Özelleştirmeler

Özelleştirilebilen yapısı ile işletmelerin tam istedikleri sisteme dönüşebilmektedir. Tanımlanabilir kullanıcı arayüzleri, iş kuralları, raporları ve formları ile esnek bir platformdur. İşletmenin iş süreçlerine tam olarak uyum sağlayabilmek için gerekli her türlü teknolojik ve mimari altyapıya sahiptir. SentezLIVE, sadece gerekli olan bilgiyi içerecek şekilde düzenlenebilen kullanıcı arayüzleri ile, iş süreçleriniz gereği hazırlanan ek modülleri, ihtiyacınıza göre tanımlanabilen veri alanları ile, ihtiyaçlarınıza göre düzenlenmiş veya eklenmiş rapor ve formlar ile tam işletmenize göre uyarlanabilen bir çözümdür.

Parameterik Yapı

Sadece gerektiği kadar iş kuralı tanımlanır. Parametrik yapı sadeleştirilerek sadece gerekli olan işlemler bırakılabilmektedir. İş çözümlerinin esnekliği ve uyarlanabilirliği önemli ölçüde parametrik yapısı sayesinde gerçekleşir. İş süreçlerinin gereklerinin sağlanabilmesi için çok sayıda parametre ve varsayılan ön değer tanımlarına ihtiyaç duyulur. Hemen hemen sistemin her yerinde kullanılabilen bu parametrelerin karmaşaya yol açmadan, birbirlerini etkilemeden çalışabilmesi için mantıksal bir yapıda organize edilmiş olması gerekir. SentezLIVE, iş süreçlerinize uyum sağlayabilmek üzere gerekli olan çok sayıdaki parametre ve varsayılan değer mantıksal bir yapıda düzenlenmiş ve kurulum karmaşası en aza indirilmiştir bir çözümdür.

Geliştirilebilir Yapı

Sürekli bir değişimin içinde olan iş hayatı sistemin yeni şartlara ve yeni iş kurallarına ayak uydurmasını gerektirir. Sistemin hiçbir zaman sona ermeyecek olan bu değişime göre tasarlanmıştır. İş yaşamının kaçınılmaz değişimlerine, gelişmelerine ayak uydurabilmek, bu amaçla tasarlanmış mimari gerektirir. Yükselen rekabet ortamında işletmelerin hızlı ve doğru karar verip uygulamaya geçmeleri gerekir. Alınan kararların başarıya ulaşabilmesi sistemin aynı doğrultuda uyarlanabilmesine bağlıdır. Özellikle ülkemizin şartları gereği rekabetçi, hızlı ve verimli olmamız bir zorunluluktur. SentezLIVE, sistem mimarisi bu bakış açısı ile hazırlanmış bir çözümdür.

Mobil Yapı

İnternet iş modellerini tamamen değiştirmekte, mobil iş yaşamı vazgeçilmez olmaktadır. SentezLIVE 7/24 çalışabilmesi sayesinde sistemin zaman ve mekan gözetmeksizin kullanılabilir olmasını sağlamaktadır. İnternetin yaygınlaşması ve maliyetinin düşmesi iş modellerinin de buna paralel değişmesini sağlamıştır. İşletmenin satış-pazarlama, servis, dağıtım ekibi gibi sahada olması gereken kullanıcıları sisteme rahatça erişip ihtiyacı olan bilgileri sağlayabilmeli, kendilerine atanmış görevleri alabilmelidir. Yeni iş modellerinde çalışanlar gerekmedikçe ofiste durmayıp, sahada daha aktif olup müşterilerine daha çok zaman ayırabiliyorlar. İnternet, çalışanlarınızın mobil olmasını sağlamasının yanı sıra, müşterilerinizin veya potansiyel müşterilerinizin de size her an ulaşabilmesini sağlamaktadır. SentezLIVE, dünyanın her yerinden ve her zaman size ulaşmak isteyen çalışanlarınıza, müşterilerinize veya tedarikçilerinize bu olanağı sağlayan bir çözümdür.

Entegre Yapı

SentezLIVE iş çözümleri platformu, işletmeler için gerekli olan bütün modülleri içeren entegre bir platformdur. Geleneksel ticari iş çözümlerinde sunulan modüller sadece evrakları sisteme kaydetmek ve sonrasında raporlamak üzerine kurulmuştur. Günümüzde sadece bu kadarı yeterli gelmemekte, sistemin akıllı olması, her seviyedeki karar verme sürecini desteklemesi beklenmektedir. Geleneksel ticari uygulamaların kapsamı dışında tutulan Müşteri İlişkileri Yönetimi ve İş Zekası gibi modüller ayrıca satın alınıp, mevcut sisteme entegre edilmeye çalışılmıştır. Kimi zaman iki, kimi zaman daha fazla sayıdaki farklı çözümden oluşan sistemler, veri girişlerinin birçok kez tekrarlanmasından, çözümler arasındaki veri alış verişinin yeterince sağlıklı ve hızlı olamayışından kaynaklanan nedenlerden dolayı, beklenen performansı sağlayamazlar. SentezLIVE, iş süreçlerinin hemen hemen hepsinde müşteri ilişkileri yönetimi ve iş zekası modülleriyle bir bütün olarak tasarlanmış bir çözümdür.

Teknoloji

Ar-Ge faaliyetleri TÜBİTAK tarafından onaylanmıştır. Microsoft.Net Framework 4.0 platformu üzerine kurulmuş, C# ve ASP.NET dilleri ile geliştirilmiştir. Mimari tasarımında günümüzün modern yazılım modelleri olarak kabul edilen MVP / MVVM kullanılmıştır. Microsoft SQL Server, Oracle gibi endüstri standartı ilişkisel veritabanları (RDBMS) ile uyumlu, performans, veri güvenliği ve tutarlılığı ön planda tutularak tasarlanmıştır. Gerekli kaliteyi ve çevikliği sağlayabilmek için amacıyla “Ekstrem Programlama” yöntemleri uygulanmaktadır.

Güvenlik

Güvenlik sistemi ile kullanıcı bazında her işleme yetkilendirme yapılabilmektedir. Kullanıcıların hangi zaman diliminde ve hangi bilgisayardan veya hangi IP aralığından sisteme girebilecekleri belirlenebilmektedir. LOG sistemi ile kullanıcıların yaptığı her işlem, girdiği veya değiştirdiği kayıtlar veya aldığı raporlar anında takip edilebilmektedir.

Esneklik

Masaüstü kullanıcı arayüzleri MS Windows Presentation Foundation (WPF) teknolojisi kullanılarak hazırlanmıştır. Dinamik veri tabanı alan tanımlamaları sayesinde işletmenin veri tanımlamaları bazında gereksinim duyduğu bütün özelleştirmeler yapılabilir. %100 Microsoft .Net uyumlu script dili desteği sayesinde işletmeye özel kurallar belirlenebilir, özel işlemler yaptırılabilir. Raporlar ve formlar yazıcıya ve ekrana alınabildiği gibi, MS Excel, MS Word, MS PowerPoint, Adobe pdf, Open Office dosyası olarak veya metin dosyası, xml veya html formatında alınabilir, arşivlenebilir veya e-posta olarak gönderilebilir. Kişiye ve işletmeye özel sonsuz sayıda rapor ve form tasarımı yapılabilir.

Verimlilik

İş süreçleri modülü (BPM) sayesinde tanımlanan görevler, servisler, raporlar veya analizlerin belirlenen zamanlarda otomatik olarak çalışması ve çıktılarının istenilen ortamda hazırlanması sağlanabilir. Uyarı sistemi sayesinde işletmenin çalışma sistemi doğrultusunda gerekli kontroller tanımlanabilir ve istenilen kullanıcıların uyarılması sağlanabilir. Kullanıcı dostu çalışma listeleri sayesinde işlemlerin daha hızlı, daha pratik ve daha güvenli gerçekleştirilmesi sağlanabilir. İş zekası modülü sayesinde işletme bütünüyle karar verme sürecinin kapsamına alınmış olmaktadır. Erişilebilirlik Web ara birimi sayesinde dünyanın herhangi bir yerinden, herhangi bir zamanda, herhangi bir işletim sistemi ile firmanızın veri tabanına online erişerek, durumu her an izleyebilirsiniz. Web servisleri sayesinde 3.parti yazılımlar ile sorunsuz entegrasyon sağlanabilir. Mobil el terminalleri için hazırlanan uygulamalar kullanılarak işlemlerinizi yapabilirsiniz. İşin özelliklerine göre on-line veya off-line çalışabilen uygulamalar sayesinde depo çözümleri, mobil sıcak satış çözümleri veya lojistik çözümleri oluşturulabilmektedir.


Ttedarik Zinciri Yönetimi

Satın Alma Yönetimi

Günümüzde artık şirketlerin kar etmesinin bir yolu da, satın alırken kazanmaktan geçiyor.

Tedarik Zinciri Yönetimi bakış açısıyla, satın alma faaliyetleri ve tedarikçi ilişkileri de stratejik önem kazanmakta, şirketlerle rekabet avantajı sağlayacak stratejilerin geliştirilmesinde tedarikçiler ile olan ilişkilerin en etkin şekilde yönetilmesi gerekiyor.

Tedarik Zinciri süreçlerinde önemli bir fonksiyon olan satın alma yönetiminde operasyonel satın almadan stratejik satın almaya geçiş önemlidir.

SentezLIVE ERP en güçlü, en uygun, en sürdürülebilir tedarikçi ilişkileri geliştirmenizde ve risk yönetiminde en iyi yardımcınızdır.

SentezLIVE ERP sayesinde;

Performans takibi kapsamında, tedarikçilerinizi değerlendirebilir ve iyileştirmeye açık olan tedarikçilerinizi ortaya çıkarabilirsiniz.Tedarik kaynaklarınızı en etkin ve doğru şekilde yönetebilmeniz için tedarikçi performans analizleri ile iş ortaklarınıza özel analiz çalışmaları yapabilirsiniz.

Tedarikçilerden toplanan tekliflerden başlayarak teslimata kadar bütün iş süreçlerini kesintisiz olarak izleyebilmenize ve gerektiğinde müdahale edebilmenize imkan veren etkin bir yönetim sağlar.

Malzemeleriniz için sınırsız sayıda tedarikçi fiyatı ve temin süresi belirleyebilir, satın alma öncesinde teklifleri toplayarak teklif analizi yapabilirsiniz. Tedarikçilerinizle yapmış olduğunuz satın alma kontratlarınızı ve satın alma sözleşmelerinizi takip edebilirsiniz.

Malzeme Yönetimi

Tedarik Zinciri Yönetimini oluşturan fonksiyonların temelini oluşturur. Hammadde, yardımcı malzeme, yarı mamul ve mamullerin, uygun zamanda en uygun maliyetle tedarik edilmesi ve bulundurulmasına yönelik faaliyetlerdir.

Malzeme yönetiminin yetersiz olması, operasyonları durma noktasına getirir, direkt ve endirekt maliyetlerin yükselmesine sebep olur, diğer taraftan müşteri kaybı, imaj kaybı ve pazar kaybına neden olur.

Aynı zamanda atıl kapasite meydana getirir, boş kalan iş gücü ve boş kalan makineler işletme için son derece önemli maliyet kalemleridir. Malzeme yönetiminin önemi, stokların işletmeye zamanında ve ihtiyaç olunan miktarda kazandırılmadığında daha iyi anlaşılır.

SentezLIVE ERP sayesinde, işletmenizdeki farklı birimlerden gelen talepler ve üretim planlama verilerini kullanarak tedarik çevrim süresini kısaltabilirsiniz. Kritik ve optimum stok seviyelerinizi sipariş maliyeti, elde bulundurma maliyetini dikkate alarak belirleyebilirsiniz.

Malzemelerinizi kullanım yerine ve amaçlarına göre sınıflandırabilir, depo bazında farklı malzeme yönetimi kuralları belirleyebilirsiniz.

İşyerleriniz, depolarınız ve mağazalarınız gibi işletmeye bağlı farklı noktalar arasında malzeme transferlerini yönetebilir, sevk olunan ve yoldaki mallarınızı takip edebilirsiniz.

Malzemelerinizin seri, varyant, depo yeri, alternatif malzeme gibi birçok tanımlama yapabilir, bu tanımlamalar detayında malzeme takibi ve yönetimi gerçekleştirebilirsiniz.

Sınırsız sayıda birim seti, özellik seti ve barkod tanımlayabilir, malzemelerinizin iş süreçlerinizdeki hareketlerini ve yönetimini çok sayıda detay ve değişkenler üzerinden sağlayabilirsiniz.

Satış ve Dağıtım Yönetimi

Pazardaki büyüme ve artan rekabet ile satış dağıtım kanallarının daha etkin ve etkili şekilde yönlendirilmesini gerektirmektedir.

SentezLIVE ERP satış performansının artırılması, müşteri odaklı yaklaşım ile hem fonksiyonel hem de stratejik olarak süreçlerin yönetimini sağlayarak, işletmenizin kârlılığını ve satış performansını artırmada ihtiyacınız olan tüm verilere ulaşmanızı, dilediğiniz detay ve esneklikte analiz ve istatistikler almanızı sağlar.

Toptan veya Perakende satışını yaptığınız ürün veya hizmetlerin sipariş aşamasından müşteriye teslimatına kadar bütün iş süreçlerini kapsayan yönetimdir.

Uyarı ve onay sistemleri ile süreçlerde yaşanabilecek aksaklıkları önceden fark edebilmenizi ve gerekli tedbirleri almanızı sağlayan araçlar sunar.

Satış ve Dağıtım kanallarının etkin yönetimini destekleyen mobil satış ve B2B uygulamalarımız sayesinde, bayi dağıtım ağınızın satış verilerini kontrol altında tutarak hızlı yönetimini sağlayabilir, ayrıca satış temsilcilerinizin sahadaki faaliyetlerini kontrol edebilir ve şirketiniz için en uygun satış stratejilerinizi belirleyebilirsiniz.

Kampanya Yönetimi

Satışları artırmak veya mevcut müşterilerin ilgi düzeyini yükseltmek için işletmelerin en iyi aracı kampanya yönetimidir.

SentezLIVE ERP sayesinde; kampanya tanımlarınızı belirli bölgelerdeki, şehirlerdeki ya da belirlemiş olduğunuz müşteri kategorilerine ve ürün kategorilerine göre tanımlayabilir ve yönetebilirsiniz.

Oluşturduğunuz kampanyanın nasıl performans gösterdiğini, tüm önemli istatistikleri, belirleyeceğiniz dönemler için alabilir, yürüyen bir kampanyayı duraklatıp daha sonra tekrar yürütebilirsiniz.

Yeni kampanya oluşturacağınız zaman, daha önceki kampanya performansları ve müşteri tercihlerini analiz ederek, doğru müşterilere doğru kampanyalar oluşturabilirsiniz.

Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) veri tabanınızdan sağladığınız öğretileri kullanarak, doğru ürün, doğru hedef kitle ve doğru strateji belirleyerek hedef odaklı kampanya yönetimini sağlayabilirsiniz.

SentezLIVE ERP size sağlamış olduğu etkin kampanya yönetimi sayesinde, müşterilerinizin kampanyaya gösterdikleri ilgi ölçülebilmekte ve kampanyanın satışlarınıza sağladığı getiriyi ölçerek, bir sonraki kampanyanın daha başarılı olmasını sağlayabilirsiniz.

Teklif Yönetimi

Teklif yönetiminde en önemli husus hatasız teklif vermektir, SentezLIVE ERP Teklif Yönetimi, hızlı ve kolay teklif hazırlamak ve tekliflerinizi başarılı bir şekilde yönetmeniz için tasarlanmıştır.

Teklif usulü çalışan işletmelerin en fazla zaman harcadığı işlerden biri teklif hazırlama ve teklif sunumundan sonraki takip sürecidir.

Müşterilere verilen tekliflerin revize edilmesi, alternatif tekliflerin hazırlanması, teklif–sipariş dönüş oranının takibi ve satış öncesi sürecin iyi yönetilmesi oldukça önemlidir.

Teklif Yönetiminde müşterinin şartlarına uygun, titizlikle hazırlanmış, görsel olarak da müşteriye hitap eden teklif sunumu, teklifin satışa dönüşünü doğrudan etkilemektedir.

SentezLIVE ERP, teklifi verilen ürünlerin raporlanması, siparişe dönüş oranlarının takibi, satıcı performanslarının ölçülmesine olanak sağlar.

Tekliflerin sistemde belirlenen yönetici tarafından onaylanması ile müşteriye sunumu yapılarak, üst seviyede kontrol sağlanır.

Müşteriden onaylanan satış tekliflerinin hızlı bir şekilde satın alma siparişine ve satışa dönüştürülmesi, müşteri beklentisinin hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar, bu sayede müşteri memnuniyetinde artış sağlanır.

Sevkiyat Yönetimi

Malzeme Yönetiminin en önemli bileşeni Sevkiyat Yönetimidir. Müşteriye doğru ürünün, doğru zamanda, müşterinin talebine uygun şekilde teslim edilmesi, etkin ve güçlü Sevkiyat Yönetimi ile mümkün olabilmektedir.

Sevkiyat Yönetiminin etkin ve hatasız gerçekleşmesi de doğru Sevkiyat Planlama ile mümkün olabilecektir.

Sevkiyat Yönetimi; sevkiyat planlama, sevkiyat hazırlama ve sevkiyat izleme olarak üç aşamada gerçekleştirilmektedir.

SentezLIVE ERP Sevkiyat Planlama, sevk edilecek ürünlerin, söz verilen teslimat tarihinde, sevkiyatın yapılacağı araç ve kapasitenin belirlenerek, araç rota tanımlarının yapılması, müşterinin talebine uygun şekilde, hatasız ve sevkiyat maliyetinin en makul düzeyde tutularak sevk işlemlerinin gerçekleşmesine imkan sağlar.

Sevkiyat Yönetiminde kullanılan mobil uygulamalar, sevk edilecek ürünlerin toplu halde saniyeler içinde sevk edilmesine, ürünlerin araca eksiksiz ve doğru olarak yüklenmesini ve müşteriye teslim edilmesini sağlar, böylece ürünün zamanında ve doğru ulaşamamasından kaynaklanan iş gücü ve zaman kaybının önüne geçilmiş olur.

Sevk edilecek ürünler için depo sorumlusu bazında iş emirleri oluşturularak, her depo sorumlusunun kendisine ait sevkiyat emirlerini görmesi ve işlem yapması sağlanmış ve farklı noktalara yapılan eş zamanlı sevkiyatlarda yaşanan aksilikler engellenmiş olur.

Finans Yönetimi

Artan rekabet koşullarında işletmenizin taşıdığı riski doğru ölçerek, gerekli tedbirleri almanızı ve finansal kaynaklarınızı daha verimli kullanmanızı sağlar.

İşletmenizin aldığı kararlarda başarıya ulaşmasında en önemli fonksiyon olan Finans Yönetiminin önemi her geçen gün daha da artmaktadır.

SentezLIVE ERP ile Finans Yöneticileri, geleceği öngörmede ve geçmişi değerlendirmede, yatırımlarla veya finansmanla tüm finansal kararların alınmasında rasyonelliği yakalayabilmek ve doğru karar verebilmek için ihtiyaç duyacakları veri analizlerine kolaylıkla ulaşabilmektedirler.

Aynı zamanda işletmenin finansal analizinin yapılması, işletmenin faaliyet sonuçlarının değerlendirilmesi, planlar yapılabilmesi ve kaynakların doğru alanlara yönlendirilebilmesi açısından gerekli tüm verileri SentezLIVE ERP Finans Yönetimi size sunar.

İşletmenizin olumsuz ekonomik şartlarda, dengeli bir büyüme ile varlığını sürdürebilmesi ve işletme hedeflerine uygun finansal kararların alınmasında daha kapsamlı karar alma modellerinin kullanılması zorunlu hale gelmiştir.

Finansal veriler, sadece yönetimin finansal kararları almasında değil, aynı zamanda pazarlama, üretim, insan kaynakları, ar-ge ve işletmeyle ilgili tüm stratejik kararların alınmasında etkili verilerdir.

İşletmede karlılığı artırmak için alınan kararlar beraberinde riski de artırmaktadır, etkin ve başarılı finansman yönetimi, özellikle kısa süreli yatırım kararlarının alınmasında önemli ve büyük rol oynar.

Esnek raporlama ve takip sistemi ile gereksinim duyulan her türlü finansal tablo ve raporlar kolayca hazırlanabilir ve her an izlenebilir.

Ulusal ve uluslararsı tüm finansal gereksinimleri karşılayabilecek yapıya sahiptir.

Tanımlanabilen ve özelleştirilebilen risk hesaplama yöntemleri sayesinde değişen piyasa koşullarına karşı işletmenizin adapte olmasını sağlar.

İşlemlerinizi farklı dövizler kullanarak yapabilmenizi sağlar. Yerel para birimi veya döviz olarak girilen tutarların otomatik olarak işlem dövizi cinsinden hesaplanmasını sağlar.

Cari hesaplarının farklı dövizlerden bakiyelerini takip edebilmenizi sağlar.

Raporlamalar için farklı döviz belirleyebilmenizi sağlar. Yerel para birimi veya döviz olarak girilen tutarların otomatik olarak işlem dövizi cinsinden raporlanmasını sağlar.

Ödeme ve tahsilatların vadeleri bazında detaylı tanımlamaları sayesinde sağlıklı ödeme-tahsilat planı yapabilmenizi sağlar.

Evrak bazında yapılan ödeme-tahsilat planı bazında eşleştirme yapabilmenizi sağlar. Eşleştirme işlemlerinizde farklı dövizler kullanabilmenizi sağlar.

Ödeme-tahsilat planı baz alınarak yapılan ödeme ve tahsilatın vadelerine göre kontrol edilerek gerektiğinde vade farkı hesaplanmasını ve hesaplara yansıtılmasını sağlar.

Dövizli işlemlerinizde zaman içerisinde artı-eksi yönde değişen döviz kurlarının yerel para biriminize göre değişiminin otomatik olarak hesaplanmasını ve hesaplara yansıtılmasını sağlar.

Nakit akışınızı detaylı borç takip rapor ve analizleri sayesinde kontrol altında tutmanızı sağlar.

Hazır veri transferi servisleriyle banka işlemlerinizi otomatik olarak aktarmanızı sağlar.

İşletmeleriniz arasında işlem transferi servisleri sayesinde çapraz işlemlerinizi hatasız olarak oluşturmanızı sağlar. Bir işletmeniz için satış olarak kaydedilmiş bir evrağı diğer işletmeniz için alış olarak taşıyabilmenizi sağlar.

Teminat yönetimi sayesinde aldığınız veya verdiğiniz teminatları takip etmenizi ve dilediğinizde cari hesaplarınınız risklerini hesaplarken belirli oranlarda etkili olmasını sağlar.

Genel Muhasebe

Bütün modülleri ile esnek entegrasyon yapısı sayesinde, ülkemiz muhasebe mevzuatına uygun olarak kayıtlarınızı tutabilmenizi sağlar.

Genel Muhasebe modülü ile ülkemizin mali mevzuatına uygun işlemleri yapmak mümkündür. Masraf merkezleri yönetimi maliyetlerin detaylı takibini, proje yönetimi proje bazlı çalışan işletmelerin projelerini hatasız takip edebilmelerini sağlar.

Esnek raporlama ve takip sistemi ile gereksinim duyulan her türlü finansal tablo ve rapor kolayca hazırlanabilir ve her an izlenebilir. Ulusal ve uluslararası tüm finansal gereksinimleri karşılayabilecek yapıya sahiptir.

İşletmenize uygun hesap planını tanımlayabilmenizi sağlar.

İşlemlerinizi farklı dövizler kullanarak yapabilmenizi sağlar.

Yerel para birimi veya döviz olarak girilen tutarların otomatik olarak işlem dövizi cinsinden hesaplanmasını sağlar.

Raporlamalar için farklı döviz belirleyebilmenizi sağlar. Yerel para birimi veya döviz olarak girilen tutarların otomatik olarak işlem dövizi cinsinden raporlanmasını sağlar.

İşlem dövizi ve raporlama dövizi değerlerini aynı tabloda görebilmenizi sağlar.

Bilanço, kar-zarar veya nakit akışı gibi tablolarınızı işletmenizin gereksinimlerine göre düzenlemenizi sağlar.

İşletmeleriniz arasında işlem transferi servisleri sayesinde çapraz işlemlerinizi hatasız olarak oluşturmanızı sağlar.

Üretim Yönetimi

Karmaşık ürün ağaçlarınızı kolaylıkla tanımlayabilir, malzeme sarflarına, yarı mamül stoklarına, firelere, hurdalara, alternatif kullanımlara ve iş emirlerine ait tüm işlemleri bütünleşik bir sistemde takip edebilirsiniz.

İşletmenizdeki üretim sürecine tam hakimiyet için gerekli tüm işlevleri içeren yapısı ile karmaşık ürün ağaçlarınızı kolaylıkla tanımlayabilir; malzeme sarflarına, yarı mamul stoklarına, firelere, hurdalara, alternatif kullanımlara ve iş emirlerine ait tüm işlemleri bütünleşik bir sistemde takip edebilirsiniz.

Ayrıca barkod ve RFID sistemleriyle entegre olabilme özelliğiyle, projelerinizi adım adım takip edebilir ve işletmenizin gerçek zamanlı işleyiş takibini yapabilirsiniz.

Bu sayede üretim makinalarınızın, tezgahların ve operatörlerin doluluk oranlarını hesaplayabilir, performans değerlendirmelerini yapabilirsiniz.

Özel üretim, siparişe göre üretim, toplu üretim, stoğa üretim gibi farklı üretim yöntemlerine göre üretim faaliyetlerini gerçekleştirmenizi ve iş emirlerini oluşturmanızı sağlar.

Üretim emrini bir proje ile ilişkilendirerek proje bazında takip etmenizi sağlar.

Üretim emrine başlangıç ve bitiş tarihleri tanımlayarak planlama faaliyetlerini gerçekleştirebilirsiniz.

Üretim emrinden otomatik olarak iş emirlerini oluşturmanızı ve talimat formlarını düzenlemenizi sağlar.

Her bir operasyon için dış kaynak kullanımı (fason) yapmanızı ve anlaşma formlarını hazırlamanızı sağlar.

Üretim emirlerine istenildiği kadar teknik resim, teknik doküman, ürün resmi ve müşterilerinizin göndermiş olduğu her türlü dokümanı ilave edebilmenizi sağlar.

Üretim emrine rota harici operasyon ekleyebilmenizi ve takip edebilmenizi sağlar.

Üretilecek yarı mamül ve mamüllere ilişkin sınırsız sayıda detaylı ürün ağacı (BOM) tanımlayarak, değiken durumlara karşı revize etmenizi sağlar.

Ürün ağaçlarından oluşan reçetelerin belirlenen maliyet yöntemine göre maliyet takibini yapmanızı sağlar.

Müşteri siparişine göre, belli bir üretim emrine göre veya bir grup üretim emrine göre MRP çalışmaları yapmanızı sağlar.

Üretim emirlerinde yer alan rotalardaki operasyonları, işletmenize uygun atama yöntemleriyle planlayarak GANTT diyagramında görüntülemenizi sağlar.

Makina ve tezgahların doluluk oranı bilgileriyle üretim çizelgeleme yaparak kaynakları doğru yüklemenizi sağlar.

Mevcut stok bilgileri, operasyon durum bilgisi, açık satın alma talepleri, satış siparişleri ve satış rezervasyon bilgilerin kullanılarak yapılan MRP çıktılarını kullanarak ana üretim planını (MPS) oluşturmanızı sağlar.

Planlanan ve gerçekleşen çıktı analizleri yaparak raporlamalarla farklılıkları belirlemenizi ve düzeltilci yatırımlara karar vermenizi sağlar.

Barkodlu üretim emri takibi ile iş emirlerine bağlı operasyonları adım adım izlemenizi, makinaları ve operatörleri on-line takip edebilmenizi sağlar.

Üretim emrindeki adımların hangi operatör ve hangi kaynak kullanılarak yapıldığı bilgilerini sisteme barkodla veya manuel girmenizi sağlar.

Sahadan toplanan veriler, iş standart sürelerini belirlemenizi, operasyonların ilgili makinadaki işlem süresini tanımlamanızı ve operasyonun yapılış şeklini sisteme kaydederek, standardizasyon çalışmaları yapmanızı sağlar.

Tezgahların duruş ve arıza bilgilerini, barkodlu veya manuel, sisteme kaydederek hazırlanan istatistiklerle, bakım planlama faaliyetlerini yapmanızı sağlar. Duruşlardan kaynaklanan kayıpları en aza indirmenizi sağlar.

Üretimin diğer birimlerden anlık olarak izlenmesini sağlar.

Rota kontrol ile hatalı üretim hareketlerinin oluşmasını engelleyebilir ve üretimin sağlıklı yürümesini sağlayabilirsiniz.

Üretimi devam eden makinalara yeni üretim girilmesini engelleyebilirsiniz.

Üretim faaliyetlerinin etkin takibi ile işletme performans analizleri yapmanızı, iş etüdü ve verimlilik faaliyetlerini gerçekleştirmenizi sağlar.

Üretim bandı, iş istasyonu ve personel bazında kayıp zaman (elektrik kesintisi, makina arızası, iş bekleme v.b.) takibi yapılmasını sağlar.

Personel yetkinliklerine göre performans analizlerinin yapılarak akord ve prim sistemlerinin geliştirilmesini sağlar.

Müşteri siparişine göre, belli bir üretim emrine göre veya bir grup üretim emrine göre MRP çalışmaları yapmanızı sağlar.

Üretim emirlerinde yer alan rotalardaki operasyonları, işletmenize uygun atama yöntemleriyle planlayarak GANTT diyagramında görüntülemenizi sağlar.

Makina ve tezgahların doluluk oranı bilgileriyle üretim çizelgeleme yaparak kaynakları doğru yüklemenizi sağlar.

Mevcut stok bilgileri, operasyon durum bilgisi, açık satın alma talepleri, satış siparişleri ve satış rezervasyon bilgilerin kullanılarak yapılan MRP çıktılarını kullanarak ana üretim planını (MPS) oluşturmanızı sağlar.

Planlanan ve gerçekleşen çıktı analizleri yaparak raporlamalarla farklılıkları belirlemenizi ve düzeltilci yatırımlara karar vermenizi sağlar.

Barkodlu üretim emri takibi ile iş emirlerine bağlı operasyonları adım adım izlemenizi, makinaları ve operatörleri on-line takip edebilmenizi sağlar.

Üretim emrindeki adımların hangi operatör ve hangi kaynak kullanılarak yapıldığı bilgilerini sisteme barkodla veya manuel girmenizi sağlar.

Sahadan toplanan veriler, iş standart sürelerini belirlemenizi, operasyonların ilgili makinadaki işlem süresini tanımlamanızı ve operasyonun yapılış şeklini sisteme kaydederek, standardizasyon çalışmaları yapmanızı sağlar.

Üretim hattı dengeleme işlemi ile makina ve personele eşit iş yüklemesi gerçekleştirilmesini sağlar.

Giriş muayene ve son kalite kontrol adımlarında, örnekleme yoluyla yapılan kalite kontrol faaliyetlerinde kullanılacak istatistiklerin tutulmasını sağlar.

Son kalite kontrolden, nihai ürün durumuna geçen mamüllerin hata oranının azaltılmasını sağlar.

Üretilen mamüllerin müşteriye sevkiyatından önce yapılan ara kontrollerle her bir hata tipinin puantajı ile mamüllerin kabul edilebilir kalite standardına uygunluğunun kontrolü sağlanır.

Üretim emrine ve iş emrine kalite kontrol sonuçlarının kaydedilmesini sağlar.

Tahsisler ve hammadde sarfiyatı sayesinde üretim emri maliyetlerini otomatik almanızı sağlar.

Değişik döviz cinsi bazında reçete maliyeti oluşturabilirsiniz, kâr analizi yapabilirsiniz.

Ön Maliyet ve Gerçek Maliyet tablosunu üretim emri/sipariş bazında karşılaştırmalı olarak alabilirsiniz.

Sabit Kıymetler

Kurumsal kaynakların planlanması sürecinde, sabit kıymet yatırım düzeyinin doğru hesaplanmasına yardımcı olur.

İşletmeler için büyük maliyet kalemlerinden birini oluşturan sabit kıymetlerin, doğru planlanması ve yönetilmesi yapılan yatırımların geri dönüş performansının yüksekliği işletme verimliliğinin artırılmasında önemlidir.

Gereksiz ya da eksik yatırımı önleyerek ilk yatırım maliyetlerinin düşürülmesini sağlar.

Sabit Kıymet Yaşam Döngüsü, sabit kıymetin alımından satışına ya da hurdaya çıkmasına kadar kesintisiz izlenmesini sağlar.

Sabit Kıymetlerin lokasyon, zimmet, masraf yeri gibi fiziksel hareketlerinin takip edebilmesini ve hareket geçmişinin tutulmasını sağlar, bu sayede kaçaklar ve kayıplar önlenmiş olur.

Sabit kıymetlerin garanti ve sigorta bilgilerinin takibini sağlar.

Günlük, aylık, yıllık amortisman hesaplama ve yeniden değerleme işlemlerinin yapılmasını sağlar.

Sabit veya taşınabilir kıymetlerin gruplanarak ağaç yapısında takip edilmesini sağlar. Her gruba kendine özel amortisman hesaplama yöntemi uygulamasını sağlar.

Mevcut sabit kıymetlerin değerleri ile birlikte, fiyatı, edinim bedeli, değerleme öncesi ve güncel değer, birikmiş amortisman, net değer bilgileri gibi tüm sabit kıymet verileri takip edilir.

Sabit kıymetlere ait bakım ve masrafların detaylı takibini sağlar.

İş Süreçleri Yönetimi

Bir işletmenin departmanları arasındaki birbirine bağlı iş süreçlerinin tanımlanmasını ve süreçler arasındaki onay, uyarı, hata mesajlarının oluşturulmasını sağlayan modüldür.

Süreçlerin modellenmesi ile doğru zamanda doğru kişiye bilginin ve yapılacak işin ulaştırılmasını sağlar.

Kurallara bağlı yapılacak sıralı işlerin planlanmasını ve kullanıcılara otomatik atanmasını sağlar.

Sipariş, sevkiyat, faturalama ve diğer iş akışlarındaki görevleri ile bu görevlerin kullanıcılara atanmasını sağlar.

İş akış ataması yapılırken ilgili modüle ait koşulların tanımlanmasını sağlar.

Kullanıcı hatalarından kaynaklanan kayıpların en aza indirilmesini sağlar.

scm

Personel için sicil kartı açarak özlük ve ücret bilgilerini tanımlayabilir, sicil resmini kart üzerinden izleyebilirsiniz.Ücret ödemelerini, aylık, günlük ve saat bazında yapılacak seçime göre brüt veya net olarak hesaplatabilirsiniz.SSK bilgilerini elektronik ortamda oluşturup iletebilirsiniz.

Ek ödeme ve kesintilerinize özel formüller ekleyebilir, ödeme ve kesintilerinizi tahakkuk ve bordro işlemlerine otomatik yansıtabilirsiniz.

Departman bazında işçi takibi yapabilir, kişilerin sicil bilgilerini tutabilirsiniz.

Ay sonu devri yapabilir, istenildiği takdirde ay sonu devrini geri alabilirsiniz.

Ay içinde istediğiniz kadar ek zarf hazırlayabilir, icmal, SSK, eksik çalışma raporlarını alabilirsiniz.

Aylık ve dört aylık sigorta bildirgesi formlarının dökümlerini alabilir, Ek-1 ve Ek2 giriş-çıkış bildirgelerinin dökümünü program tarafından hazırlanan formlarla alabilirsiniz.

Rapor ve form üretici sayesinde isteğe bağlı olarak sınırsız rapor ve form dizayn edebilirsiniz.

İsteğe bağlı olarak departman bazında toplu puantaj ve tahakkuk yapabilirsiniz.

PDKS (Personel Devam Kontrol Sistemi) entegrasyonu sayesinde puantaj bilgilerini tekrar girmek zorunda değilsiniz.

SSK E-Bildirge işlemini program içerisinden otomatik olarak gerçekleştirebilirsiniz.

Bankadan ödemelerin yapılması için banka ödeme bilgileri hazırlayıp, elektronik ortamda üretebilirsiniz.

İşçi ücret tahakkuklarının mahsubunu otomatik olarak yapabilirsiniz.

scm

Günümüzde müşteri ilişkileri yönetimi, sadece müşterileri yönetmek veya davranışlarını izlemekten öte, ilişkileri geliştirmek ve daha fazla gelir elde etme potansiyelini gerçekleştirmek anlamına gelmektedir.

Her işletme kendi gereksinimlerine göre müşteri ilişkileri tanımlamasını yapabilir, bunlardan bazıları;

Müşterilerin ihtiyaçlarını onlardan önce fark etmek,

Müşteri memnuniyetini artırarak kayıpları azaltmak,

Müşterileri gelir artırıcı ilişkileri başlatma konusunda motive etmek,

Bir müşteri veya müşteri segmenti için doğru yanıtı verme olasılığını artırmak,

Müşterilere daha özel hizmet götürebilmek için müşteri hizmetlerini geliştirmek ve müşteriler arasında daha büyük farklılıklar sağlayabilmek,

Eski ve yeni müşterilerle daha kişiselleşen, daha yakın iletişim kurarak onları etkilemek.

Birçok farklı tanımlama yapılmaktaysa da, müşterilerinizin sizinle iş yapmayı sürdürmelerini sağlamak ortak paydasında birleşmektedirler.

Aslında bütün bu tanımlamalar, şimdilerde unutulan “Müşteri velinimetimizdir.” anlayışının tekrar yaşama geçirilmesi olarak tanımlanabilir.

Başarılı bir CRM sisteminde, işletmedeki bütün iş süreçlerinin aslında müşteriyle ilişkili olduğu unutulmamalı, sistem bu temel üzerine kurulmalıdır. Her süreçte müşteri ile ilişki kurabilmeli ve müşteriyi dinleyebilmelidir. Bütün bunları gerçekleştirirken elimizdeki en önemli araç güncel teknolojiler olacaktır.

Başarıyla uygulanan CRM sisteminin beklenen çıktıları, daha iyi ve hızlı müşteri servisi, daha sadık müşteriler, daha az müşteri kaybı ve kolay müşteri kazanma olarak sayılabilir.

Müşteri İlişkileri Yönetimi, ERP sisteminin ön bürosu olarak adlandırılan “Operasyon” bölümünün, müşterilerle temas noktalarında kullanılan sistemdir. Bunlar müşterilere destek verirken yapılan telefon görüşmeleri veya satış personelinin bir promosyonu bildirmek için yaptığı telefon görüşmesi veya gönderilen bir eposta olabilir.

Arka büro veya stratejik CRM olarak da adlandırılan “Analitik” bölüm, ön büroda oluşan müşteri hareketlerinin anlaşılabilmesini sağlamak için yapılan çalışmaları kapsar. Bu analizler sonucunda mevcut müşteri profilinin belirlenmesi sağlanır ve bu doğrultuda yapılabilecek farklı faaliyetler için kararlar alınabilir. Bu analiz ve tahmin çalışmaları sırasında İş Zekası analiz modülleri de yoğun olarak kullanılmaktadır.

Satış Süreci

Satış sürecinin adımlara ayrılarak yönetilmesi sağlanabilir.

Aktivite yönetim araçlarının sağladığı takvim sayesinde toplantılara, ürün sunumlarına ait planlama yapılabilir.

Satış ekibinin toplu olarak planlaması ve takibi sağlanabilir.

Hatırlatıcılar sayesinde önemli aktiviteler öncesinde ilgili personelin uyarılması sağlanabilir.

Gerçekleşen aktivitelere ait sonuç raporlarının hazırlanması sağlanabilir.

Bölgesel bazda hangi satış personelinin bağlı olduğu müşterilerin belirlenmesi sağlanabilir.

Fırsat yönetimi ürün veya hizmetlerinizle ilgilenen müşteriler veya potansiyel müşterilerinizi takip etmenizi, tahmini bütçeyi, olası rakipleri takip etmenizi sağlar. Bütün bu bilgiler daha sağlıklı satış tahminleri yapmanızı sağlar.

Satış sürecinin hangi adımında daha çok satış kaybettiğinizi tespit etmenizi sağlar.

Satış personeli bazında performans ölçümü yapabilmenizi sağlar, hangi personelin ne kadar görüşme yaptığını, ne kadarının iptal edildiğini izlemenizi sağlar.

Belirli bir bölgede, belirli bir dönemde sonuçlanan fırsatları karşılaştırabilmenizi sağlar.

Ortalama satış sürecinin ne kadar sürdüğünü ve bu sürenin sektörel değişimini karşılaştırabilmenizi sağlar.

Müşteri hareketlerinizin analizinde en önemli araçların başında OLAP küpleri gelmektedir. Çok boyutlu analiz küpleri işlemleri farklı açılardan analiz edebilmenizi sağlar. Müşteri segmentasyonunuzu yapmanızı ve ürünler arasındaki ilişkileri araştırmanızı sağlar.

Geçmiş dönemlere ait hareketleri inceleyerek gelecek için tahminlerde bulunmanızı sağlar.

Müşterilerinizin belirli bir davranışları belirli bir sırada yapıp yapamadıklarını analiz etmenizi sağlar.

Benzer ürün gruplarını tespit etmenizi sağlar, bu sayede birlikte satılan ürünleri tespit edebilir ve daha uygun pazarlama faaliyetleri yapabilmenize olanak sağlar.

scm

Artan rekâbetle birlikte, doğru kararları hızlı ve zamanında alabilmek ve uygulamaya sokabilmek için yalnızca bilgileri doğru toplamak yeterli değildir. İşletmelerin performanslarını artırmak için doğru raporlama, doğru analizler ve bunların sunduğu gösterge panolarının hayata geçmesi gerekir.

SentezLIVE ERP İş Çözümleri Platformu, içerdiği tüm modülleriyle bir iş zekâsı sistemi olarak tasarlanmıştır.

Her kullanıcının sistemdeki rolü doğrultusunda vermesi gereken kararları, doğru zamanda alabilmesi için gerekli bilgileri sağlar.

Bu bilgi akışı uygulamanın yapısına göre gösterge panelleri, analiz küpleri veya raporlar aracılığıyla sağlanmaktadır.

Kullanıcı sorun oluşturabilecek bir durum fark ettiğinde detaylı inceleme yapabilmekte ve sorunu oluşturan durumu ortadan kaldıracak müdahaleyi yapabilmektedir.

Temel Özellikler

Kolay erişim

Kolay kullanım

Esnek, güvenilir yapı

Desktop, mobil, internet/intranet üzerinde çalışma

Değişken görsel tasarım

Raporlar

Analizler

Kontrol Panel

Analiz Küpleri

scm

Günümüzde çok hızlı gelişen mobil teknolojiler, işletmelerin yapısını değiştiren yeni iş modellerinin oluşmasını sağlamaktadır.

SentezLIVE ERP İş Çözümleri Platformunda sunulan mobil çözümler sayesinde bu yeni iş yapış şekilleri ile tüm kurumsal kaynaklarınıza, istediğiniz an, istediğiniz yerden ve herhangi bir mobil cihazla erişim imkanı sunarak, gelişen teknolojiden maksimum şekilde faydalanmanızı sağlıyoruz.

Depo Yönetimi

SentezLIVE ERP Mobil Çözümlerimiz sayesinde endüstriyel el terminalleri kullanarak; sayım, spot sayım, mal kabul, paketleme, sevkiyat gibi Depo işlemlerini kolaylıkla yapabilirsiniz.

Araçta Satış ve Dağıtım Yönetimi

Araçta satış, sipariş, tahsilat gibi işlemlerin yapılabildiği ve uyumlu cihazlarla fatura ve tahsilat makbuzlarının yazdırılabildiği kullanımı kolay, Araçta Satış ve Dağıtım çözümlerimizi kullanabilirsiniz.

Sıcak Satış ve Dağıtım Yönetimi

Toptan veya perakende satış işlemlerini uyumlu cihazlar ile kolaylıkla gerçekleştirebillirsiniz.

Restaurant Yönetimi

Restaurant Yönetim Sistemi çözümümüz ile aynı platformda çalışan mobil restaurant çözümü sayesinde, garsonlar kolaylıkla sipariş alma, masa takibi ve rezervasyon gibi işlemleri mobil cihazlarla gerçekleştirebilirler.

scm

SentezLIVE ERP Replikasyon çözümü ile uzak lokasyonlarınızı, internete bağlı kalmadan yönetebilirsiniz!

SentezLIVE ERP Replikasyon çözümü ile uzak masaüstü bağlantısı yerine, veritabanları arasında otomatik veri transferi yapabilirsiniz.

Bu yöntemle farklı lokasyonlardaki bağımsız sistemler, internet bağlantısı sağlandığı anda otomatik olarak merkeze veri transferi yapmaktadır. İnternet bağlantısı olmadığında ise bağımsız lokasyonlarınız kendi veritabanı üzerinde çalışmaya devam edecek, bağlantı tekrar sağlandığında veri transferi otomatik olarak gerçekleşecektir.

Perakende Satış Yönetimi ve Replikasyon

Çok noktalı perakende satış yöntemlerinde, sunucu maliyetleri ve internet bağlantı hızları nedeniyle, sunucuya uzak masaüstü bağlantısı (RDP) ile bağlanarak sisteme erişim sağlamak çok kullanışlı olmayabiliyor, SentezLIVE ERP Replikasyon’un üstün özellikleri ile uzak masaüstü bağlantısı olmadan, otomatik veri transferleri yardımı ile ihtiyacınız olan tüm özelliklere sahip olabilirsiniz.

Satış noktalarına ürün tanımlamalarına ilişkin tüm detay bilgileri, fiyat bilgilerini, müşteri tanımlamalarını gönderebilir, bu sayede ürünlerin tüm bilgilerini merkezden yönetebilirsiniz.

Satış noktasındaki kullanıcıların herhangi bir işlem yapmasına gerek kalmaksızın perakende satış işlemleri, iade işlemleri, kasa hareketleri gibi bilgilerin merkeze otomatik olarak transfer edilmesini sağlayabilirsiniz.

SentezLIVE ERP Replikasyon modülü ile bir satış noktasına malzeme transferi yapıldığında, tekrar veri girişine gerek kalmadan, merkez veritabanı üzerinde kesilmiş açık transfer fişlerini sorgulayarak her iki noktada da gerekli işlemlerin tek tuş ile yapmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca şubeler arası malzeme transferinde de aynı işlemleri kullanabilirsiniz.

SentezLIVE ERP Replikasyon modülü sayesinde bir şubeden yaptığınız satışın iadesini, başka bir şubeden merkez veritabanı sorgulanarak kolayca yapabilirsiniz.

Toptan Satış Yönetimi ve Replikasyon

Çok noktalı toptan satış yönetiminde, uzak noktalarınızda oluşturmuş olduğunuz, sipariş, satış, kasa işlemleri gibi tüm işlemleri merkezden şubelere veya şubelerden merkeze tek tıkla gönderebilir ve diğer gerekli işlemleri yapabilirsiniz.

scm

E-Fatura Uygulamaları

421 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Maliye Bakanlığınca bir çok sektöre e-Defter ve e-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu getirildi.

İşletmeler için zorunluluk olan bu uygulama aslında beraberinde birçok fayda ve kolaylığı işletmeye sunuyor. En önemli katkısı tasarruf, elektronik ortamda Fatura ve Defter süreçlerinin gerçekleştirilmesi, işletmenin bu işler için ayırdığı kaynakları işletmenin daha önemli diğer işlerinde kullanmasına olanak sağlıyor. Çözümlerimizi üretirken en öncelikli felsefemiz olan Kaynakların Verimli Kullanımını destekleyen bu uygulamaların hayata geçirilmesine büyük önem veriyoruz.

Güvenilir, Verimli ve Çevreci !

e-Fatura uygulamaları sayesinde, artık faturalarınız elektronik ortamda daha hızlı, daha güvenli ve hatasız bir şekilde alıcısına ulaşıyor, adınıza düzenlenen faturalar saniyeler içerisinde veri tabanınıza işleniyor, böylece siz zamandan ve emekten tasarruf sağlarken, enerjinizi kontrol ve raporlama için harcayabiliyorsunuz.

e-Fatura Uygulamasının Kazandırdıkları

Finansman Yönetiminin kolaylaşması.

Kontrollerin anlık olarak yapılabilmesi.

Hata riskinin en düşük seviyeye indirilebilmesi.

İşletmeyi matbaa ve arşivleme maliyetlerinden kurtarması.

İş gücü maliyetinin azalması.

Arşive kaldırılan faturalara saniyeler içerisinde erişim kolaylığı sağlaması.

İstatistiklere göre e-Fatura uygulamasına dahil olan bir işletmenin;

Fatura gönderme maliyeti kağıt faturaya oranla %57 daha düşük.

Fatura alma maliyeti kağıt faturaya oranla %62 daha düşük.

Toplam satışların %2’si oranında tasarruf sağlıyor.

e-Fatura Uygulama Yöntemleri

GIB e-Fatura Portal Yöntemi

Bu yöntemi tercih edecek mükelleflerin aylık düzenledikleri fatura sayısı 5.000 adetten fazla olmaması gerekmektedir, eğer 5.000 adet üzerinde fatura düzenliyorsanız diğer iki yöntemden birini tercih etmelisiniz

Bu yöntemi iki farklı şekilde kullanmanız mümkün;

İlk Seçenek; GİB tarafından sunulan www.efatura.gov.tr adresindeki e-fatura portal hizmetini kullanarak faturaları manuel kayıt edebilirsiniz. Bu kullanım seçeneğinde faturaların hem portal’a hemde kullanmakta olduğunuz ERP sistemine ayrı kayıt girişi gerekiyor.

İkinci Seçenekte ise; SentezLIVE ERP Sisteminde fatura girişlerinizi gerçekleştirdikten sonra fatura yazdırma işlemi yapmak yerine, efatura oluşturma işlemi yaparak faturalarınızı portala yüklemeye hazır duruma getirebilirsiniz. Daha sonra sadece www.efatura.gov.tr adresinden dosya yükleme işlemi yapmanız yeterli.

Kendi bilgi işlem sistemi yeterli olmayan veya tercihen Özel Entegratör ile çalışmak isteyen mükellefler, GIB tarafından özel entegrasyon izni almış firmaların sistemini kullanarak uygulamaya geçiş yapabilirsiniz.

Bu yöntemi tercih etmeniz durumunda anlaşma yaptığınız entegratör firmanın sistemi ile SentezLIVE ERP Sistemini konuşturabiliyoruz.

Entegratör firmanın talep ettiği yapıda ve EFKS uygun şekilde faturalarınızı web servisleri aracılığı ile otomatik gönderebiliyoruz. Bu yöntemde faturalarınızı SentezLIVE ERP Sistemine girişini yaptıktan sonra, fatura yazdırma işlemi yapmak yerine, e-fatura oluşturma işlemi yaparak otomatik olarak faturalarınızın entegratör firmaya gönderilmesini sağlayabileceksiniz.

Bilgi İşlem Sisteminin Entegrasyonu Yöntemi

Bilgi işlem sistemini 7 gün 24 saat çalıştıran işletmeler, GIB Sistemine direkt entegtasyon sağlayabilirler.

Bu yöntemde SentezLIVE ERP Sistemine kayıt edilen faturalar, fatura yazdırma işlemi yapmak yerine efatura oluşturma işlemi kullanılarak otomatik XML dosyası oluşturulabiliyor, daha sonra oluşturulan faturalar zarflanarak direkt olarak GIB Sistemine gönderilebiliyor.

Bu yöntemde Onay/Red cevabının alınması, verilmesi, Arşivleme gibi bütün süreçler Portal’dan bağımsız olarak SentezLIVE ERP Sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor. Bu yöntemi tercih etmeniz durumunda, hazırlamanız gereken Bilgi İşlem Sistem Raporu ve diğer formların hazırlanmasında firmanıza danışmanlık hizmeti verilebilmektedir.

E-Defter Uygulaması

Günler süren defter yazdırma işlemlerinden artık kurtuluyorsunuz!

421 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Maliye Bakanlığınca bir çok sektöre e-Defter ve e-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu getirildi.

İşletmeler için zorunluluk olan bu uygulama aslında beraberinde birçok fayda ve kolaylığı işletmeye sunuyor. E-Defter uygulaması ile muhasebe departmanında günler süren defter yazdırma işlemi artık saniyeler içerisinde ve hatasız bir şekilde gerçekleşiyor.

Kimler uygulamaya geçecek?

e-Fatura uygulamasına geçiş yapan şirketler için 2014 yılında e-Defter uygulamasına zorunlu geçiş. Diğer şirketler isteğe bağlı olarak geçiş yapabilecekler.

Başvuru süreci nasıl?

Yazılı başvuru

Mali Mühür

Uyumlu Yazılım

Cezai Yaptırımlar

E-Deftere ilişkin zorunluluklara uymayan mükellefler hakkında, VUK ceza hükümleri uygulanır. E-Defter tutma zorunluluğu getirilen mükellefler kağıt ortamda defter tutamazlar. Kağıt ortamda defter tutmaları halinde hiç defter tutmamış sayılırlar.

e-Defter Uygulaması ve Kavramları

e-Defter Uygulaması Şekil hükümlerinden bağımsız olarak VUK ve TTK’na göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan elektronik kayıtlar bütünüdür.

e-Defter Beratı nedir?

Tebliğde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde, elektronik ortamda oluşturulan defterlere ilişkin olarak, Başkanlık tarafından belirlenen standartlara uygun bilgileri içeren ve GIB Mali Mühürü ile onaylanmış elektronik dosyadır.

XBRL (Genişletilebilir İşletme Raporlama Dili)

Defterlerin elektronik ortamda hazırlanması için XML formatında bir standart olan ve uluslararası kullanıma sahip XBRL (eXtensible Business Reporting Language) Genişletilebilir İşletme Raporlama Dili esas alınmıştır.

SentezLIVE ERP Sistemine girişi yapılan veriler doğrultusunda ilgili defterler GIB Sistemine gönderilmek üzere ait olduğu yıl ve ay seçimi yapılarak e-Defter oluşturma işlemi ile hızlı ve pratik bir şekilde oluşturulur.

e-Defter uygulaması üzerinden eİmza/Mali Mühür ile imzalanan defter, sırayla Berat oluşturma ve Berat İmzalama işlemleri gerçekleştirilerek GIB’na direkt olarak SentezLIVE ERP Sistemi e-Defter Uygulaması üzerinden gönderilir, GIB tarafından onaylanan Berat dosyası tekrar sisteme geri yüklenerek yasal saklama süresince işletme tarafından saklanır.


Ayyıldız Mayo Sentez Live ERP ile büyümeye devam ediyor.

İç çamaşırı, pijama, eşofman ve mayo pazarında lider bir marka olan Ayyıldız Genel Müdürü Oğuz BAŞ, 56.yıllarını kutladıkları 2015 yılında Live ERP ile yollarının nasıl kesiştiğinden, bir ERP programına neden ihtiyaç duyduklarından ve adaptasyon sürecinden bahsetti.

HPM Makina süreçlerini yönetmek için Live ERP’yi tercih etti.

1997 yılında kurulan ve kısa sürede büyüyerek bugün Türkiyenin sayılı endüstri firmalarından birisi olan HPM Makina ERP seçim sürecini LIVE ERP’yi tercih ederek sonlandırdı.

Acıbadem APLUS Grubu Live ERP ile hatasız hizmet sunuyor.

2006 yılında toplu yemek üretimi konusunda ilklere imza atarak hizmet sektörüne giriş yapan APLUS, her gün binlerce insanın yemek ihtiyacını karşılamanın sorumluluğu ve enerjisi, ileri teknoloji ve trendleri yakından takip edip Live ERP ile tüm iş süreçlerini kontrol etmeye başladı.

Otomol Sentez Live ERP Platformu ile dünyaya açılıyor.

Çetin rekabet ortamının hüküm sürdüğü otomotiv yedek parça sektöründe faaliyet gösteren Otomol, tüm is süreçlerinin planlanması ve yönetiminde Live ERP kullanıyor. Sistemli çalışmanın verdiği güçle kısa sürede sektörde kendisine kalıcı bir yer edinen Otomol, başarısını Türkiye’nin değişik şehirlerinde ve yurtdışında açtığı şubelerle de perçinliyor. Otomol un ERP serüvenini Bilgi Teknolojileri Müdürü Sn. X ile konuştuk.

All Day, Tüm iş Süreçlerini Live ERP ile yönetecek.

Türkiye hazır giyim sektörünün önde gelen firmalarından, All Day, Live ERP çözümünü tercih etti. All Day, Sentez uzmanlığıyla hayata geçireceği ERP projesiyle, personel ana veri yönetimi, organizasyon yönetimi, bordro, işe alım, eğitim-toplantı yönetimi, performans yönetimi, kariyer yönetimi gibi süreçleri tek çatıda toplayacak. Bu çerçevede, mağazalarda ve ofislerde çalışan personelin tüm verileri Live ERP ye aktarılacak, […]

Çetinkaya Pano ERP Tercihini Sentez Live ERP den yana yaptı.

Çetinkaya Pano, üretimini yaptığı sac pano,polyester pano, plastik pano, metal pano, sayaç panosu, dağıtım panoları,sigorta kutuları ve regülatör ürünlerinde en önce kaliteye önem vermiş ve müşteri memnuniyetini ön planda tutmuştur. Bu kapsamda üretilen ürünlerin tüm süreçlerini daha yakından takip edebilmek için Sentez LIVEERP platformunu 60 kullanıcı olarak kullanmaya başlamıştır. 1979 yılında elektrik sektöründe faaliyetine başlamış olan ÇETİNKAYA […]


Dosya Adı Dosya Boyutu Son Güncelleme Tarihi
Sentez Live ERP Tanıtım Dökümanı 1.65 MB 11.08.2015 Salı [onyxfile id=738]
Sentez Live ERP Sunum Dosyası 2.45 MB 11.08.2015 Salı [onyxfile id=747]
Sentez Live ERP Kullanım Kitabı 11.08.2015 Salı Oku


[svc_post_layout skin_type=”s7″ grid_columns_count_for_desktop=”svc-col-md-6″ svc_excerpt_length=”17″ load_more=”infinite” dcategory=”yes” dpost_popup=”yes” dimg_popup=”yes” query_loop=”size:10|order_by:date|order:DESC|post_type:post|categories:31″ read_more=”Devamını Oku” loadmore_text=”Daha Fazla” grid_thumb_size=”thumbnail”]


Video Konusu Eklenme Tarihi İzlemek İçin Tıklayın
Sevkiyat Planlama 16.11.2013
Sayım İşlemi 16.11.2013
SentezLive Entegrasyon Ayarları 16.11.2013
Banka Entegrasyon İşlemi 16.11.2013
Masraf Yerleri ile Çalışma 16.11.2013
CRM Müşteri İlişkileri Yönetimi 16.11.2013
SentezLive WebReport 16.11.2013
E-Defter 16.11.2013
Sevkiyat Planlama 16.11.2013
Seri Takibi 16.11.2013
Malzeme Yönetimi ve Temel Tanımlamalar 16.11.2013
Satın Alma Yönetimi 2 16.11.2013
Satın Alma Yönetimi 1 16.11.2013
Proforma Maliyet Yönetimi 16.11.2013
Konsinye İşlemleri ve Fason Takibi 16.11.2013
Malzeme Maliyet Yönetimi 16.11.2013
Varyantlı Malzeme Yönetimi 16.11.2013
Barkod Uygulamaları 16.11.2013
Malzeme Yönetim Raporları 16.11.2013
Harici Veri Transferi 16.11.2013
Kurulum ve Ayarlar 2 16.11.2013
Kurulum ve Ayarlar 16.11.2013
Sevkiyat Planlama ve Depo Yönetimi 16.11.2013
Nokta Vuruşlu Form Tasarımı 16.11.2013
E-Fatura Uygulaması 16.11.2013
Replikasyon Uygulaması 16.11.2013
Genel Muhasebe ve Beyannameler 16.11.2013
Üretim Yönetimi 16.11.2013
Form Dizaynı 16.11.2013
İK İnsan Kaynakları Yönetimi 16.11.2013
Finans Yönetimi 16.11.2013
Seri Takip Sistemi 16.11.2013
CRM Müşteri İlişkileri Yönetimi 16.11.2013
Web Rapor Oluşturma 16.11.2013
Rapor Yönetimi 16.11.2013
Malzeme Yönetimi 16.11.2013
Varyant Yönetimi 16.11.2013
Stok, Satış ve Satın Alma Yönetimi 16.11.2013
E-Defter ve E-Fatura Uygulaması 16.11.2013
Kurulum ve Ayarlar 16.11.2013
Üretim Yönetimi 2 16.11.2013
Üretim Yönetimi 1 16.11.2013
Müşteri İlişkileri Yönetimi 16.11.2013
Malzeme Yönetimi 4 16.11.2013
Malzeme Yönetimi 3 16.11.2013
Malzeme Yönetimi 2 16.11.2013


Sentez Yazılım Ürünleri ile Tanışın !

Yoğun iş hayatından fırsat bulamıyorsanız biz sizi ofisinizde ziyaret edelim

ve sizin için neler yapabileceğimizi anlatalım…


Online Demo / Programımızı Online Test Edin

Sentez Live ERP Platformunu, bu bölümde canlı olarak test edebilirsiniz.
[CN_Popforms type=”icontact” name=”Online Demo Formu”]

Live Erp Kullanıcıları

Aşağıdaki referanslarımızda Sentez Live Erp kullanan müşterilerimizden bazılarını görebilirsiniz. Referansların tamamı için bizimle irtibat kurunuz.

Sentez Software Demo Request Telephone +90 212 452 1515
Please complete the following form and one of our representative will contact you.