Live HRM İnsan Kaynakları Yönetimi Yazılımı ile Çalışan Memnuniyetini Artırarak Verimliliği Yakalayın!

Live İnsan Kaynakları Yönetimi, iş gücü ile ilgili çeşitli kriterleri kullanarak gerek çalışan bağlılığı ve verimlilik gerekse iş yaşamının niteliği üzerinde olumlu gelişmelerin elde edilmesini sağlar. Ayrıca insan kaynakları yönetimi performans ve ödüllendirme sistemleri ile çalışan memnuniyeti ve verimliliği artırmayı hedefler.

Live insan kaynakları yönetimi ile tüm personelinize ait bilgileri kayıt altına alabilirsiniz. Personelinizin mesai saatlerini ayarlayarak çalışma planı hazırlayabilirisiniz. Sigorta primi ve aylık ücret hesaplayabilir ve aylık ücret pusulaları oluşturabilirsiniz.

Günümüzde, firmaların maddi kaynakları ne kadar sağlam olursa olsun, insan kaynakları yeterli etkinliğe sahip değilse başarı olasılığı düşük olacaktır.Başarı güdüsü düşük bir iş gücü ile verimlilik ve iş kalitesi hedeflerine ulaşmak kolay değildir. Live İnsan Kaynakları Yönetimi ile etkin ve güçlü bir insan kaynakları yönetimi sağlayarak personel memnuniyetini yakalar böylece pazar payınızı artırarak rakiplerinizle aranızda fark yaratırsınız.

Organizasyon Yönetimi

Live HRM Organizasyon modülü, tüm sistemin en temel yapısını oluşturur. Faaliyetlerin düzenli bir yapı içinde aksamadan gerçekleşmesi için tasarlanan ana omurgadır.
Kurum içinde ve yasal kurumlarla olan tüm iletişim ve iş akışlarını tanımlamak, birimler arasındaki iş süreçleri otomasyonunu gerçekleştirmek, bildirimler, hatırlatmalar ve onay mekanizması gerektiren her türlü faaliyeti yönetebilmek için temel yapıyı bu modül içinde oluşturulur.

• Personel özlük ve sicil bilgileri
• Yabancı Personel İşlemleri
• İzin İşlemleri
• Raporlar ve Yasal Bildirimler
• İşten Çıkış Yönetimi
• Günlük Doküman Takibi

Bordro Yönetimi

Live HRM Bordro modülü, çalışanların kuruma sağladığı değerlere karşılık elde edeceği tüm yararların, dengeli şekilde formüle edilebilmesi, tahakkuk ve bordro işlemlerinin zamanında, kolay ve yasalara uygun bir biçimde hızlı ve sistemli yürütülebilmesi ve bütçeler ile karşılaştırılabilecek güncel operasyonel verileri, stratejik insan kaynakları kararları alırken kullanılabilecek bir biçimde yürütmek için tasarlanmıştır.

• Netten brüte, brütten nete bordro hesaplama
• Formüller yardımı ile otomatik puantaj oluşturma
• Hızlı puantaj girişi yapabilme ve excel üzerinden puantaj oluşturma
• Personel kredi, borç ve icra takip edebilme
• Özel sigorta takibi ve bordroya yansıtılması
• Aylık icmal ve listelerin hazırlanması
• SGK işlemleri (e-bildirge ve XML dosya oluşturma)
• Geçmişe ait bordro tanzim edebilme
• Banka maaş dosyası hazırlama
• Mahsup fişi hazırlama / Muhasebe entegrasyonu
• PDKS sisteminden bilgi aktarımı
• Toplu sözleşme fark bordroları

İşe Alım Yönetimi

İşe alım sürecinizi A’dan Z’ye yönetebileceğiniz bu modülde, iş ilanı ile başlayıp kişinin işe alımına kadar ki tüm süreçleri tek bir ekrandan takip etmenizi sağlamaktadır.

• Personel taleplerinin aranılan kriterlere göre belirlenmesi
• İlanlar ve maliyetlerinin takibi
• Başvurulara ait görüşmelerin takibi
• İstenilen kritere göre aday seçebilme
• Sınav takibi
• Adaylara sonuçlarını mektup / e-mail gönderebilme
• İşe alım sürecinin takip ve kontrolü

Eğitim Yönetimi

Detaylı ve esnek bir eğitim yönetimine sahip olan Live HRM, size ihtiyaç analizinden eğitimi portal üzerinden yayımlamaya kadar ki tüm süreçleri eksiksiz bir şekilde yürütmenizi sağlamaktadır.

• Personel / Eğitim bazında maliyetlendirme
• Planlanan ve gerçekleşen eğitimlerin karşılaştırılması
• Kişi başı eğitim saati ve maliyetlerinin hesaplanması
• Eğitim / Eğitmen / Katılımcı bazında değerlendirme kriterleri
• Değerlendirme anketleri
• Personel eğitim talepleri
• Eğitim planları oluşturma
• Oryantasyon Eğitimleri
• Eğitim takibi raporlaması

Sağlık ve Güvenlik Yönetimi

Live HRM, Sağlık bilgileri girilen personelin, belli dönemlerde yaptırması gereken aşı bilgileri, test, risk analizleri, yasal yükümlülükleri ve personel kaza bilgileri ve diğer sağlık durumlarını kontrollü yürütmenizi sağlar.

• Personel sağlık kartlarının oluşturulması
• Tedavi, sağlık muayenesi bilgilerinin takibi
• İş kazası kayıtlarının oluşturulması
• Vizite kağıdı, sağlık belgesi hazırlayabilme
• Kontrol listelerinin hazırlanması
• İş kazaları bildirimi
• Portör Muayenesi Kontrol
• Tedavi Listesi
• Ekran açılışında hatırlatmalar (aşı, portör dönemi yaklaşanlar)

Rapor Yönetimi

Esnek bir raporlama arayüzüne sahip Live HRM, sistem içerisinde hazırlanmış raporlar dışında istediğiniz özel raporlama ihtiyaçlarınızı da karşılamaktadır.

• Sık kullanılan rapor formatlarının hazır halde gelmesi
• Kayıtları gruplayabilme
• İstenilen sıralamaya göre raporu tanzim edebilme
• Kayıtlara filtre verebilme
• İsteğe göre rapor hazırlama
• Rapor kolonlarının kullanıcı tarafından seçilerek oluşturulması
• Oluşturulan raporların office uygulamalarına direkt aktarılması

Live HRM Tanıtım Videosunu İzleyin !

Bizimle İletişime Geçin !

Sizi yerinizde ziyaret edelim.

İşletmenize en uygun çözümü sunalım.

+90 212 452 1515

Hürriyet Caddesi No:5 Şirinevler
Bahçelievler, İstanbul
Haritada Göster

Sentez Yazılım Demo Talebi Telefon 0212 452 1515
Bizimle İletişime Geçin ! Sizi yerinizde ziyaret edelim. İşletmenize en uygun çözümü sunalım.