteniyorsa Kart düğmesi tıklanarak Folyo Kartı tanımlanır.
Ekstra Folyo alanında  Rezervasyonu yapılan misafir veya kuruluşun önceden tanımlanmış bir ekstra Folyo Kartı var ise bu alanda Liste  düğmesi tıklanarak ekrana gelen folyo kartı listesi üzerinden ilgili folyonun seçimi yapılabilir veya yeni ekstra Folyo Kartı  açmak için Kart  düğmesi tıklanır.

NOT: Ana folyo ve Ekstra folyo açılmaması halinde check-in esnasında program tarafından folyolar otomatik olarak açılır.

Depozit, Tarihi alanına rezervasyon esnasında nakit  ödeme yapılacak ise ödeme tutarı  ve depozitin ödeme tarihi yazılır.
Döviz Cinsi alanında yapılan rezervasyon fiyatı ile ilgili döviz cinsi seçim penceresi  tıklanarak listeden seçilebilir. Ekrana yansıyacak olan bu bilgiler parametrik olmaktadır. İsteğe göre istenilen döviz cinsleri programa eklenebilir.
Döviz Kuru alanında Günlük Döviz Kurları girildiği takdirde  seçilen döviz cinsinin ilgili tarihteki kuru otomatik olarak gelir. İsteğe bağlı olarak farklı bir döviz kuru da girilebilir. Günün döviz kuru işlenmediği takdirde, son girilen döviz kuru bu alana otomatik olarak gelir.
Fiyat Tablosu alanında misafir veya kuruluşların konaklamalarına ilişkin tanımlanan fiyat tablolarının, tablo numarası yazılır. Bu  alanda tanımlanmış olan Acenta Fiyat Tablolarının listesini almak için Liste düğmesi tıklanarak gelen listeden fiyat tablosu seçimi yapılır. Eğer aranılan  fiyat tablosu listede yok ise Kart düğmesi tıklanarak  yeni fiyat tablosu açılır. 

NOT:
Fiyat tablo numarası belirtilmediği takdirde, var ise acenta fiyat tanımı baz alınarak fiyat hesaplanır.

Fiyat Tipi  alanında konaklayan misafirin, konakladığı süre boyunca, fiyat değişikliklerinden etkilenip
etkilenmediği "Sabit" yada "Değişken"  olarak belirlenir.
“Sabit” seçildiğinde ; konaklama süresince pansiyon ücreti değişmez.
“Değişken” seçildiğinde ; pansiyon ücreti konaklama süresince yapılan fiyat değişikliklerine göre değişir.

Şimdi bir örnekle sabit ve değişken özelliklerini inceleyelim. DURU Turizm için fiyat tanımı hazırlanmış olsun. 

Geçerlilik tarihi 01/07/2000 - 30/07/2000 olsun.
01/07/2000*15/07/2000 => 60$
15/07/2000*31/07/2000 => 90$ olsun.

Sabit seçeneği seçildiği takdirde müşterinin otelinize girdiği tarihten itibaren geçerli olan ücret baz alınır ve çıkışına kadar aynı ücret ile işlem görür. Örnek olarak müşterinizin 01/07/2000’de otelinize gelmiş olsun eğer 31/07/2000’e kadar bile kalacaksa 60$ üzerinden ücretlendirilecektir.
Değişken seçeneği seçildiği takdirde müşterinin otele girdiği tarihteki fiyat tanımı program tarafından işlem görecek, diğer tarihteki fiyat tanımına kadar aynı şekilde ücretlenecek ve 2.fiyat tanımına rastlayan tarihte o fiyat tanımını alacaktır.
Örnek olarak müşteri 13/07/2000’de otelinize girmiş olsun.13/07/2000-14/07/2000 geceleri ücret 60$, 15/07/2000 gecesi ise 90$’dan işlem görecektir.

Kur Tipi alanında Döviz kurunun sabit veya değişken olması, fiyat tipinin değişken olması ve fiyatın döviz cinsinden tanımlanması ile aktif hale gelir. Kur Tipi'nin sabit veya değişken olacağı listeden tanımlanır.
“Sabit” seçildiğinde ; Konaklama süresince meydana gelen kur değişikliklerinden etkilenilmez.
“Değişken” seçildiğinde ; Kur değişikliklerinden etkilenilir, bunun için döviz kurlarının günlük olarak işlenmesi gerekir.
İskontolar  alanında birinci alana acenta kartında tanımlanmış olan iskonto, ikinci iskonto alanına ise; bu iskonto üzerinden de yapılacak iskonto oranı yazılır.
Sabit Gelirler alanına SentezDeLux Programı / Sabit Gelir Tanımları bölümünde tanımlanmış olan kod numaraları  yazılır. Tanıtılmış olan bu sabit gelir tanımları Rezervasyon ve Check-In kartına yazıldığı takdirde gün sonu işlemi yapıldıktan sonra otomatik olarak folyoya işlenir.
Tanımlanmış olan Münferit Rezervasyon Kartını kayıt etmek için F5 tuşu yada Kayıt  düğmesi, Rezervasyon Belgesi yazdırmak için Yazdır düğmesi, iptal etmek için ilgili kartı ekrana alıp F6 tuşu yada İptal düğmesi tıklanır.

Münferit Rezervasyon Kartı Genel Bilgiler Penceresi


Şekil 3 Münferit Rezervasyon Kartı / Genel Bilgiler

Açıklama alanına rezervasyon ile ilgili açıklama yazılır ve bilgi amaçlı olarak kullanılır.
Milliyet alanına gelen kişilerin milliyetini takip edebilmek için listeden seçim yapılır. Bu alanda bulunan milliyetlere ekleme veya azaltma yapmak mümkündür. Bu işlem için Kartlar modülünde bulunan Milliyet Kartları bölümüne geçiş yapılır. İstenilen Milliyet Kodu bu alanda belirtildikten sonra kayıt edilir ve bu işlemden sonra açılmış olan bu Milliyet Kartı gerekli yerlere yansır.
Market alanı  otele gelmiş olan müşterilerin ne amaçlı geldiklerini tespit etmek için kullanılır. Market kartlarında açılmış olan bu alan sayesinde otele hangi kişilerin iş amaçlı, hangi kişilerin turistik amaçlı, hangi kişilerin seyahat ve daha birçok değişik amaç için geldikleri tespit edilebilir. Tespit edilen bu bilgiler; istenilen tarih ve dönemde Raporlar bölümü altında bulunan İstatistikler ve onun alt menüsü olan Market İstatistiği bölümünden rahatça incelenebilir. Market Kartları;  Kartlar bölümünde bulunan Market Kartları bölümünden açılır. Bu alanda istenilen Market açıklama bölümüne yazıldıktan sonra Kayıt edilerek programa eklenmesi sağlanır.
Kaynak  alanına otele gelme sebebi gibi opsiyonel olarak değişecek olan özellikler yazılır.
Özel Kod-1-2-3  alanlarına yazılan bilgiler sayesinde girilen kayıtlar, filtre bölümünde  daha çabuk ve seri bir biçimde bulunabilir. Örnek olarak otele kabul edilmiş bir grup, özel kod alanına  kendi grup ismi verilerek kaydedilirse karşımıza çıkan her filtrede özel kod alanına yazılmış olan  grup adını girerek o grubu bulmak zaman ve hız kazanılmasında yardımcı olur.
Rezervasyon alanına  Rezervasyon yapılmış olan tarih gelir.
Gönderme alanına Rezervasyonun otele gönderildiği tarih aktarılır.
Kayıt için F5 tuşu yada Kayıt düğmesi tıklanır.

Grup Rezervasyon

Grup Rezervasyon Kartı;  grup bazında  acenta aracılığı ile  gelen misafirler için açılır.Sekil 4 Grup Rezervasyon Kartı

Acenta alanı sayesinde gruba  ait olan acenta seçilir ve acenta ön değerleri atanır. Acenta düğmesi işaretlenmemiş ise acenta ile ilgili seçim yapma izni verilmez.
İsim  alanında rezervasyonu veren  Misafirin  İsmi ve Soyadı girilir.  Misafir isminin girilmesi  için  F7 tuşu yada Liste düğmesi tıklanır. Misafir Kart Filtresi ekrana gelir. Filtreleme yapıldıktan sonra ekrana Misafir Listesi gelir. Burada Misafir ismi seçilip Grup Rezervasyon Kartı bölümündeki İsim alanına aktarılır.  Misafir kartı daha önce tanımlanmamış ise  F4 tuşu yada Kart düğmesi tıklanarak yeni bir Misafir Kartı açılır yada yeni misafirin adı soyadı İsim alanına girilerek  Enter tuşuna basılır. Ekrana “Bu isimde bir misafir kartına rastlanamadı. Yeni Kart açmak istiyor musunuz?” sorusu gelir. Bu soruya cevap “EVET” olursa Misafir Kartı açılır. Misafir Kartına tüm bilgiler girilip kaydedilebilir. Check-In işleminden sonra rezervasyonda girilmiş olan bu bilgiler Check-in Kartına aktarılır.

Not: Otelinizde grup rezervasyonlar  hızlı bir şekilde işlenmek istenirse Sentez Delux Yükleme Programı / Ön Büro Parametreleri bölümüne girilip Hızlı Rezervasyon alanında "Evet" seçilir. Grup Rezervasyon ekranı bu sayede açılışta daha farklı gelir. Hızlı rezervasyonda bir oda tipine(Örneğin Triple Bed oda tipine) göre 1 Kişilik , 2 Kişilik, 3 Kişilik vb.. gibi odalardan kaçar tane rezerve edileceği belirtilir. Detaylar daha sonra işlenebilir.


Şekil 5  Hızlı Grup Rezervasyon Kartı

Kayıt için F5 tuşu yada Kayıt düğmesi tıklanır.

Grup Rezervasyon Kartı Konaklama Penceresi


Şekil 6  Grup Rezervasyon Kartı / Konaklama

Geliş Tarihi alanına işlem tarihi ve saati otomatik olarak gelir.
Cut Off alanına Geliş Tarihi'nden İptal Deadline süresinin çıkarılması ile  elde edilen tarih, otomatik olarak gelir ve değiştirilemez. Otel yetkililerine de yapılan rezervasyon kesinliği hakkında müşteri yada acenta tarafından Cut Off tarihine kadar gerekli bildirim yapılır.
Geceleme  alanına misafirin kaç gün konaklama yapacağı yazılır. Bu alana yazılan gün sayısı ayrılış tarihini otomatik olarak etkiler.
Ayrılış Tarihi  alanına Geceleme alanında tanımlanmış olan  gün sayısına göre, misafirin otelden ayrılış tarihi otomatik olarak gelir. İstenilirse Geceleme sayısı yazılmadan ayrılış tarihi yazılır ve geceleme sayısı program tarafından otomatik olarak hesaplatılıp Geceleme alanına aktarılır.
Misafir Sayısı  alanında  Büyük, Çocuk, Bebek olmak üzere  3 kategoride misafirlerin sayıları girilir.

Grup Rezervasyon Kartı Mali Bilgiler Penceresi


Şekil 7  Grup Rezervasyon Kartı / Mali Bilgiler

Pansiyon Tipi  alanında yapılan rezervasyonun pansiyon tipi seçim düğmesi tıklanarak listeden belirlenir.(OK, TP, YP, vb. ) Pansiyon tipleri parametrik olup, otelinize bağlı olarak Sentez Delux Yükleme Programı / Ön Büro Parametreleri kısmından tanımlanır.
Ana Folyo  alanında  rezervasyonu yapılan misafirin veya kuruluşun önceden tanımlanmış bir ana Folyo Kartı var ise Liste düğmesi tıklanarak ekrana gelen Folyo Kartı Listesi üzerinden ilgili folyonun seçimi yapılır. Eğer böyle bir folyo yok ve o an açılması gerekiyorsa Karttan çıkmak yerine alan üzerinde iken Kart düğmesi tıklanarak folyo açılır.
Ekstra Folyo  alanında rezervasyonu yapılan misafir veya kuruluşun önceden tanımlanmış bir ekstra Folyo Kartı var ise Liste düğmesi  tıklanarak ekrana gelen folyo kartı listesi üzerinden ilgili folyonun seçimi yapılabilir veya yeni  Ekstra Folyo Kartı  açmak için Kart düğmesi tıklanır.
NOT: Ana folyo ve Ekstra folyo açılmaması halinde check-in esnasında program tarafından folyolar otomatik olarak açılır. Folyoların kendiliğinden otomatik olarak açılması program açısından daha sağlıklıdır.
Döviz Cinsi  alanında yapılan rezervasyon fiyatı ile ilgili döviz cinsi seçim düğmesi tıklanarak listeden seçilebilir. Ekrana yansıyacak olan bu bilgiler parametrik olduğundan istenilen döviz cinsleri programa eklenebilir.
Döviz Kuru alanında  Günlük olarak döviz kurları girildiği takdirde bu alanda seçilen döviz cinsinin ilgili tarihteki kuru otomatik olarak gelir. İsteğe bağlı olarak farklı bir döviz kuru da girilebilir. Günün döviz kuru işlenmediği takdirde, son girilen döviz kuru bu alana otomatik olarak gelir.
Free Oranı  alanına yazılmış oran sayesinde rezerve edilmiş olan odalardan kaç tanesinin free(ücretsiz) olacağı belirlenir.
Fiyat Tablosu  alanına misafir veya kuruluşların konaklamalarına ilişkin tanımlanan fiyat tablolarının, tablo numarası yazılır. Bu  alanda tanımlanmış olan Acenta Fiyat Tablolarının listesini almak için Liste düğmesi tıklanır ve gelen listeden seçim yapılır. Eğer aranılan fiyat tablosu listede yok ise Kart düğmesi tıklanarak  yeni bir fiyat tablosu açılır.
NOT: Fiyat tablo numarası belirtilmediği takdirde, var ise acenta fiyat tanımı baz alınarak fiyat hesaplanır.
Fiyat Tipi  alanına Konaklayan misafirin, konakladığı süre boyunca, fiyat değişikliklerinden etkilenip etkilenmeyeceği seçim düğmesi tıklanarak listeden "Sabit" ve "Değişken" olarak belirlenebilir.
“Sabit” seçildiğinde ; Konaklama süresince pansiyon ücreti değişmez
“Değişken” seçildiğinde ; Konaklama süresince yapılan fiyat değişikliklerinden pansiyon ücreti etkilenir.


Şimdi bir örnekle sabit ve değişken özelliklerini inceleyelim. DURU Turizm için fiyat tanımı hazırlanmış olsun. 

Geçerlilik tarihi 01/07/2000 - 30/07/2000 olsun.
01/07/2000*15/07/2000 => 60$
15/07/2000*31/07/2000 => 90$ olsun.

Sabit seçeneği seçildiği takdirde müşterinin otelinize girdiği tarihten itibaren geçerli olan ücret baz alınır  ve çıkışına kadar aynı ücret ile işlem görür. Örnek olarak müşteriniz 01/07/2000’de otelinize gelmiş olsun  eğer 31/07/2000’e kadar bile kalacaksa 60$ üzerinden ücret işlenecektir.
Değişken seçeneği seçildiği takdirde müşterinin otele girdiği tarihteki fiyat tanımı program tarafından  işlem görecek, diğer tarihteki fiyat tanımına kadar aynı şekilde ücretlenecek ve 2.fiyat tanımına rastlayan  tarihte o fiyat tanımını alacaktır. Örnek olarak müşteri 13/07/2000’de otelinize girmiş olsun.13/07/2000-14/07/2000 geceleri ücret 60$, 15/07/2000 gecesi ise 90$’dan işlem görecektir.


Kur Tipi alanında kur tipinin sabit ve değişken olacağı listeden seçilir.
“Sabit”  seçildiğinde ; kur tipi konaklama süresince meydana gelen kur değişikliklerinden etkilenmez
“Değişken” seçildiğinde ; kur tipi kur değişikliklerinden etkilenir, bunun için döviz kurlarının günlük olarak işlenmesi gerekir.
İskontolar alanında birinci alana acenta kartında tanımlanmış olan iskonto, ikinci  alana ise; bu iskonto üzerinden  yapılacak iskonto oranı yazılır.
Sabit Gelirler alanına SentezDelux Programı / Sabit Gelir Tanımları bölümünde tanımlanmış olan gelirlerin kod numaraları yazılır. Tanıtılmış olan bu sabit gelir tanımları Rezervasyon ve Check-In kartına yazıldığı takdirde gün sonu işlemi yapıldıktan sonra otomatik olarak folyoya işlenir.
Ödeme Açıklaması alanına Rezervasyon ile ilgili olarak ödeme açıklaması  yazılır. Böylece kişiye ait olan ödeme açıklaması takip edilebilir.

Grup Rezervasyon Kartı Rezervasyon Penceresi


Şekil 8   Grup Rezervasyon Kartı / Rezervasyon

Rezervasyon Tipi alanında yapılan rezervasyon şekli liste üzerinden belirlenebilir.( Kesin, Opsiyonlu, Waiting List, İptal, Turnaway )     
Rezervasyon tipi “Opsiyonlu” seçildiğinde " Opsiyon Bilgileri " alanında ;
Opsiyon Tarih / Saati alanına Opsiyon tanınan tarih ve saat yazılır.
Opsiyon Açıklaması alanına tanımlanan opsiyon ile ilgili yapılmak istenen açıklama  yazılır.
Rezervasyon Opsiyonlu seçilmediğinde program bu alana bilgi giriş izni vermez.
Rezervasyon tipi "İptal" seçildiğinde, “İptal Açıklaması” alanına; İptalin sebebi ile ilgili açıklama yazılır. Rezervasyon İptal seçilmediğinde program bu alana bilgi giriş izni vermez.
 

NOT: Kayıt edilmiş olan rezervasyon İptal edileceği zaman Rezervasyon Listesinden seçildikten sonra Rezervasyon Kartı ekrana taşınır ve İptal seçeneği seçilerek Kayıt edilir. Böylelikle istenilen  tarihe ait olan İptal rezervasyonlarını görmek mümkün olur. 
Eğer Kayıt düğmesinun yanında bulunan İptal düğmesi tıklanır ise ve "Gerçekten silmek istiyor musunuz?" şeklinde karşınıza çıkan soruya "Evet" cevabı verilirse Rezervasyon tamamen programınızdan silinmiş olduğundan bir daha bu kayıta ulaşmanız mümkün olmaz.

Grup Rezervasyon Kartı Genel Bilgiler  Penceresi


Şekil 9   Grup Rezervasyon Kartı / Genel Bilgiler

Grup Kodu alanında yazılmış olan kod sayesinde Rezervasyon Listesi bölümünde aranılan Rezervasyon Kartı, liste üzerinde Grup Kodu yazılarak bulunur. Böylelikle bu grup koduna ait olan rezervasyonların karşınıza kolayca gelmesi sağlanır.
Açıklama alanına  kişiye ait olan genel istekler yada özelikler yazılır.
Milliyeti alanında misafirin milliyeti liste üzerinden seçilir.
Market  alanında varsa market bilgisi liste üzerinden seçilir. .
Kaynak alanında müşterinin oteli nasıl öğrenip ulaştığı bilgi olarak girilir. (Tavsiye, reklam vb.. gibi)
Özel Kodlar alanlarında Rezervasyon kartına ilişkin özel kod tanımlamaları yapılabilir.
Kontenjan Harici alanında acentaya ait kontenjan haricinde müşteri kabulü olup olmayacağı belirlenir.
Rezervasyon Tarihi  alanında Check-In yapılacak  ve aksiyon için geçerli olacak olan rezervasyonların geçerlilik tarih aralığı bulunur.
Gönderme Tarihi alanına rezervasyonun otele gönderildiği tarih bulunur.


Rezervasyon Listesi
Bu bölümde; Rezervasyon Kartı bölümünden girilen rezervasyonların listesi alınır. Rezervasyon Listesi seçildiğinde ilk olarak karşınıza Rezervasyon Filtresi gelir.Filtreler her liste alımında ve raporlama öncesinde ekrana gelirler. Bu filtrelerin amacı istenilen bilgilere tam ve rahat ulaşılmasını sağlamaktır.Filtreleri kullanırken; sol taraf başlangıç, sağ taraf bitiş mantığı olarak düşünülmüştür.
Örnek olarak “Acenta Kodu”  alanında iken her iki tarafa DURU yazılırsa, sadece acenta kodu DURU olan acenta aracılığı ile yapılmış olan rezervasyonlar ekrana gelir.


Şekil 10   Rezervasyon Listesi

Rezervasyon alanında yapılmış olan rezervasyona ait rezervasyon numarası gözükür.
Acenta  alanına kişiye yada gruplara ait olan  acenta  kodu gelir.
Misafir Adı alanında kişinin ismi görünür.
Geliş Tarihi alanında misafir rezervasyonuna ait olan geliş tarihi görünür.
Ayrılış Tarihi alanına misafir rezervasyonuna ait olan ayrılış tarihi gelir
Oda alanında rezerve edilmiş olan oda sayısı  görünür.
Kişi alanına misafir rezervasyonuna ait olan kişi sayısı gelir.
Rezervasyon Listesi üzerinden mouse ile sağ tıklanarak yada Detay düğmesi ile gelen menüden istenilen seçimler yapılabilir.


Şekil 11  Rezervasyon Listesi

Oda Listesi seçildiğinde yada F2 tuşu tıklandığında rezervasyona ait olan odalar gözükür ve oda blokajları var ise ekrana yansır.


Şekil 12  Rezervasyon Oda Listesi

Rezervasyon Formu ;  Rezervasyon Formu tıklanarak yada SHIFT+F2 tuşları kullanılarak alınabilir.
Acenta Faturası ; Acenta Faturası seçilerek yada  SHIFT+F3 tuşu kullanılarak acentaya ait olan Acenta Faturası ekrana yada yazıcıya gönderilir.
Rezervasyon Formu ; gelen menüden Rezervasyon Formu seçilerek yada  F4 tuşu kullanılarak Rezervasyona ait olan rezervasyon kartı ekrana alınır.
Check-in seçeneği seçilerek yada SHIFT+F4 tuşlarına basılarak  o rezervasyon kartına ait olan tüm odalar Check-In olmuş olur. İstenilirse rezervasyon oda listesi üzerinden de ayrı ayrı check -in yapma yöntemi de kullanılabilir.
Ana Folyo Bilgisi ;  kişiye ait olan ana folyo bilgisi; Ana Folyo bilgisi tıklanarak  yada  F6 tuşuna basılarak görülür.
Ekstra Folyo Bilgisi ;  kişiye ait olan Ekstra Folyo Bilgisi tıklanarak yada  SHIFT+F6 tuşlarına  basılarak görülür.
Ekstra Folyo Bakiyeleri ; odalara ait olan Ekstra Folyo Bakiyeleri seçimi yapılarak görülebilir.
Rezervasyon Slip Basımı ; seçimi ile Rezervasyona ait slip basımı yapmak mümkündür.
Rezervasyon Seç ; seçildiği takdirde istenilen rezervasyonlar seçilerek acentaların  acenta faturası alması sağlanır. Seçim yapıldıktan sonra sağ tıklama ile Acenta Faturası 
(SHIFT + F3)
tıklanarak gelen seçeneklerden Ekrana, Yazıcıya vb.. gibi seçeneklerden biri seçilerek fatura dökümü alınır.(CTRL+S)
Rezervasyon Hepsini Seç ; seçeneği tıklanarak yada CTRL+A tışları kullanılarak tüm rezervasyonların pratik bir biçimde seçilip daha sonra  Acenta Faturası(Shift + F3) dökümünün alınması sağlanır.
Ekran Öndeğerleri ; seçilirse rezervasyon listesi üzerinde yapılmış olan değişiklikler iptal edilip ilk haline döner. (SHIFT+F10)

Oda Blokajı Yapmak
İlgili olan rezervasyon, rezervasyon listesi üzerinde bulunduktan sonra mouse' ile sağ tıklama yapılarak yada Detay düğmesina basılarak Oda Listesi seçeneği seçilir. Açılan pencerede blokaj yapılacak olan oda bulunur. Üzerinde tekrar mouse ile sağ taraf tıklanır ve Boş odalar penceresinin açılması sağlanır. Boş odalar penceresi rezervasyon yapılan tarihte mevcut olan satılabilir odaları listeler. Blokaj yapılacak olan oda iki kere tıklanarak seçim yapılır ve oda blokajı gerçekleştirilir. Böylece odanın bir müşteri tarafından rezerve edilmiş olduğu belirtilir.

Oda Blokajını Kaldırmak
Odanın blokajını kaldırmak için yine Oda Listesi üzerinde iken mouse ile sağ tıklama yapılarak yada Detay düğmesi tıklanarak gelen liste üzerinden Oda Blokajını Kaldır seçeneği seçilir. Böylece oda Boş konumuna geçmiş olur.


Rezervasyon Değişiklik ve İptal
Rezervasyon listesi üzerine gelinir. Rezervasyon Listesinde  sağ tıklama yapılarak yada Detay düğmesi tıklanarak açılan liste üzerinden Oda Listesi (F2) seçilir. Ekrana Rezervasyon Oda Listesi gelir.
Rezervasyon Oda Listesi üzerinde iken hangi oda ile ilgili işlem yapılmak isteniyorsa o oda üzerinde durulur. Mouse ile sağ tıklama yapılarak yada Detay düğmesi tıklanarak  Oda Bilgisi (F4) seçilir. Ekrana Rezervasyon Oda Kartı gelir.Şekil 13   Rezervasyon Oda Kartı

Rezervasyon Oda Kartı'nda Değişiklik yapılmak isteniyorsa istenilen alanlar üzerine gidilerek değişiklikler yapılır ve Kayıt düğmesi yada F5 tuşu ile yeni bilgiler kayıt edilir.
Rezervasyon Oda Kartı tamamen silinecek ise (-)İptal düğmesi tıklanarak yada F6 tuşu ile Kart silinir. Eğer odaya Check - In işlemi yapılmışsa rezervasyon kartı silinemez. " Bu kaydı silemezsiniz. Önce Check - In İşlemini geri almalısınız" mesajı uyarı olarak ekrana gelir. Ayrıca Geri Al Check - In İşlemi de işlem tarihinden farklı bir tarihte geri alınamaz. İşlem tarihi geçmiş ise Check - In işlemi geri alınamaz.
Rezervasyon silmek yerine rezervasyonun iptal olarak görülmesi istenirse Rezervasyon Tipi alanında "İptal" opsiyonu seçilir. 

Rezervasyonlu Check - In 
Rezervasyon Listesi açılır. İşlem tarihinde iken ve Check - In işlemi yapılması gereken kayıdın üzerinde durulup mouse ile sağ taraf yada Detay düğmesi tıklanarak açılan listeden Check - In (Shift + F4) seçimi yapılır.


Şekil 14   Rezervasyon Listesi / Check - In 

Ekrana "Check - In Başlatılsın mı?" sorusu gelir. Bu soruya cevap "Evet" olursa Check- In işlemine başlanır. "Hayır" seçimi yapılırsa Liste ekranına dönülür.
Sırasıyla "Bütün Odalar için TEK bir ANA Folio Kart mı açılacak?";  "Ekstra Folio Kart açılacak mı?";  "Bütün Odalar için TEK bir EKSTRA Folio kart mı açılacak?" soruları ekrana gelir. Bu sorulara açılacak Check-In kartına göre "Evet" yada "Hayır" cevapları verilir. 
Cevaplar sonunda Check - In Kartı açılır. İlk olarak ekrana "Oda No'su otomatik atansın mı?" sorusu gelir. "Evet" cevabı verilirse program tarafından otomatik olarak Oda No'ları atanır  ve ekrana gelen Oda nolarını onaylamak için "Oda No'sunu onaylıyor musunuz?" sorusu karşısında "Evet" düğmesi tıklanır.
Oda no'sunun otomatik atanması istenmiyorsa her oda için Liste düğmesi tıklanarak Boş Oda Listesinden oda numarası seçilir.

Check In yapılan misafir için işlem tarihi içindeyken Rezervasyon Listesi ekranında  Check - In Geri Al seçimi yapılarak , oda boş konumuna getirilip Check-In işlemi iptal olmuş olur.


İnternet Rezervasyonları
İnternet ortamında otelinizi görüp misafir olarak gelmek isteyen müşteriler  kendileri için hazırlanan rezervasyon formlarını doldururlar. Girilen bu Rezervasyon Bilgileri Sentez Delux programının İnternet Rezervasyonları bölümüne program tarafından aktarılır. Bu şekilde internet üzerinden rezervasyon yaptıran müşterilerin takibi sağlanır.


Şekil 15   İnternet Rezervasyon Listesi

Kırmızı renkli olan rezervasyonlar İptal Edilenleri; Mavi renkli olan rezervasyonlar Kabul Edilenleri; Siyah renkli olan rezervasyonlar da Bekleyenleri; ifade eder. Listede mouse ile sağ tıklama yapılarak liste üzerinde yapılacak olan işlemlere ulaşılır.


Şekil 16   İnternet Rezervasyon Listesi

Rezervasyon Kabul (F2) seçeneği tıklanarak ilgili rezervasyon kabul edilir ve Rezervasyon Listesine alınır.İnternet Rezervasyon Listesinde kabul edilen  rezervasyon
Mavi renkte görünür.
Rezervasyon Listesine eklenen bu kayıt için listede yapılacak olan ilgili işlemler (Rezervasyon Değişiklik, Check - In vb..) gerçekleştirilir.
Yenile (F5) seçeneği seçilerek  misafirlerin internet üzerinden yeni girmiş oldukları kayıtlar listeye alınıp rezervasyon kayıtları güncellenir.
İptal (F6) seçeneği seçilerek misafirlerin rezervasyon isteğinden vazgeçtikleri belirtilir. İptal edilen rezervasyon
Kırmızı renkte liste üzerinde görünür.
Bütün Kayıtlar seçeneği seçilerek listeye tüm kayıtların gelmesi sağlanır.
Bekleyenler seçeneği seçilerek henüz Rezervasyon Kabul işleminden geçmemiş beklemede olan rezervasyonlar getirilir.
Kabul Edilenler seçeneği seçilerek Rezervasyon Kabul işleminden geçmiş, Rezervasyon Listesine alınmış kayıtlar listeye alınır.
İptal Edilenler seçeneği seçilerek İptal işleminden geçmiş kayıtlar görüntülenir.