Menü Tanımlamaları ile ilgili Düzenlemeler

Ürün Live Rest
Modül Restaurant Yönetim Sistemi
Konu Menü Tanımlamaları İle İlgili Düzenlemeler
Düzenleme Tarihi 03.08.2011


Menüye bağlı ürünlerde ek malzeme kullanılması durumunda menüye bağlı ürün için ek malzeme seçimi yapılabilmesi için gerekli düzenlemeler yapıldı.

Bu tarz menüler RestMgr / Stok > Kartlar / Menü Tanımları ekranından yapılmaktadır. Güncellemeye bağlı olarak Menü tanımlama ekranının sağ üst köşesinde Ek Malzemeli Menü seçeneği ilave edildi. Menü kaydedildiğinde bu alan seçili ise menüye bağlı açılan stok kartının Açıklama – 3 alanında EKMALZEMELI değeri atanmaktadır. Rest peşin satış ekranında menü seçim ekranı bu alanda yapılan seçime göre şekillenmektedir.

Menü Tanımlamarı

Güncellemeye bağlı yapılan değişiklikte menüye bağlı ürün detaylarının belirlendiği kısımda yapılmıştır. Bu alana Ek Malzeme Grubu alanı ilave edilmiştir. Bu alana yazılan değer RestMgr / Satış İşlemleri / Kartlar / Malzeme Grup Tanımları ekranından yapılan grup ve bağlı malzemelerin ana grubuna ait değer yazılmaktadır.

Güncellemeye bağlı yapılan diğer bir değişiklikte satış ekranı üzerinde olmuştur. Yukarıdaki açıklamalarda tanımlanan menü satış menüsü ekranında ilave edildikten sonra ilgili butona tıklandığından açılan menü seçim ekranına eğer ilgili menü detayı ek malzemeli bir ürüne ait ise ürün bilgisinin yanın E değeri yazan bir buton ilave edilmiştir. Bu buton tıklandığında ilgili ürüne ait ek malzeme detayları seçilebilmekte ve işlem tamamlanıp seçim detayları satış ekranına aktarıldığında her iki ürüne ait ek malzeme detayları satış fiş satırında uygun bir şekilde gösterilmektedir.

Menü Tanımlamarı

Seçim işlemi yapıldıktan sonra satış ekranına ait satır bilgisi aşağıdaki gibi olmaktadır.

Menü Tanımlamarı