e-Defter

Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan e-Defter yayımlanan 1 sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği ile yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Gelir İdaresi Başkanlığı’  nın duyurmuş olduğu format ve standartlara uygun olarak “Yevmiye Defteri” ve “Defter-i Kebir” elektronik defter olarak tutulabilmektedir.

Yıllık asgari 10 milyon TL brüt satış hasılatı bulunan işletmelerin 1 Ocak 2016 tarihine kadar e-Defter uygulamasına geçmesi gerekmektedir. Ayrıca e-Fatura kullanan gerçek ve tüzel kişilerin de e-Defter uygulamasına geçme zorunluluğu bulunmaktadır.

Sentez Live ile e-defter süreci birkaç tanımlamadan ibarettir. Sentez Live e-defter parametrelerini bir kaç ekranda tanımladıktan sonra programınız e-Defter uygulamasına hazır olacaktır. Sentez Live e-Defter, e-Fatura destek ekibimizden tanımlamalar ile ilgili 7/24 yardım alabilirsiniz.

Sentez Live e-Defter

GİB’den uyumluluk onayı almış Sentez Live e-Defter çözümünü kullanarak etkin zaman yönetimi ve iş gücü tasarrufunu yakalamak için e-Defter uygulamasına geçiş başvurunuzu Aralık Sonuna bırakmadan yapmanızı tavsiye ederiz.

Genel Tebliğ düzenlemelerine göre Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebir, Sentez Live uygulamalarında gerekli standartlara göre hazırlanır. Oluşturulan dosyaların e-Defter olarak kullanılabilmesi için Live e-Defter uygulamasında mali mühür ile mühürlenerek, beratın alınması gerekmektedir. Berat dosyası mühürlenerek edefter.gov.tr adresinde bulunan e-defter uygulamasına giriş yapılarak yüklenir. Berat dosyası Gelir İdaresi Başkanlığı Mali Mühürü ile de mühürlenerek indirilecek biçimde defter sahibinin erişimine açılır. Sentez Live uygulaması ile oluşan defterler ve aktarılan onaylanmış Beratlar yasal saklama süresince muhafaza edilir.

25.5 K +

Memnun Live Kullanıcısı

Sentez Live ERP Platormu Dünya genelinde 25.500 Kullanıcı sayısı ile artarak birçok kurum tarafından tercih edilmeye başlanmıştır. Diğer erp yazılımlarına göre daha yüksek performans ve daha düşük maliyet avantajları tercih edilmesinde etken olmuştur.

Bizimle İletişime Geçin !

Sizi yerinizde ziyaret edelim.

İşletmenize en uygun çözümü sunalım.

+90 212 452 1515

Hürriyet Caddesi No:5 Şirinevler
Bahçelievler, İstanbul
Haritada Göster

Sentez Yazılım Demo Talebi Telefon 0212 452 1515
Bizimle İletişime Geçin ! Sizi yerinizde ziyaret edelim. İşletmenize en uygun çözümü sunalım.